Időpontok

Írásbeli érettségi vizsgaidőpontok
2017. május-júniusi érettségi vizsgák

1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű érettségi írásbeli vizsga Időpont
2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2017. május 5., 8.00
3. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv 2017. május 8., 8.00
4. matematika matematika 2017. május 9., 8.00
5. történelem történelem 2017. május 10., 8.00
6. angol nyelv angol nyelv 2017. május 11., 8.00
7. német nyelv német nyelv 2017. május 12., 8.00
8. informatika 2017. május 15., 8.00
9. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2017. május 15., 14.00
10. biológia biológia 2017. május 16., 8.00
11. társadalomismeret 2017. május 16., 14.00
12. ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak 2017. május 17., 8.00
13. informatika 2017. május 18., 8.00
14. belügyi rendészeti ismeretek ének-zene, művészettörténet, belügyi rendészeti ismeretek 2017. május 18., 14.00
15. kémia kémia 2017. május 19., 8.00
16. földrajz földrajz 2017. május 19., 14.00
17. fizika fizika 2017. május 22., 8.00
18. vizuális kultúra 2017. május 22., 14.00
19. francia nyelv francia nyelv 2017. május 23., 8.00
20. filozófia 2017. május 23., 14.00
21. spanyol nyelv spanyol nyelv 2017. május 24., 8.00
22. mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma 2017. május 24., 14.00
23. olasz nyelv olasz nyelv 2017. május 25., 8.00
24. gazdasági ismeretek, katonai alapismeretek katonai alapismeretek, természettudomány,

pszichológia

2017. május 25., 14.00
25. orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek orosz nyelv, egyéb, más vizsganapon nem szereplő nyelvek 2017. május 26., 8.00

Szóbeli vizsgák:
Emelt szinten: 2017. június 8–15.
Közép szinten: 2017. június 19–30.