Alkalmassági vizsgálat továbbtanuláshoz

Alkalmassági vizsgálat az intézményünkbe jelentkező 8.osztályos tanulók számára

Az általános iskola befejezése után szakgimnáziumban továbbtanulni szándékozó diákoknak a jelenleg hatályos jogszabályok és szakmai irányelvek szerint meghatározott alkalmassági feltételeknek kell megfelelniük. A szakmai alkalmasság vizsgálata, az ehhez szükséges szakkonzíliumok elrendelése iskolaorvosi feladat (26/1997. (IX.3.) NM rendelet.

A jelenleg hatályos jogszabály a fogadó intézmény iskolaorvosát jelöli ki az alkalmasság elbírálására.

(33/1998.(VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról 11. §(2) A szakmai alkalmasság előzetes vizsgálatát és véleményezését első fokon a szakképző intézménybe jelentkező tanulóknál a fogadó intézmény iskolaorvosa, végzi.

Tájékoztatjuk 8. évfolyamos jelentkezőinket, hogy a szakgimnáziumi ágazati szakképzésre való felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása. A vizsgálat elmulasztása a felvétel elutasítását jelenti.

Az egészségügyi alkalmasság igazolása az alábbi szakgimnáziumi ágazati képzéseinket érinti:

  • környezetvédelem
  • ügyvitel
  • rendészet és közszolgálat
  • sport
  • vízügy

 

Szakgimnáziumi rendészet ágazati képzés és a gimnázium belügyi – rendészeti osztály esetében elfogadjuk a honlapunkról letöltött háziorvos által kiállított igazolást!

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatot iskolaorvosunk a jelentkezési lap beérkezését követően végzi el.

Iskolánkba jelentkezők számára a vizsgálatok elvégzésének időpontja:

  1. február 23. 7:30 – 9:00-ig

Helyszín: SZSZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma földszinten lévő könyvtára

Vizsgálatot végző orvos: Dr. Kis Imre, iskolaorvos

Az egészségügyi vizsgálaton nem kell részt venni a Tokajban és Prügyön dr. Kis Imre háziorvoshoz tartozó tanulóknak!

Kérjük, hogy a tanulók hozzák magukkal:

  • családorvos igazolását egészségügyi állapotáról,
  • amennyiben állt már kórházi kezelés alatt, a kórházi zárójelentés(ek) másolatát,
  • a nyolcadik osztályos védőnői-orvosi szűrések eredményeinek másolatát,
  • TAJ kártyát

NEM KÉRÜNK EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOT A GIMNÁZIUMBA ÉS AZ INFORMATIKAI ÁGAZATI KÉPZÉSRE JELENTKEZŐKTŐL!