Felvételi tájékoztatónk

Tartalom:
Felvételi a gimnázium 9. évfolyamára
Felvételi a szakgimnázium 9. évfolyamára
Felvételi eljárás rendje
A teljesítmény értékelése gimnáziumban
A teljesítmény értékelése szakközépiskolában
Tanulmányi eredmény számítása
Szóbeli vizsgakövetelmény 0001 Matematika – természettudományos osztály
Szóbeli vizsgakövetelmény 0002. tanulmányi terület – Biológia-természettudományos osztály – és a
0013. tanulmányi terület – Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport

Szóbeli vizsgakövetelmény 0003. tanulmányi terület – Nyelvi tagozat
Szóbeli vizsgakövetelmény 0011. tanulmányi terület – Oktatás szakmacsoport
Szóbeli vizsgakövetelmény 0012. tanulmányi terület – Informatika szakmacsoport
Szóbeli vizsgakövetelmény 0014. tanulmányi terület – Ügyvitel szakmacsoport
Szóbeli vizsgakövetelmény  0015. tanulmányi terület – Közszolgálat szakmacsoport, 0016. tanulmányi terület Sportosztály,
Általános információk
A felvételi döntés és jogorvoslat
Fontosabb időpontok

FELVÉTELI TÁJÉKOZATÓ
2017/2018. TANÉVRE

Jelen tájékoztató a 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján tartalmazza a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 9. évfolyamára meghirdetett felvételi eljárás rendjét, a vizsgára történő jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, a vizsga időpontját és helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését. A felvételi tájékoztatóban közöljük azokat a tanulmányi lehetőségeket, amelyek közül az iskolánk iránt érdeklődő tanulók választhatnak.

1. 2017-ben indítandó tanulmányi területek

Lap tetejére

FELVÉTELI A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMÁRA

Tanulmányi terület kódja:0001
Megnevezése:matematika – természettudományos osztály
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol, német
Második idegen nyelvként választható:Angol, német, francia, kínai
Sajátos jellemző:Emelt óraszámú oktatás matematika, fizika tantárgyból
Felvételi kérelmek elbírálás(1)    Tanulmányi eredmények
(2)    Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: matematika eredményeinek figyelembevételével
(3)    Matematikából szervezett szóbeli meghallgatás eredményeinek figyelembevételével
Tervezett létszám:12 fő
Tanulmányi terület kódja:0002
Megnevezése:biológia – természettudományos osztály
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol, német
Második idegen nyelvként választható:Angol, német, francia, kínai
Sajátos jellemző:Emelt óraszámú oktatás biológia, kémia tantárgyból
Felvételi kérelmek elbírálás(1)    Tanulmányi eredmények
(2)    Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv
(3)    Biológiából szervezett szóbeli meghallgatás eredményeinek figyelembevételével
Tervezett létszám:22 fő
Tanulmányi terület kódja:0003
Megnevezése:Nyelvi tagozat
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol, német
Második idegen nyelvként választható:Angol, német, francia, kínai
Sajátos jellemző:Emelt óraszámú oktatás az első és második idegen nyelvből
Felvételi kérelmek elbírálás(1)    Tanulmányi eredmények
(2)    Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv
(3)    Idegen nyelvből (angol, német) szervezett szóbeli meghallgatás eredményeinek figyelembevételével
Tervezett létszám:34 fő
Tanulmányi terület kódja:0004
Megnevezése:Humán tagozat
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol, német
Második idegen nyelvként választható:Angol, német, francia, kínai
Sajátos jellemzőEmelt óraszámú oktatás magyar, történelem tantárgyakból
Felvételi kérelmek elbírálás(1)    Tanulmányi eredmények
(2)    Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv
(3)    Szóbeli elbeszélgetés eredményeinek figyelembevételével
Tervezett létszám:34 fő

Lap tetejére

FELVÉTELI A SZAKGIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMÁRA

Tanulmányi terület kódja:0011
Megnevezése:Pedagógia ágazat - oktatás szakmacsoport
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol vagy német
Felvételi kérelmek elbírálás(1)    Tanulmányi eredmények
(2)    Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv figyelemebe vételével
(3)    szóbeli meghallgatás (motivációs elbeszélgetés), kapott szövegrészlet felolvasása, értelmezése, választott vers, vagy prózarészlet elmondása, pályaorientációs elbeszélgetés eredményeinek figyelembevételével
(4)  Egészségügyi alkalmassági vizsga
Tervezett létszám:34 fő
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 32 140 01 Óvodai dajka és 52 761 01 Családsegítő asszisztens Az érettségi után: 54-140-02 - Pedagógiai és családsegítő munkatárs képesítés megszerzésére van lehetőség, amely 2 éves, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.
Tanulmányi terület kódja:0012
Megnevezése:Informatika ágazat – informatika szakmacsoport
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol vagy német
Felvételi kérelmek elbírálás(1)    Tanulmányi eredmények
(2)    Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: matematika
(3)    Informatikából szervezett szóbeli meghallgatás eredményeinek figyelembevételével
Tervezett létszám:34 fő
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések: 52 481 02 Irodai InformatikusAz érettségi után: 54-481-06 - Informatikai rendszerüzemeltető képesítés megszerzésére van lehetőség, amely 2 éves, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.
Tanulmányi terület kódja:0013
Megnevezése:Környezetvédelem ágazat – környezetvédelem szakmacsoport
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol vagy német
Felvételi kérelmek elbírálás(1)    Tanulmányi eredmények
(2)    Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv
(3)    Biológiából szervezett szóbeli meghallgatás eredményeinek figyelembevételével
(4) Egészségügyi alkalmassági vizsga
Tervezett létszám:17 fő
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 31 851 02 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodóAz érettségi után: 54-850-01 - Környezetvédelmi technikus képesítés megszerzésére van lehetőség, amely 2 éves, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.
Tanulmányi terület kódja:0014
Megnevezése:Ügyvitel ágazat - Ügyvitel szakmacsoport
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol vagy német
Felvételi kérelmek elbírálás(1)    Tanulmányi eredmények
(2)    Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv
(3)    Informatikából szervezett szóbeli meghallgatás eredményeinek figyelembevételével
(4) Egészségügyi alkalmassági vizsga
Tervezett létszám:17 fő
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések: 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintézőAz érettségi után: 54-346-03 Irodai titkár képesítés megszerzésére van lehetőség, amely 2 éves, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.
Tanulmányi terület kódja:
0015
Megnevezése:Rendészet és közszolgálat ágazat - Közszolgálat szakmacsoport
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol vagy német
Felvételi kérelmek elbírálás(1) Tanulmányi eredmények
(2) Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv
(3) Alkalmassági vizsga, további készségek képességek vizsgálata (fizikai állapotfelmérés)
(4) Szóbeli elbeszélgetés eredményeinek figyelembevételével
(5) Egészségügyi alkalmassági vizsga
Tervezett létszám:68 fő
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések: 52 345 07 Közszolgálati ügykezelőÉrettségi után: 54-345-01- Közszolgálati ügyintéző
Tanulmányi terület kódja:
0016
Megnevezése:Oktatás szakmacsoport- sport
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol vagy német
Felvételi kérelmek elbírálás(1)Tanulmányi eredmények
(2)Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv eredményének figyelembevételével
(3)Alkalmassági vizsga, további készségek képességek vizsgálata (fizikai állapotfelmérés)
(4)Szóbeli elbeszélgetés eredményének figyelembevételével
(5) Egészségügyi alkalmassági vizsga
Tervezett létszám:34 fő
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítések: 51-726-01 Regeneráló balneoterápiás masszőrÉrettségi után: 54-813-01 Fittnes-wellness instruktor

Lap tetejére

2. A felvételi eljárás rendje

2.1. A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga

Valamennyi hozzánk jelentkező tanulótól kérjük a központi írásbeli vizsga letételét!

A felvételi vizsgára külön kell jelentkezni – kitöltött Tanulói jelentkezési lapon – a középfokú intézményekbe 2016. 12. 09-ig.

2.1.1. Az egységes központi írásbeli felvételi vizsga időpontja és helye

A 4 évfolyamos gimnáziumba és szakgimnáziumba jelentkezők számára: 2017. január 21-én 10.00 órától a Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziumában a kijelölt termekben. Pótló időpont 2017. január 26. 14:00 órától (csak indokolt esetben, igazolással!). Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. Az írásbeli vizsga módja: 2 x 45 percet igénybevevő vizsga két feladatlapból áll, amelyek anyanyelvi és matematikai képességet és készséget mérnek, azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai a www.oh.gov.hu honlapon megtekinthetőek. Ugyanerről az oldalról letölthető az írásbeli vizsgával kapcsolatos valamennyi részletes információ, így a jelentkezési lap is.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal!

Értékelőlapok átadása a tanulók részére 2017. január 27-ig, betekintés a javított feladatlapokba a Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziumában (3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 18-20. igazgatóhelyettesi iroda) 2017. január 27. 8-16 óra. A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikusan úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintés követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. A javított feladatlapokba betekinteni, az értékelőlapot átvenni csak a tanulónak és szüleinek van joga. A tanuló az eredményének ismeretében vesz részt a felvételi eljárásban.

2.2. A vizsgázók teljesítményének értékelése

Az alábbi táblázatban összegezzük, hogy az egyes tanulmányi területeken mit veszünk figyelembe a felvételi kérelmek elbírálásakor. A rangsorolás tanulmányi területenként külön-külön történik a legfeljebb elérhető 100 pont összeadása után, csökkenő sorrendben.

 

Lap tetejére

GIMNÁZIUM

TagozatkódMegnevezésTantárgy beszámításHozott pont max.Központi írásbeliSzóbelin adható pontszámÖsszes pontszám
001Matematika – természet-tudományos osztálymagyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv25 pontMatematika (50 pont)25 pont100 pont
002Biológia – természet-tudományos osztálytörténelem, matematika, idegen nyelv, biológia, kémia25 pontMagyar (50 pont)25 pont100 pont
003Nyelvi tagozat (angol és német)magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv25 pontMagyar (50 pont)25 pont100 pont
004Humán osztálymagyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv25 pont Magyar (50 pont)25 pont100 pont

Lap tetejére

SZAKGIMNÁZIUM

Tagozatkód MegnevezésTantárgy beszámítás Hozott pont max. Központi írásbeli Szóbelin adható pontszámÖsszes pontszám
011Pedagógai ágazat - oktatás szakmacsoportmagyar irodalom, magyar nyelv, matematika, idegen nyelv, történelem25 pontMagyar (50 pont)25 pont100 pont
012Informatika ágazat - informatika szakmacsoportmagyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, informatika25 pontMatematika (50 pont)25 pont100 pont
013Környezetvédelem ágazat - környezetvédelem szakmacsoporttörténelem, matematika, idegen nyelv, biológia, kémia25 pontMagyar (50 pont)25 pont100 pont
014Ügyvitel ágazat - ügyvitel szakmacsoportmagyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, informatika25 pontMagyar (50 pont)25 pont100 pont
015Rendészet és közszolgálat - közszolgálat szakmacsoportmagyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem25 pontMagyar (50 pont)25 pont (17 pont a fizikai állapotfelmérés, 8 pont a szóbeli elbeszélgetés)100 pont

Lap tetejére

2.3 Tanulmányi eredmények számítása
Összesen elérhető legfeljebb 25 pont

Fontos! A hozott eredményeket a tanuló jelentkezési lapján kitöltött „A tanulmányi eredmények” című táblázat alapján tudjuk kiszámítani. Kérjük, hogy a bizonyítványoknak, illetve a félévi értesítőnek megfelelően pontosan töltsék ki valamennyi évfolyamra 5-től 8-ig, valamennyi tantárgyra. Az általános iskolai eredmények számítása a 8. félévi eredmények alapján történik.

2.4. Az írásbeli vizsga eredményei
Összesen elérhető legfeljebb 50 pont

Az írásbeli vizsgán elérhető pontok összege legfeljebb 100 pont lehet – mind az anyanyelvi, mind a matematika feladatlappal legfeljebb 50-50 pontot lehet elérni.

2.5. Szóbeli meghallgatás és fizikai állapotfelmérés
Összesen elérhető legfeljebb 25 pont

Időpontja: 2017. február 20. (hétfő) 8.00 óra. Pótló időpont 2017. február 22. és 23. 14.00 óra, azok számára, akik vizsga ütközése vagy betegség miatt nem tudtak megjelenni. A felvételi vizsgára történő megjelenésre értesítést az általános iskolák részére küldünk, közvetlenül a tanulókat nem értesítjük!

2.5.1 Szóbeli vizsgakövetelmény

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 39.§. (4) bekezdése alapján a szóbeli vizsga nyilvános!

Lap tetejére

0001. tanulmányi terület – Matematika-természettudományos osztály
Összesen elérhető legfeljebb 25 pont

 1. Mértékváltás
 2. Oszthatóság (oszthatósági szabályok, prímszám és összetett szám fogalma)
 3. Műveletek egész számokkal (csak néhány szám, műveletek sorrendje)
 4. Műveletek törtekkel (csak néhány szám)
 5. Egyenes arányosság, fordított arányosság (hiányzó adat számolása, ábrázolás koordináta rendszerben, 60 km/h autó által megtett út, 20 liter meggybefőtt, 0,5 liter, 1 liter, 2 liter, 5 liter méretű üvegek)
 6. Arány (kerület, terület, térkép és valóság)
 7. Arányos osztás (három barát osztja a csokikat)
 8. Törtrész és egész rész kiszámítása
 9. (100 cm oldalú négyzet változik, egyik oldala 4/5 rész, másik 6/5 rész, új terület)
 10. Százalékszámítás (százalékérték, százalékalap, százalékláb)
 11. Egyszerű szöveges feladat (200 palacsintából háromszor több a kakaós, mint a lekváros. Kiránduláson költött pénz 300 Ft, 400 Ft, 500 Ft, a negyedik napon eredeti pénz 1/5 része. Tyúkok és malacok fejének összege 50, lábaik összege 180.)
 12. Mérlegelv alkalmazása zárójelet vagy törtvonalat tartalmazó rövid egyenletben (negatív előjel a törtvonal előtt)
 13. Síkidomok definíciója (trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet…)
 14. Síkidomok kerülete és területe
 15. Számolás háromszögek és négyszögek belső és külső szögeivel (deltoid szögeinek aránya 1:3:3:5)
 16. Lineáris függvények ábrázolása

 

Lap tetejére

0002. tanulmányi terület – Biológia-természettudományos osztály és a
0013.tanulmányi terület – Környezetvédelmi-vízgazdálkodás szakmacsoport:
Összesen elérhető legfeljebb 25 pont

Szakmai jártasságot felmérő kérdések:

Természetismeretet, ökológiát felmérő kérdések:

 1. Hogyan veszélyezteti az ember a természetes vizeket? Mit tehetünk a védelmük érdekében?
 2. Milyen élőlények alkotják a planktont? Mi a szerepük a vizek életközösségeiben?
 3. Milyen sajátosságok jelzik a hüllőkön a szárazföldi életmódra való áttérést?
 4. Állíts össze vízi táplálékláncot! (Esetleg tengerit!)
 5. Miért életszükséglet a víz?
 6. Miért elképzelhetetlen az ÉLET a Földön víz nélkül?
 7. Milyen erdőtípusokat ismersz Magyarországról?
 8. Miért képesek a fűfélék száraz, szeles környezetben is megélni?
 9. Milyen tényezők és fajok jellemzők a tajgára?
 10. Miként függ össze a kaktuszok testfelépítése élőhelyükkel?
 11. Hogyan változik az éghajlat és a növénytakaró az egyenlítőtől távolodva?
 12. Mi az üvegházhatás? Milyen anyagok okozzák? Milyen következményekkel jár?
 13. Mit jelent a következő kifejezés: A vándorpatkány tágtűrésű állat.
 14. Sorold fel egy lombos erdő függőleges szintjeit! Miért alakulnak ki ezek a szintek?
 15. Milyen veszéllyel járnak a más országokból behurcolt fajok az itthon őshonos fajokra?
 16. Sorolj fel lebegő – illetve gyökerező hínárnövényeket! Milyen következménnyel jár, ha számuk ugrásszerűen megnő a vizekben?
 17. Ismertesd az élőhelyek pusztulásának, azon belül az elsivatagosodásnak az okait és következményeit!
 18. Milyen jellegű környezetszennyezéseket tudnál felsorolni és milyen következményei lehetnek ezeknek?
 19. Miben egyezik, és miben különbözik a madarak tojása, a halak ikrája?

Az ember élettanával kapcsolatos kérdések:

 1. Mit tudsz az egészséges táplálkozásról?
 2. Mit tudsz a vitaminokról?
 3. Milyen szerepei vannak az emberi bőrnek? Hogyan függenek össze ezek a bőr felépítésével?
 4. Milyen megbetegedéseit ismered a keringés szerveinek?
 5. Milyen szerepei vannak az emberi vérnek?
 6. Hogyan vezetnéd le egy falat kenyér emésztési folyamatát?
 7. Milyen felépítési és működési különbségek vannak az izomszövetek között?
 8. Hogyan vesz részt a bőr a hőszabályozásban?
 9. Hogyan épülnek fel a csontok?
 10. Mi a szerepe a következő szerveknek: nyálmirigyek, gyomor, máj, vastagbél?
 11. Ismertesd a be- és kilégzés módját, a tüdő felépítését!
 12. Ismertesd a szív felépítését, az egyes szívrészek szerepét!
 13. Nagy vonalakban ismertesd az immunrendszer feladatát, az immunsejtek és szervek típusait és a fontosabb immunbetegségeket

Motiváltságot, olvasottságot mérő kérdések:

 1. Mit tudsz az egészséges táplálkozásról?
 2. Melyek a szervezet alapvető tápanyagai?
 3. Mit tudsz a vitaminokról?
 4. „Naponta egy alma, az orvost távol tartja.” Mi lehet ennek a mondásnak az alapja?
 5. Milyen szerepei vannak az emberi bőrnek? Hogyan függenek össze ezek a bőr felépítésével?
 6. Milyen megbetegedéseit ismered a keringés szerveinek?
 7. Milyen szerepei vannak az emberi vérnek?
 8. Sérülés esetén milyen vérzés típusok jelentkezhetnek és hogyan lehet csillapítani őket?
 9. Hogyan vezetnéd le egy falat kenyér emésztési folyamatát?
 10. Milyen felépítési és működési különbségek vannak az izomszövetek között?
 11. Hogyan vesz részt a bőr a hőszabályozásban?
 12. Milyen bőrelváltozásokat ismersz? Sorolj fel legalább egy ártalmatlan és egy veszélyes bőrelváltozást!
 13. Hogyan választanál kozmetikai szereket?
 14. Hogyan épülnek fel a csontok?
 15. Mit tudsz a fogak felépítéséről? Miért fontos a száj és a fogak ápolása és hogyan kell fogainkat ápolni?
 16. Mi a szerepe a következő szerveknek: nyálmirigyek, gyomor, máj, vastagbél?
 17. Ismertesd a be- és kilégzés módját, a tüdő felépítését!
 18. Miben különbözik a be- és a kilélegzett levegő összetétele, és mi a különbség magyarázata?
 19. Ismertesd a szív felépítését, az egyes szívrészek szerepét!
 20. Nagy vonalakban ismertesd az immunrendszer feladatát, az immunsejtek és szervek típusait és a fontosabb immunbetegségeket!
 21. Mitől függ, hogy mennyi folyadékot kell elfogyasztanunk egy nap? Hogyan függ ez össze a napi munkavégzésünkkel és a munkakörnyezetünkkel?

Motiváltságot, olvasottságot mérő kérdések:

 1. Milyen természettudományos folyóiratokat ismersz? Szoktad-e olvasni valamelyiket?
 2. Szoktál-e saját megfigyeléseket végezni állatokon, növényeken? Mesélj róluk!
 3. Tudnál-e híres biológusokat említeni a régmúltból, vagy napjainkból?
 4. Tudnál-e olyan problémákat említeni, amelyek most a biológia vizsgálódásának középpontjában állnak?
 5. Szerinted milyen nagy felfedezései voltak a biológiának a 19., 20. században?
 6. A biológiának milyen résztudományait, tudományterületeit különbözteted meg?
 7. Biológián belül mivel foglalkoznál szívesen (esetleg gyakorlatban is), ha lehetőséged lenne rá?
 8. Kik voltak: Szent-Györgyi, Darwin, Konrad Lorenz, Pasteur…?
 9. Hallottál-e már a szelektív hulladékgyűjtésről, mi a véleményed róla?
 10. Lakóhelyeden milyen lehetőségek vannak a szelektív hulladékgyűjtésre?
 11. Mi a komposztálás? Milyen anyagokat lehet komposztálni?
 12. Van-e valamilyen hobbyd, ami kapcsolatba hozható választott szakirányoddal? (pl. természetfotózás, madármegfigyelés stb.)
 13. Milyen lehetőségekről, technológiákról hallottál már, amivel kiváltható a fosszilis energiahordozók felhasználása?
 14. Nemzetközi viszonylatban milyen egyezményekről, konferenciákról hallottál, ahol a környezet megóvásával kapcsolatos döntések születtek? Ismertess ezek közül legalább egyet!

Lap tetejére

0003. tanulmányi terület – Nyelvi tagozat:
Összesen elérhető legfeljebb 25 pont

Angol, illetve német nyelvből szervezett 10 perces meghallgatás, amely a NAT-ban is megfogalmazott európai minimumszint beszédkészségben és beszédértésben való meglétét vizsgálja.

Német nyelv szóbeli témakörök:

 1. Vorstellung, Eltern, Geschwister, Freunde/Freundinnen;
 2. Schule, Klasse, Fächer, Lehrer;
 3. Familienfeste, Geburtstag, Namenstag, Geschenke;
 4. Beruf der Eltern, Hausarbeit, Gartenarbeit;
 5. Unterhaltung, Freizeit, Wochenende;
 6. Essen und Trinken zu Hause;
 7. Wetter und Jahreszeiten, Monate, Kleidungsstücke.

Angol nyelv szóbeli témakörök:

 1. Introduction
 2. Family
 3. School
 4. Place of Living
 5. Free time
 6. Seasons, weather
 7. Sports
 8. At the shops
 9. Daily routine
 10. Eating, Healthy life
 11. Favourite book/film
 12. Great Britain

A teljesítmény értékelése a következő szempontok szerint történik: szókincs, nyelvhelyesség, beszédértés, beszédtempó és kommunikatív érték, mindösszesen: 25 pont

 

Lap tetejére

0011. tanulmányi terület – oktatás szakmacsoport – esetén:
Összesen elérhető legfeljebb 25 pont
A kapott szövegrészlet felolvasása, értelmezése a feltett kérdések alapján: választott vers vagy prózarészlet, pályaorientációs elbeszélgetés.

Lap tetejére

0012. tanulmányi terület – informatika szakmacsoport – esetén:
Összesen elérhető legfeljebb 25 pont

 1. Számítógép történet, generációk
 2. Neumann elvű számítógép felépítése, egyszerűsített működése
 3. Bementi és kimeneti perifériák működése, jellemzőik
 4. Fájlkezelés és mappakezelés (másolás, átnevezés, törlés, áthelyezés)
 5. Fájlok keresése a számítógépen, lomtár elemeinek visszaállítása
 6. Tömörítés, tömörítőprogram használata
 7. Keresés az interneten (témák, és kulcsszavak szerinti keresés)
 8. Internetes szolgáltatások (e-mail, fájlok megosztása, online katalógusok)
 9. Vírusok, védekezés lehetőségei, vírusirtó program használat

Lap tetejére

0014. tanulmányi terület – Ügyvitel szakmacsoport – esetén:
Összesen elérhető legfeljebb 25 pont

 1. Számítógép történet, generációk
 2. Neumann elvű számítógép felépítése, egyszerűsített működése
 3. Bementi és kimeneti perifériák működése, jellemzőik
 4. Fájlkezelés és mappakezelés (másolás, átnevezés, törlés, áthelyezés)
 5. Fájlok keresése a számítógépen, lomtár elemeinek visszaállítása
 6. Tömörítés, tömörítőprogram használata
 7. Keresés az interneten (témák, és kulcsszavak szerinti keresés)
 8. Internetes szolgáltatások (e-mail, fájlok megosztása, online katalógusok)
 9. Vírusok, védekezés lehetőségei, vírusirtó program használat

Lap tetejére

0015. tanulmányi terület – Közszolgálat szakmacsoport – esetén:
Összesen elérhető legfeljebb 25 pont
Fizikai (erőnléti) alkalmassági követelmények eredmény-pontérték táblázata.

Pont Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 60 mp alatt Hanyatt-fekvésből felülés 60 mp alatt 20 m-es ingafutás 4 x 10 m-es ingafutás mp alatt
Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány
25 40 24 55 45 55 45 10,0 11,0
24 39 23 54 44 54 44 10,1 11,1
23 38 22 53 43 53 43 10,2 11,2
22 37 21 52 42 52 42 10,3 11,3
21 36 20 51 41 51 41 10,4 11,4
20 35 19 50 40 50 40 10,5 11,5
19 34 18 49 39 49 39 10,6 11,6
18 33 17 48 38 48 38 10,7 11,7
17 32 16 47 37 47 37 10,8 11,8
16 31 15 46 36 46 36 10,9 11,9
15 30 14 45 35 45 35 11.0 12.0
14 29 13 44 34 44 34 11,1 12,1
13 28 12 43 33 43 33 11,2 12,2
12 27 11 42 32 42 32 11,3 12,3
11 26 10 41 31 41 31 11,4 12,4
10 25 9 40 30 40 30 11,5 12,5
9 24 8 39 29 38 29 11,6 12,6
8 23 7 38 28 36 28 11,7 12,7
7 22 6 37 27 34 27 11,8 12,8
6 21 5 36 26 32 26 11,9 12,9
5 20 4 35 25 30 25 12.0 13.0
4 19 3 34 24 28 24 12,1 13,1
3 18 2 33 23 26 23 12,2 13,2
2 17 1 32 22 24 22 12,3 13,3
1 16 0 31 21 22 21 12,4 13,4
 

0016. tanulmányi terület – sport ágazat:

Pont Helyből távolugrás Hanyatt-fekvésből felülés 60 mp alatt 20 m-es inga futás Szlalom labdavezetés kézilabdával 15 m-es pályán Fekvőtámaszban karhajlítás nyújtás 30 mp alatt
Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány
10 180 150 39 34 40 30 8:30 11:30 19 12
9 178 148 38 33 38 29 8:60 11:60 18 11
8 176 146 37 32 36 28 8:90 11:90 17 10
7 174 144 36 31 34 27 9:20 12:20 16 9
6 172 142 35 30 32 26 9:50 12:50 15 8
5 170 140 34 29 30 25 9:80 12:80 14 7
4 168 138 33 28 28 24 10:10 13:10 13 6
3 166 136 32 27 26 23 10:40 13:40 12 5
2 164 134 31 26 24 22 10:70 13:70 11 4
1 162 132 30 25 22 21 11:00 14:00 10 3

Az alkalmassági vizsgára hozni kell:

 • orvosi alkalmassági igazolás – házi orvostól: 1. sz. melléklet/
 • ellenőrző füzet

Kizáró ok:

 • szervi betegség
 • szemüveg (ha a gyermek szeme -3-nál gyengébb, vagy +3-nál erősebb),
 • életkornak nem megfelelő aránytalan testi fejlődés,
 • gerincbetegség, deformitások.

4.6. A felvételi jelentkezés négy évfolyamos gimnáziumba és szakgimnáziumba a Pedagógiai Programban meghatározott feltételeken alapul.

A tanuló az értékelő lap ismeretében nyújtja be közvetlenül az intézménynek a felvételi jelentkezési lapját, amely alapján részt vesz a felvételi eljárásban. Csak annak a jelentkezését fogadjuk el, akik megírják a felvételi eljárás előtti, egységes központi írásbeli vizsga feladatlapjait. A jelentkezési laphoz csatolni kell az értékelő lap másolatát! A jelentkezési lapon kérünk minden adatot pontosan kitölteni.

Felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga, a központi írásbeli vizsga (magyar nyelv vagy matematika), egészségügyi, pályaalkalmassági feltételek, fizikai alkalmassági vizsga (belügyi-rendészeti oktatás, közszolgálat szakmacsoport) eredménye alapján.

Figyelem! Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapok első példányát pedig el kell küldeni a Felvételi Központnak (Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda, 9001 Győr Pf. 681.)

Felvételi jelentkezés határideje: 2017.02.15.

Lap tetejére

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
(valamennyi tanulmányi területre érvényesek)

1. Könnyítések és mentességek

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kérjük, hogy a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 33.§. (3) bekezdése alapján amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51.§. (5) bekezdésében biztosított jogával, az igényelt könnyítéshez vagy mentességek igénybe vételéhez az előzetes írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a tanuló a jelentkezési lapja mellé csatolja az adott tanévre szóló a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének másolatát.

SNI tanulók (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) esetében a saját felvételi eljárásban alkalmazott speciális értékelési szabályok:

Az SNI tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

 • időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető),
 • az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),
 • a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be.)

A központi írásbeli vizsgára vonatkozós speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az intézmény igazgatójánál. A kérelmet és a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, ezért fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz.

Az SNI tanuló a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményében leírtak alapján kérheti az írásbeli vizsga alól felmentését. Ha az SNI tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alóli felmentést kap, az azt jelenti, hogy a központi írásbeli vizsga eredményei helyett a felvételi eljárás során az iskola más módon (pl. helyi szervezésű szóbeli vizsgával válthatja ki a tanuló az írásbelit), bírálja el felvételi jelentkezését.

2. A felvételi döntés és jogorvoslat

2.1. Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása

Az intézmény a felvételi vizsgák befejezése után, 2017.02.24-ig honlapján www.tfg.hu nyilvánosságra hozza a jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzékét. A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számmal szerepel, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a jelentkezési lapján kérte, hogy a felvételi jegyzékben az egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessék, akkor az iskola az oktatási szám helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tünteti fel. A jegyzék a tanuló által meghatározott adata mellett tartalmazza tanulmányi területenként a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.

Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beírni. Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett a felvételi kérelem elutasítását az „E” betű alkalmazásával jelöli az iskola

2.2. A felvételről vagy elutasításról 2017. 04. 26-ig írásban értesítjük a tanulókat és szüleiket. A jelentkezés elutasítása esetén az Nkt. 37.§. (3) bekezdése alapján a döntés ellen a jelentkező, illetve szülője jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet. A Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziumának fenntartója, a Szerencsi Szakképzési Centrum, így a jogorvoslati kérelmet a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatójának kell benyújtani. Az eljárásról a Szerencsi Szakképzési Centrum ad felvilágosítást (3900. Szerencs, Rákóczi út 125.)

2.3. Előnyben részesítés

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Tokajban található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja.

A sajátos helyzetűnek számít az, aki szociálisan hátrányos helyzetű vagy kisebbségi társadalmi csoport tagja (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló és a köznevelésről szóló törvény meghatározásaival összhangban kell igazolni, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat igazolása szükséges); közeli hozzátartozója az intézmény tanulója; legalább egyik szülője Tokaj város valamelyik intézményében közalkalmazott (munkáltatói igazolással). Az előnyök megadása a fenti sorrendben történik.

A feltételek meglétéről a szülőnek kell írásban nyilatkoznia és hozzá igazolást bemutatnia, az ideiglenes jegyzék nyilvánosságra hozása után három napon belül.

2.4. Elutasítás

Az ideiglenes felvételi jegyzékben elutasítjuk a tanuló jelentkezését, ha a félévi bizonyítványában bármely tantárgyból elégtelen osztályzat szerepel, ha az előzetes egységes központi felvételi írásbeli vizsgán, a tanulmányi területnek megfelelő feladatlapot nem írja meg, vagy ha a szóbeli meghallgatáson, fizikai állapotfelmérésen nem jelenik meg.

3. Idegen nyelv választása

A gimnáziumi osztályokban a második idegen nyelvi csoport (angol, német, francia, kínai) indításának feltétele 8 fő.
A szakgimnáziumi osztályokban egy idegen nyelv (angol vagy német) tanulása kötelező.

4. Beiratkozás

Az iskola a beiratkozás pontos helyéről és idejéről, valamint az ezzel és a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos egyéb tudnivalókról és teendőkről levélben értesíti a tanulókat.

5. Alkalmassági vizsgálat továbbtanuláshoz intézményünkbe jelentkező

Az általános iskola befejezése után szakközépiskolában továbbtanulni szándékozó diákoknak a jelenleg hatályos jogszabályok és szakmai irányelvek szerint meghatározott alkalmassági feltételeknek kell megfelelniük. A szakmai alkalmasság vizsgálata, az ehhez szükséges szakkonzíliumok elrendelése iskolaorvosi feladat (26/1997. (IX.3.) NM rendelet.

A jelenleg hatályos jogszabály a fogadó intézmény iskolaorvosát jelöli ki az alkalmasság elbírálására.

(33/1998.(VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról 11. §(2) A szakmai alkalmasság előzetes vizsgálatát és véleményezését első fokon a szakgimnáziumi, szakképző intézménybe jelentkező tanulóknál a fogadó intézmény iskolaorvosa, végzi.

A szakgimnáziumi ágazati szakképzésre való felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása. A vizsgálat elmulasztása a felvétel elutasítását jelenti.

Az egészségügyi alkalmasság igazolása az alábbi szakgimnáziumi ágazati képzéseinket érinti:

– pedagógia
– környezetvédelem-vízgazdálkodás
– ügyvitel

Szakgimnáziumi rendészet ágazati képzés és a gimnázium belügyi rendészeti oktatás esetében elfogadjuk a honlapunkról letöltött háziorvos által kiállított igazolást!

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatot iskolaorvosunk a jelentkezési lap beérkezését követően végzi el.

6. Kollégiumi férőhely biztosítása

A Tokaji gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégiumában van lehetőség elhelyezésre. Cím: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 15-17. Telefon: 47-352-353. Kollégiumvezető: Ladinszki Tünde

7. Jogszabályok

A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait meghatározó legfontosabb jogszabályok:

 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet,
 • a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény
 • A 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet

8. Általános tájékoztató

Az iskola OM azonosító szám: 203055
Cím: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 18-20.
Telefonszámok: 47-352-026, 47-352-236
Telefax: 47-352-026
E-mail: tfg@tfg.hu
Honlap: www.tfg.hu
Igazgató: Molnárné Tóth Erika
Igazgatóhelyettesek: Dévaldné Orosz Beatrix, Kónya-Botrágyi Mária, Pataki Zsolt

Iskolánk ECL államilag elismert alap-, közép-, felsőfokú (angol és német nyelv) nyelvvizsgahely, ECDL (START és FULL/SELECT) informatikai vizsgaközpont, CISCO Hálózati Akadémia tagja. Továbbá Ökoiskola, Minősített Referenciaintézmény, Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Környezeti Nevelési Mintaiskola vagyunk, Komplex Természettudományos Tehetséggondozó Műhelyt működtetünk.

Lap tetejére

FONTOSABB IDŐPONTOK:

„Egész évben nyílt nap” programsorozat keretében szervezett versenyek, vetélkedők:

 • december 12. informatikai verseny,
 • december 12. angol-német idegen nyelvi verseny,
 • december 12. népdalverseny
 • december 12. természetvédelmi vetélkedő
 • december 12-15. idegen nyelvi hét

Nyílt napok: 2016. október 03., október 05.

2017. január 4.

Időpont Teendő
2016. október 3., október 5. Nyílt nap
2016. 12. 09. Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára
2017. 01. 04. Nyílt nap
2017. 01. 21. 10:00 óra Egységes írásbeli vizsga a 9. évfolyamra jelentkezőknek
2017. 01. 26. 14:00 óra Pótló írásbeli vizsga a 9. évfolyamra jelentkezőknek
2017. 01. 27. Értesítés az írásbeli vizsga eredményekről a 9. évfolyamra jelentkezőknek
2017. 02. 15. Felvételi jelentkezési lapok beadása
2017. 02. 20. 8.00 óra Szóbeli meghallgatás
2017. 02. 22-23. 14.00 óra Pótló szóbeli meghallgatás
2017. 02. 24. Ideiglenes felvételi jegyzék
2017. 03. 16-17. Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2017. 04. 26. Felvételről vagy elutasításról szóló döntés megküldése
2017. 06. 23. Beiratkozás
1. sz. Melléklet:
ORVOSI IGAZOLÁS Letöltés: pdf formátumban vagy doc formátumban