Alkalmassági vizsgálat az intézményünkbe jelentkező

8.osztályos tanulók számára

Az általános iskola befejezése után a technikumban továbbtanulni szándékozó diákoknak a jelenleg hatályos jogszabályok és szakmai irányelvek szerint meghatározott alkalmassági feltételeknek kell megfelelniük. A szakmai alkalmasság vizsgálata, az ehhez szükséges szakkonzíliumok elrendelése iskolaorvosi feladat (26/1997. (IX.3.) NM rendelet.

A jelenleg hatályos jogszabály a fogadó intézmény iskolaorvosát jelöli ki az alkalmasság elbírálására.

(33/1998.(VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról 11. §(2) A szakmai alkalmasság előzetes vizsgálatát és véleményezését első fokon a szakképző intézménybe jelentkező tanulóknál a fogadó intézmény iskolaorvosa, végzi.

Tájékoztatjuk 8. évfolyamos jelentkezőinket, hogy a technikumi ágazati képzésre való felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása. A vizsgálat elmulasztása a felvétel elutasítását jelenti.

Az egészségügyi alkalmasság igazolása az alábbi technikumi ágazati képzéseinket érinti:

 • környezetvédelem
 • közgazdaság
 • rendészet és közszolgálat
 • sport

Technikumi rendészet és közszolgálat ágazati képzés, sport ágazati képzés és a gimnázium belügyi – rendészeti osztály esetében elfogadjuk a honlapunkról letöltött háziorvos által kiállított igazolást!

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatot iskolaorvosunk a jelentkezési lap beérkezését követően végzi el az alábbi ágazati képzések esetében:

 • környezetvédelem
 • közgazdaság

Iskolánkba jelentkezők számára a vizsgálatok elvégzésének időpontja:

 1. február 24. 7:30 – 9:00-ig

Helyszín: SZSZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma földszinten lévő könyvtára

Vizsgálatot végző orvos: Dr. Kis Imre, iskolaorvos

Az egészségügyi vizsgálaton nem kell részt venni a Tokajban és Prügyön dr. Kis Imre háziorvoshoz tartozó tanulóknak!

Kérjük, hogy a tanulók hozzák magukkal:

 • családorvos igazolását egészségügyi állapotáról,
 • amennyiben állt már kórházi kezelés alatt, a kórházi zárójelentés(ek) másolatát,
 • a nyolcadik osztályos védőnői-orvosi szűrések eredményeinek másolatát,
 • TAJ kártyát

NEM KÉRÜNK EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOT A GIMNÁZIUMBA, AZ INFORMATIKA ÁGAZATI, PEDAGÓGIA ÁGAZATI, TURISZTIKA ÁGAZATI KÉPZÉSRE JELENTKEZŐKTŐL!