Időpontok

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet – a 2018/2019. tanév rendjéről – 1. számú melléklet
I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok
A 2019. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

1. Emelt szintű írásbeli érettségi
vizsga
Középszintű érettségi írásbeli
vizsga
Időpont
2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2019. május 3., 8.00
3. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar
mint idegen nyelv
2019. május 6., 8.00
4. matematika matematika 2019. május 7., 8.00
5. történelem történelem 2019. május 8., 8.00
6. angol nyelv angol nyelv 2019. május 9., 8.00
7. német nyelv német nyelv 2019. május 10., 8.00
8. informatika 2019. május 13., 8.00
9. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2019. május 13., 14.00
10. biológia biológia 2019. május 14., 8.00
11. társadalomismeret 2019. május 14., 14.00
12. ágazati és ágazaton kívüli
szakmai vizsgatárgyak
ágazati és ágazaton kívüli szakmai
vizsgatárgyak
2019. május 15., 8.00
13. informatika 2019. május 16., 8.00
14. ének-zene, belügyi rendészeti
ismeretek
ének-zene, művészettörténet,
belügyi rendészeti ismeretek
2019. május 16., 14.00
15. kémia kémia 2019. május 17., 8.00
16. földrajz földrajz 2019. május 17., 14.00
17. fizika fizika 2019. május 20., 8.00
18. vizuális kultúra vizuális kultúra 2019. május 20., 14.00
19. francia nyelv francia nyelv 2019. május 21., 8.00
20. filozófia 2019. május 21., 14.00
21. spanyol nyelv spanyol nyelv 2019. május 22., 8.00
22. mozgóképkultúra és médiaismeret,
dráma
2019. május 22., 14.00
23. orosz nyelv, egyéb, más
vizsganapon nem szereplő
nyelvek
orosz nyelv, egyéb, más
vizsganapon nem szereplő nyelvek
2019. május 23., 8.00
24. gazdasági ismeretek, katonai
alapismeretek
katonai alapismeretek,
természettudomány, pszichológia
2019. május 23., 14.00
25. olasz nyelv olasz nyelv 2019. május 24., 8.00

A 2019. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák

1. Emelt szintű szóbeli érettségi
vizsga
Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont
2. szóbeli vizsgák 2019. június 5-13.
3. szóbeli vizsgák 2019. június 17-28.