Kedves Tanuló!
Szeretettel köszöntünk a Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziumában és Szakgimnáziumában!

Gratulálunk sikeres felvételi eredményedhez!  Az értesítő levéllel egy időben tájékoztató anyagokat is kapsz a tanulmányok megkezdéséről, a beiratkozást megelőzően szükséges tennivalóidról, a kollégiumi férőhely igénylés menetéről, az évnyitó és a beiratkozás időpontjáról, a beiratkozáshoz szükséges iratokról, eszközökről.

BEIRATKOZÁS: 2019. JÚNIUS 21. 8:00
TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG: 2019. szeptember 2-án 7:55
GÓLYATÁBOR 2019. augusztus 27-28-29.

Jelentkezés a beiratkozás napján!

Általad kötelezően kitöltendő nyomtatványok:

Tankönyvrendelés:

Postafordultával kérjük visszaküldeni a rendelőlapot! A tankönyv minden 9. évfolyamos tanuló számára ingyenes. A gimnáziumi tanulóknak 2 nyelvkönyvet kell rendelni, a szakgimnáziumba jelentkezett tanulóknak 1 nyelvkönyvet.

A tanulók rendelését egyénileg rögzíti az iskola országosan egységes rendszerben.

Szülők részére kialakított felület megnyitása (www.szuloifelulet.kello.hu): a diákok adatainak ellenőrzésére, az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására és a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követése és rendezése céljából. Ennek a felületnek a használatát kimondottan javasoljuk a szülőknek, mert ennek használatával plusz egy ellenőrzési kört tudunk beiktatni a tankönyvrendelési és -ellátási folyamatba, amellyel csökkenthetőek a hibák és a későbbi kellemetlenségek

Személyi adatokat tartalmazó adatlap: Kérjük, figyeljenek a pontos kitöltésre, továbbá szíveskedjenek a szükséges igazolásokat megküldeni az adatlap alapján kért formában! Felmentési kérelmek (SNI, testnevelés) esetén kérjük a szakorvosi igazolások, szakérői vélemények másolatát.

 • NEK azonosító adatlap a diákigazolvány igényléséhez (Okmányiroda állítja ki!)
 • Az igénylés megkezdése előtt, amennyiben a jogosult nem rendelkezik érvényes fényképpel és aláírással a központi adatbázisban – NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) -, úgy az okmányirodában szükséges ezek elkészítése. A fényképezési szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi iratokat kell a jogosultnak az okmányirodában bemutatnia: születési anyakönyvi kivonat és lakcímkártya, vagy egyéb érvényes személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) és lakcímkártya.
 • Az okmányirodai folyamat során a jogosult adatai ellenőrzésre kerülnek a személyi adat- és lakcímnyilvántartás alapján.
 • Az eljárás részeként a jogosult egy Nemzetközi Egységes Kártyarendszer adatlapot kap az okmányirodai ügyintézőtől, melyen a nyilvántartásban szereplő adatok, a fénykép és 14 éven felüli jogosult esetén az eredeti aláírás szerepel. 14 éven aluli jogosult esetén az aláírás mezőt üresen kell hagyni, illetve kitöltés esetén nem kerül feldolgozásra. Ezen adatlapnak része a 16 karakterből álló NEK azonosító, mely a diákigazolvány igénylési folyamatában kap szerepet, ezért ezen adatlap megőrzésére a jogosultnak fokozottan ügyelni kell. Amennyiben a NEK azonosító elvész, úgy az adatlapról másolat kérhető az okmányirodában.
 • Az okmányirodai fényképezési szolgáltatás a jogosult számára
 • A tanuló ezt követően az iskola ügyintézőjénél jelenti be a diákigazolvány iránti igényét. Az ügyintézőnek megadja a NEK azonosítót. A diákigazolvány igénylés ingyenes!
 • Az igazolvány elkészültéig a jogosult kérelmére igazolás adható ki a beküldött igénylés adatai alapján.
 • Az elkészült diákigazolványokat az Oktatási Hivatal az iskola címére postázza ki.

Kérem, hogy az Okmányirodába történő bejelentkezést szíveskedjenek megtenni és az Okmányiroda által kiadott adatlapot 2019. május 30. napjáig megküldeni az intézmény címére!

Felhívom a figyelmet, hogy annak a tanulónak, aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, sajnos nem tudjuk garantálni, hogy szeptemberben diákigazolványát megkapja. Diákigazolvány hiányában nem tudja bérletét megvásárolni, kedvezményes utazást nem vehet igénybe.

Ideiglenes diákigazolvány kiadására lehetőség van a bérletek kiváltásához! Ezt személyesen jelezni kell az iskola titkárságán a tanév első napján! 

 1. Iskolai póló mérettáblázat: A beiratkozás során befizetett összeg tartalmazza 1 db iskolai egyen póló árát. Az ezen felül kért darabszámot szíveskedjenek a mérettáblázatban rögzíteni! A plusz pólók díját a beiratkozáskor fogjuk kérni!
 2. Személyi okmányok másolata: (TAJ szám, személyi igazolvány, adóazonosító szám, lakcímkártya). Amennyiben lehetőség van rá, egy lapon kérjük a személyi okmányok másolatát!

Kollégiumi felvételi kérőlap:

A felvételi kérelem egy tanévre szól, melynek elbírálása a túljelentkezés esetén a Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium által kidolgozott szempontrendszer szerint, rangsorolással történik. A határidőn túl érkező és a hiányosan kitöltött kérelmeket nem tudják figyelembe venni. A döntésről postai úton minden jelentkezőt értesítenek! A kollégiumi szállásért a tanulók nem fizetnek térítési díjat, csak az étkezésért.

 • ÉTKEZÉSI DÍJ TÁBLÁZAT

KOLLÉGIUM

21 nap          630 Ft                   =             13.230 Ft
21 nap          315 Ft                   =               6.615 Ft (kedvezményben részesülők)

Kedvezmény igénybevételére vonatkozó nyilatkozat leadásának határideje igazolással együtt 2019. szeptember 15. napjáig a kollégiumvezető részére.

MENZA

21 nap          315 Ft                   =               6.615 Ft
21 nap          158 Ft                   =               3. 318 Ft (kedvezményben részesülők)

Jelentkezés az étkezés igénybevételére 2019. szeptember 02. 9:00-ig az osztályfőnöknél.

Kedvezmény igénybevételére vonatkozó nyilatkozat leadásának határideje igazolással együtt 2019 szeptember 15. napjáig az iskola titkárságán.

Nyilatkozat igényelhető az iskola titkárságán, vagy a www.tfg.hu honlapról (iskolai dokumentumok/kérvények, űrlapok fülről) letölthető. 

 • Kötelező olvasmányok a 9. évfolyamon
  • Szophoklész: Antigoné
  • Shakespeare: Rómeó és Júlia
  • Moliére: Tartuffe
  • Zrínyi: Szigeti veszedelem (a szöveggyűjteményben található részletek)
  • Homérosz: Iliász (a szöveggyűjteményben található részletek)
  • Homérosz: Odüsszeia (a szöveggyűjteményben található részletek)

Eszközök, felszerelések

Testnevelés: fehér talpú tornacipő vagy sportcipő, iskolai póló (a mindennapos testnevelés miatt javasolt 2-3 db), szabadidőnadrág vagy rövidnadrág (nincs egyenruha, kerülendő a balesetveszélyes ruházat használata).

Füzetek: szaktanár határozza meg, melyről információt az első napon kapnak a tanulók. (Általában spirálfüzetek, A/4-es füzetek, szótárfüzetek)

KÖSZÖNJÜK A KÖZREMŰKÖDÉST!
AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE

Letölthető dokumentumok:

tankönyvrendelő 9. évfolyam gimnázium
tankönyvrendelő 9. évfolyam szakgimnázium
gólyatábor jelentkezési lap
kollégium jelentkezési lap
póló mérettáblázat
KRÉTA hozzájáruló nyilatkozat

Betű méretezése
Kontraszt