Az általános iskola befejezése után szakközépiskolában továbbtanulni szándékozó diákoknak a jelenleg hatályos jogszabályok és szakmai irányelvek szerint meghatározott alkalmassági feltételeknek kell megfelelniük. A szakmai alkalmasság vizsgálata, az ehhez szükséges szakkonzíliumok elrendelése iskolaorvosi feladat (26/1997. (IX.3.) NM rendelet.

A jelenleg hatályos jogszabály a fogadó intézmény iskolaorvosát jelöli ki az alkalmasság elbírálására.

(33/1998.(VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról 11. §(2) A szakmai alkalmasság előzetes vizsgálatát és véleményezését első fokon a szakközépiskolai, szakképző intézménybe jelentkező tanulóknál a fogadó intézmény iskolaorvosa, végzi.

Tájékoztatjuk 8. évfolyamos jelentkezőinket, hogy a szakközépiskolai ágazati szakképzésre való felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása. A vizsgálat elmulasztása a felvétel elutasítását jelenti.

Az egészségügyi alkalmasság igazolása az alábbi szakközépiskolai ágazati képzéseinket érinti:

  • pedagógia
  • környezetvédelem-vízgazdálkodás
  • ügyvitel

Szakközépiskolai rendészet ágazati képzés és a gimnázium belügyi rendészeti oktatás esetében elfogadjuk a honlapunkról letöltött háziorvos által kiállított igazolást!

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatot iskolaorvosunk a jelentkezési lap beérkezését követően végzi el.

Iskolánkba jelentkezők számára a vizsgálatok elvégzésének időpontja:
február 20. 7:30 – 9:00-ig
Helyszín: Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium I. emeleten lévő kijelölt terem
Vizsgálatot végző orvos:
Dr. Kis Imre, iskolaorvos

Az egészségügyi vizsgálaton nem kell részt venni a Tokajban és Prügyön dr. Kis Imre háziorvoshoz tartozó tanulóknak!

Kérjük, hogy a tanulók hozzák magukkal:

  • családorvos igazolását egészségügyi állapotáról,
  • amennyiben állt már kórházi kezelés alatt, a kórházi zárójelentés(ek) másolatát,
  • a nyolcadik osztályos védőnői-orvosi szűrések eredményeinek másolatát,
  • TAJ kártyát

NEM KÉRÜNK EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOT A GIMNÁZIUMBA ÉS AZ INFORMATIKAI ÁGAZATI KÉPZÉSRE JELENTKEZŐKTŐL!

Felhívjuk az intézményünkbe jelentkező 8. évfolyamos jelentkezőink figyelmét, hogy kísérjék figyelemmel honlapunkat (www.tfg.hu).

Betű méretezése
Kontraszt