Időpontok

A 2018. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

  A B C
1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi
vizsga
Időpont
2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2018. május 4., 8.00
3. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv
2018. május 7., 8.00
4. matematika matematika 2018. május 8., 8.00
5. történelem történelem 2018. május 9., 8.00
6. angol nyelv angol nyelv 2018. május 10., 8.00
7. német nyelv német nyelv 2018. május 11., 8.00
8. informatika 2018. május 14., 8.00
9. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2018. május 14., 14.00
10. biológia biológia 2018. május 15., 8.00
11. társadalomismeret 2018. május 15., 14.00
12. ágazati és ágazaton kívüli szakmai
vizsgatárgyak
ágazati és ágazaton kívüli
szakmai vizsgatárgyak
2018. május 16., 8.00
13. informatika 2018. május 17., 8.00
14. belügyi rendészeti ismeretek ének-zene, művészettörténet,
belügyi rendészeti ismeretek
2018. május 17., 14.00
15. kémia kémia 2018. május 18., 8.00
16. földrajz földrajz 2018. május 18., 14.00
17. fizika fizika 2018. május 22., 8.00
18. vizuális kultúra 2018. május 22., 14.00
19. francia nyelv francia nyelv 2018. május 23., 8.00
20. filozófia 2018. május 23., 14.00
21. spanyol nyelv spanyol nyelv 2018. május 24., 8.00
22. mozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma
2018. május 24., 14.00
23. orosz nyelv, egyéb, más
vizsganapon nem szereplő nyelvek
orosz nyelv, egyéb, más
vizsganapon nem szereplő nyelvek
2018. május 25., 8.00
24. gazdasági ismeretek, katonai
alapismeretek
katonai alapismeretek,
természettudomány, pszichológia
2018. május 25., 14.00
25. olasz nyelv olasz nyelv 2018. május 28., 8.00

  A 2018. évi május-júniusi írásbeli érettségi vizsgák

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga: 2018. június 7-14.

Középszintű szóbeli érettségi vizsga: 2018. június 18-29.