Felvételi tájékoztatónk

Tartalom:
Felvételi a gimnázium 9. évfolyamára
Felvételi a szakgimnázium 9. évfolyamára
Felvételi eljárás rendje
A teljesítmény értékelése gimnáziumban
A teljesítmény értékelése szakgimnáziumban
Tanulmányi eredmény számítása
Szóbeli vizsgakövetelmény 0201 Matematika – természettudományos tagozat
Szóbeli vizsgakövetelmény 0202. tanulmányi terület – Biológia-természettudományos tagozat – és a
0213. tanulmányi terület – Környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat
0217. tanulmányi terület – Vízügyi ágazat

Szóbeli vizsgakövetelmény 0203. tanulmányi terület – Nyelvi tagozat
Szóbeli vizsgakövetelmény 0204. tanulmányi terület – Humán tagozat
Szóbeli vizsgakövetelmény 0211. tanulmányi terület – Pedagógia ágazat
Szóbeli vizsgakövetelmény 0212. tanulmányi terület – Informatika ágazat
Szóbeli vizsgakövetelmény 0214. tanulmányi terület – Ügyvitel ágazat

Szóbeli vizsgakövetelmény 0205. tanulmányi terület – Belügyi rendészeti gimnáziumi osztály, 0215. tanulmányi terület – Rendészet és közszolgálat ágazat,
0216. tanulmányi terület Sport ágazat
Általános információk
Fontosabb időpontok

FELVÉTELI TÁJÉKOZATÓ
2019/2020. TANÉVRE

Jelen tájékoztató tartalmazza a Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziumába  történő 9. évfolyamára meghirdetett felvételi eljárás rendjét, a vizsgára történő jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, a vizsga időpontját és helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését. A felvételi tájékoztatóban közöljük azokat a tanulmányi lehetőségeket, amelyek közül az iskolánk iránt érdeklődő tanulók választhatnak.

A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait meghatározó jogszabályok:

 • évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
 • 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete.

Lap tetejére

1. 2019-ben indítandó tanulmányi területek

FELVÉTELI A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMÁRA

Tanulmányi terület kódja:0201
Megnevezése:matematika – természettudományos osztály
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol, német
Második idegen nyelvként választható:Angol, német, francia, kínai
Sajátos jellemző:Emelt óraszámú oktatás matematika, fizika tantárgyból
Felvételi kérelmek elbírálás(1)    Tanulmányi eredmények
(2)    Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: matematika eredményeinek figyelembevételével
(3)    Matematikából szervezett szóbeli meghallgatás eredményeinek figyelembevételével
Tervezett létszám:12 fő
Tanulmányi terület kódja:0202
Megnevezése:biológia – természettudományos osztály
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol, német
Második idegen nyelvként választható:Angol, német, francia, kínai
Sajátos jellemző:Emelt óraszámú oktatás biológia, kémia tantárgyból
Felvételi kérelmek elbírálás(1)    Tanulmányi eredmények
(2)    Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv
(3)    Biológiából szervezett szóbeli meghallgatás eredményeinek figyelembevételével
Tervezett létszám:22 fő
Tanulmányi terület kódja:0203
Megnevezése:Nyelvi tagozat
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol, német
Második idegen nyelvként választható:Angol, német, francia, kínai
Sajátos jellemző:Emelt óraszámú oktatás az első és második idegen nyelvből
Felvételi kérelmek elbírálás(1)    Tanulmányi eredmények
(2)    Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv
(3)    Idegen nyelvből (angol, német) szervezett szóbeli meghallgatás eredményeinek figyelembevételével
Tervezett létszám:34 fő
Tanulmányi terület kódja:0204
Megnevezése:Humán tagozat
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol, német
Második idegen nyelvként választható:Angol, német, francia, kínai
Sajátos jellemzőEmelt óraszámú oktatás magyar, történelem tantárgyakból
Felvételi kérelmek elbírálás(1)    Tanulmányi eredmények
(2)    Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv
(3) Szóbeli elbeszélgetés eredményeinek figyelembevételével
Tervezett létszám:34 fő
Tanulmányi terület kódja:0205
Megnevezése:Belügyi rendészeti gimnáziumi osztály
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol, német
Második idegen nyelvként választható:Angol, német, francia, kínai
Felvételi kérelmek elbírálása(1) Tanulmányi eredmények
(2) Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv eredményének figyelembevételével
(3) Alkalmassági vizsga, további készségek képességek vizsgálata (fizikai állapotfelmérés)
(4) Szóbeli elbeszélgetés eredményének figyelembevételével
Tervezett létszám:34 fő

Lap tetejére

FELVÉTELI A SZAKGIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMÁRA

Tanulmányi terület kódja:0211
Megnevezése:Pedagógia ágazat
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol vagy német
Felvételi kérelmek elbírálás(1)    Tanulmányi eredmények
(2)    Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv figyelemebe vételével
(3)    szóbeli meghallgatás (motivációs elbeszélgetés), kapott szövegrészlet felolvasása, értelmezése, választott vers, vagy prózarészlet elmondása, pályaorientációs elbeszélgetés eredményeinek figyelembevételével
(4)  Egészségügyi alkalmassági vizsga
Tervezett létszám:34 fő
Az érettségivel betölthető munkakör: 3410/3 Oktatási ügyintéző
Mellék-szakképesítések: 32 140 01 Óvodai Dajka, 5276101 Családsegítő asszisztens
Az érettségi után: 54-140-02 - Gyógypedagógiai segítő munkatárs képesítés megszerzésére van lehetőség, amely 2 éves, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.
Tanulmányi terület kódja:0212
Megnevezése:Informatika ágazat
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol vagy német
Felvételi kérelmek elbírálás(1)    Tanulmányi eredmények
(2)    Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: matematika
(3)    Informatikából szervezett szóbeli meghallgatás eredményeinek figyelembevételével
Tervezett létszám:34 fő
Az érettségivel betölthető munkakör: 3142/9 számítógépes
rendszerkarbantartó
Mellék-szakképesítés: 5248102 Irodai Informatikus
Az érettségi után: 54-481-06 - Informatikai rendszerüzemeltető képesítés megszerzésére van lehetőség, amely 2 éves, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.
Tanulmányi terület kódja:0213
Megnevezése:Környezetvédelem ágazat
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol vagy német
Felvételi kérelmek elbírálás(1)    Tanulmányi eredmények
(2)    Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv
(3)    Biológiából szervezett szóbeli meghallgatás eredményeinek figyelembevételével
(4) Egészségügyi alkalmassági vizsga
Tervezett létszám:17 fő
Az érettségivel betölthető munkakör: 3134/10 Környezet-ellenőrző laboráns
Mellék-szakképesítés: 3185102 Hulladékfelvásárló-És Gazdálkodó
Az érettségi után: 54-850-01 - Környezetvédelmi technikus képesítés megszerzésére van lehetőség, amely 2 éves, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.
Tanulmányi terület kódja:0214
Megnevezése:Ügyvitel ágazat
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol vagy német
Felvételi kérelmek elbírálás(1)    Tanulmányi eredmények
(2)    Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv
(3)    Informatikából szervezett szóbeli meghallgatás eredményeinek figyelembevételével
(4) Egészségügyi alkalmassági vizsga
Tervezett létszám:17 fő
Az érettségivel betölthető munkakör: 4112/1 Adminisztrációs ügyintéző
Mellék-szakképesítés: 5284102 Ügyfélszolgálati Ügyintéző
Az érettségi után: 54-346-03 Irodai titkár képesítés megszerzésére van lehetőség, amely 2 éves, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.
Tanulmányi terület kódja:
0215
Megnevezése:Rendészet és közszolgálat ágazat
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol vagy német
Felvételi kérelmek elbírálás(1) Tanulmányi eredmények
(2) Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv
(3) Alkalmassági vizsga, további készségek képességek vizsgálata (fizikai állapotfelmérés)
(4) Szóbeli elbeszélgetés eredményeinek figyelembevételével
(5) Egészségügyi alkalmassági vizsga
Tervezett létszám:34 fő
Az érettségivel betölthető munkakör: 5259 Egyéb személy és vagyonvédelmi foglalkozású (személy és vagyonőr, segédfelügyelő)
Mellék-szakképesítés: 5234504 Közszolgálati Ügykezelő
Érettségi után: 54-345-01- Közszolgálati ügyintéző
Tanulmányi terület kódja:
0216
Megnevezése:Sport ágazat
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol vagy német
Felvételi kérelmek elbírálás(1)Tanulmányi eredmények
(2)Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv eredményének figyelembevételével
(3)Alkalmassági vizsga, további készségek képességek vizsgálata (fizikai állapotfelmérés)
(4)Szóbeli elbeszélgetés eredményének figyelembevételével
(5) Egészségügyi alkalmassági vizsga
Tervezett létszám:17 fő
Az érettségivel betölthető munkakör: 3410/7 Sporttanfolyam szervező
Mellék-szakképesítés: 5172601 Regeneráló Balneoterápiás Masszőr
Az érettségi után: 54-813-01 Fitness-wellness instruktor képesítés megszerzésére van lehetőség, amely 2 éves, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.
Tanulmányi terület kódja:0216
Megnevezése:Vízügy ágazat
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol vagy német
Felvételi kérelmek elbírálás(1) Tanulmányi eredmények
(2) Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv eredményének figyelembevételével
(3) Biológiából szervezett szóbeli meghallgatás eredményének figyelembevételével
(4) Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Tervezett létszám:17 fő
Az érettségivel betölthető munkakör: 52 85303 Vízügyi szakmunkás
Mellék-szakképesítés: 5285303 Vízügyi ügyintéző
Az érettségi után: 54-853-02 Vízgazdálkodó technikus képesítés megszerzésére van lehetőség, amely 2 éves, de aki ebben az osztályban végez, az 1 év alatt megszerezheti.

Lap tetejére

 1. A felvételi eljárás rendje

2.1. A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga

Valamennyi hozzánk jelentkező tanulótól kérjük a központi írásbeli vizsga letételét!

A felvételi vizsgára külön kell jelentkezni – kitöltött Tanulói jelentkezési lapon – a középfokú intézményekbe 2018. 12. 07-ig.

 

2.1.1. Az egységes központi írásbeli felvételi vizsga időpontja és helye

A 4 évfolyamos gimnáziumba és szakgimnáziumba jelentkezők számára: 2019. január 19-én 10.00 órától a Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziumában a kijelölt termekben. Pótló időpont 2019. január 24. 14:00 órától (csak indokolt esetben, igazolással!). Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. Az írásbeli vizsga módja: 2 x 45 percet igénybevevő vizsga két feladatlapból áll, amelyek anyanyelvi és matematikai képességet és készséget mérnek, azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai a www.oh.gov.hu honlapon megtekinthetőek. Ugyanerről az oldalról letölthető az írásbeli vizsgával kapcsolatos valamennyi részletes információ, így a jelentkezési lap is.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal!

Értékelőlapok átadása a tanulók részére 2019. január 25-ig, betekintés a javított feladatlapokba a Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziumában (3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 18-20. igazgatóhelyettesi iroda) 2019. január 25. 8-16 óra. A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikusan úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintés követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. A javított feladatlapokba betekinteni, az értékelőlapot átvenni csak a tanulónak és szüleinek van joga. A tanuló az eredményének ismeretében vesz részt a felvételi eljárásban.

2.2. A vizsgázók teljesítményének értékelése

 Az alábbi táblázatban összegezzük, hogy az egyes tanulmányi területeken mit veszünk figyelembe a felvételi kérelmek elbírálásakor. A rangsorolás tanulmányi területenként külön-külön történik a legfeljebb elérhető 100 pont összeadása után, csökkenő sorrendben.

 

Lap tetejére

GIMNÁZIUM

TagozatkódMegnevezésTantárgy beszámításHozott pont max.Központi írásbeliSzóbelin adható pontszámÖsszes pontszám
0201Matematika – természet-tudományos tagozatmagyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv25 pontMatematika (50 pont)25 pont100 pont
0202Biológia – természet-tudományos tagozattörténelem, matematika, idegen nyelv, biológia, kémia25 pontMagyar (50 pont)25 pont100 pont
0203Nyelvi tagozat (angol és német)magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv25 pontMagyar (50 pont)25 pont100 pont
0204Humán tagozatmagyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv25 pont Magyar (50 pont)25 pont100 pont
0205Belügyi rendészeti osztálymagyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv25 pont Magyar (50 pont)25 pont (17 pont a fizikai állapotfelmérés, 8 pont a szóbeli elbeszélgetés)100 pont

Lap tetejére

SZAKGIMNÁZIUM

Tagozatkód MegnevezésTantárgy beszámítás Hozott pont max. Központi írásbeli Szóbelin adható pontszámÖsszes pontszám
0211Pedagógai ágazat (Pedagógiai és családsegítő munkatárs)magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, idegen nyelv, történelem25 pontMagyar (50 pont)25 pont100 pont
0212Informatika ágazat (Informatikai rendszerüzemeltető)magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, informatika25 pontMatematika (50 pont)25 pont100 pont
0213Környezetvédelem ágazat (Környezetvédelmi technikus)történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, kémia25 pontMagyar (50 pont)25 pont100 pont
0214Ügyvitel ágazat (Irodai titkár) magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, informatika25 pontMagyar (50 pont)25 pont100 pont
0215Rendészet és közszolgálat ágazat (Közszolgálati ügyintéző) magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem25 pontMagyar (50 pont)25 pont 100 pont
0216Sport ágazat
(Fitness-wellness instruktor)
magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem25 pontMagyar (50 pont)25 pont100 pont
0217Vízügy- ágazat
(Vízgazdálkodó technikus)
történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, kémia25 pontMagyar (50 pont)25 pont100 pont

Lap tetejére

2.3 Tanulmányi eredmények számítása
Összesen elérhető legfeljebb 25 pont

Fontos! A hozott eredményeket a tanuló jelentkezési lapján kitöltött „A tanulmányi eredmények” című táblázat alapján tudjuk kiszámítani. Kérjük, hogy a bizonyítványoknak, illetve a félévi értesítőnek megfelelően pontosan töltsék ki valamennyi évfolyamra 5-től 8-ig, valamennyi tantárgyra. Az általános iskolai eredmények számítása a 8. félév 5 tantárgyának eredménye alapján történik.

2.4. Az írásbeli vizsga eredményei
Összesen elérhető legfeljebb 50 pont

Az írásbeli vizsgán elérhető pontok összege legfeljebb 100 pont lehet – mind az anyanyelvi, mind a matematika feladatlappal legfeljebb 50-50 pontot lehet elérni.

Időpontja: 2019.01.19. (szombat) 10:00 óra

2.5. Szóbeli meghallgatás és fizikai állapotfelmérés
Összesen elérhető legfeljebb 25 pont

Időpontja: 2019. február 22. 8.00 óra. Pótló időpont 2019. február 25. és 26. 14.00 óra, azok számára, akik vizsga ütközése vagy betegség miatt nem tudtak megjelenni. A felvételi vizsgára történő megjelenésre értesítést az általános iskolák részére küldünk, közvetlenül a tanulókat nem értesítjük!

2.5.1 Szóbeli vizsgakövetelmény

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 39.§. (4) bekezdése alapján a szóbeli vizsga nyilvános!

Lap tetejére

 1. tanulmányi terület – Matematika-természettudományos tagozat

Összesen elérhető legfeljebb 25 pont

 1. Mértékváltás
 2. Oszthatóság (oszthatósági szabályok, prímszám és összetett szám fogalma)
 3. Műveletek egész számokkal (csak néhány szám, műveletek sorrendje)
 4. Műveletek törtekkel (csak néhány szám)
 5. Egyenes arányosság, fordított arányosság (hiányzó adat számolása, ábrázolás koordináta rendszerben, 60 km/h autó által megtett út, 20 liter meggybefőtt, 0,5 liter, 1 liter, 2 liter, 5 liter méretű üvegek)
 6. Arány (kerület, terület, térkép és valóság)
 7. Arányos osztás (három barát osztja a csokikat)
 8. Törtrész és egész rész kiszámítása
 9. (100 cm oldalú négyzet változik, egyik oldala 4/5 rész, másik 6/5 rész, új terület)
 10. Százalékszámítás (százalékérték, százalékalap, százalékláb)
 11. Egyszerű szöveges feladat (200 palacsintából háromszor több a kakaós, mint a lekváros. Kiránduláson költött pénz 300 Ft, 400 Ft, 500 Ft, a negyedik napon eredeti pénz 1/5 része. Tyúkok és malacok fejének összege 50, lábaik összege 180.)
 12. Mérlegelv alkalmazása zárójelet vagy törtvonalat tartalmazó rövid egyenletben (negatív előjel a törtvonal előtt)
 13. Síkidomok definíciója (trapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet…)
 14. Síkidomok kerülete és területe
 15. Számolás háromszögek és négyszögek belső és külső szögeivel (deltoid szögeinek aránya 1:3:3:5)
 16. Lineáris függvények ábrázolása

Lap tetejére

 1. tanulmányi terület – Biológia-természettudományos tagozat és a
 2. tanulmányi terület – Környezetvédelem ágazat és a
 3. tanulmányi terület- Vízügy ágazat

Összesen elérhető legfeljebb 25 pont

Szakmai jártasságot felmérő kérdések:

Természetismeretet, ökológiát felmérő kérdések:

 1. Hogyan veszélyezteti az ember a természetes vizeket? Mit tehetünk a védelmük érdekében?
 2. Milyen élőlények alkotják a planktont? Mi a szerepük a vizek életközösségeiben?
 3. Milyen sajátosságok jelzik a hüllőkön a szárazföldi életmódra való áttérést?
 4. Állíts össze vízi táplálékláncot! (Esetleg tengerit!)
 5. Miért életszükséglet a víz?
 6. Milyen erdőtípusokat ismersz Magyarországról?
 7. Miért képesek a fűfélék száraz, szeles környezetben is megélni?
 8. Milyen tényezők és fajok jellemzők a tajgára?
 9. Miként függ össze a kaktuszok testfelépítése élőhelyükkel?
 10. Hogyan változik az éghajlat és a növénytakaró az egyenlítőtől távolodva?
 11. Mi az üvegházhatás? Milyen anyagok okozzák? Milyen következményekkel jár?
 12. Mit jelent a következő kifejezés: A vándorpatkány tágtűrésű állat.
 13. Sorold fel egy lombos erdő függőleges szintjeit! Miért alakulnak ki ezek a szintek?
 14. Milyen veszéllyel járnak a más országokból behurcolt fajok az itthon őshonos fajokra?
 15. Sorolj fel lebegő – illetve gyökerező hínárnövényeket! Milyen következménnyel jár, ha számuk ugrásszerűen megnő a vizekben?

Az ember élettanával kapcsolatos kérdések:

 1. Mit tudsz az egészséges táplálkozásról?
 2. Mit tudsz a vitaminokról?
 3. Milyen szerepei vannak az emberi bőrnek? Hogyan függenek össze ezek a bőr felépítésével?
 4. Milyen megbetegedéseit ismered a keringés szerveinek?
 5. Milyen szerepei vannak az emberi vérnek?
 6. Hogyan vezetnéd le egy falat kenyér emésztési folyamatát?
 7. Milyen felépítési és működési különbségek vannak az izomszövetek között?
 8. Hogyan vesz részt a bőr a hőszabályozásban?
 9. Hogyan épülnek fel a csontok?
 10. Mi a szerepe a következő szerveknek: nyálmirigyek, gyomor, máj, vastagbél?
 11. Ismertesd a be- és kilégzés módját, a tüdő felépítését!
 12. Ismertesd a szív felépítését, az egyes szívrészek szerepét!
 13. Nagy vonalakban ismertesd az immunrendszer feladatát, az immunsejtek és szervek típusait és a fontosabb immunbetegségeket

Motiváltságot, olvasottságot mérő kérdések:  

 1. Milyen természettudományos folyóiratokat ismersz? Szoktad-e olvasni valamelyiket?
 2. Szoktál-e saját megfigyeléseket végezni állatokon, növényeken? Mesélj róluk!
 3. Tudnál-e híres biológusokat említeni a régmúltból, vagy napjainkból?
 4. Tudnál-e olyan problémákat említeni, amelyek most a biológia vizsgálódásának középpontjában állnak?
 5. Szerinted milyen nagy felfedezései voltak a biológiának a 19., 20. században?
 6. A biológiának milyen résztudományait, tudományterületeit különbözteted meg?
 7. Biológián belül mivel foglalkoznál szívesen (esetleg gyakorlatban is), ha lehetőséged lenne rá?
 8. Kik voltak: Szent-Györgyi, Darwin, Konrad Lorenz, Pasteur…?
 9. Hallottál-e már a szelektív hulladékgyűjtésről, mi a véleményed róla?
 10. Van-e valamilyen hobbyd, ami kapcsolatba hozható választott szakirányoddal? (pl. természetfotózás, madármegfigyelés stb.)

 

 

Lap tetejére

 1. tanulmányi terület – Nyelvi tagozat:

Összesen elérhető legfeljebb 25 pont

Angol, illetve német nyelvből szervezett 10 perces meghallgatás, amely a NAT-ban is megfogalmazott európai minimumszint beszédkészségben és beszédértésben való meglétét vizsgálja.

Német nyelv szóbeli témakörök:

 1. Vorstellung, Eltern, Geschwister, Freunde/Freundinnen;
 2. Schule, Klasse, Fächer, Lehrer;
 3. Familienfeste, Geburtstag, Namenstag, Geschenke;
 4. Beruf der Eltern, Hausarbeit, Gartenarbeit; 
 5. Unterhaltung, Freizeit, Wochenende;
 6. Essen und Trinken zu Hause;
 7. Haus/Wohnung, Räume im Haus, eigenes Zimmer

Angol nyelv szóbeli témakörök:

 1. Introduction
 2. Family
 3. School
 4. Place of Living
 5. Free time
 6. Seasons, weather
 7. Sports
 8. At the shops
 9. Daily routine
 10. Eating, Healthy life
 11. Favourite book/film
 12. Great Britain

A teljesítmény értékelése a következő szempontok szerint történik: szókincs, nyelvhelyesség, beszédértés és kommunikatív érték, mindösszesen: 25 pont

Lap tetejére

0204. tanulmányi terület – Humán tagozat:
Összesen elérhető legfeljebb 25 pont

Motiváltságot, olvasottságot mérő kérdések:  

 • Mutassa be lakóhelyét!
 • Mutassa be az iskoláját és az osztályát!
 • Ismertesse, hogy mit csinál legszívesebben szabadidejében!
 • Szeret-e olvasni? Milyen könyveket szokott olvasni?
 • Mutassa be legkedvesebb könyvét!
 • Ki a legkedvesebb írója/költője? (miért?)
 • Melyik az a történelmi korszak, amiben szívesen élt volna? (miért?)
 • Ki a legkedvesebb történelmi személyisége? (miért?)

Lap tetejére

0211. tanulmányi terület –pedagógia ágazat:
Összesen elérhető legfeljebb 25 pont

A kapott szövegrészlet felolvasása, értelmezése a feltett kérdések alapján: választott vers vagy prózarészlet, pályaorientációs elbeszélgetés.

Lap tetejére

0212. tanulmányi terület – informatika ágazat:
0214. tanulmányi terület – ügyvitel ágazat:
Összesen elérhető legfeljebb 25 pont

 

 1. Számítógép történet, generációk
 2. Neumann elvű számítógép felépítése, egyszerűsített működése
 3. Bementi és kimeneti perifériák működése, jellemzőik
 4. Fájlkezelés és mappakezelés (másolás, átnevezés, törlés, áthelyezés)
 5. Fájlok keresése a számítógépen, lomtár elemeinek visszaállítása
 6. Tömörítés, tömörítőprogram használata
 7. Keresés az interneten (témák, és kulcsszavak szerinti keresés)
 8. Internetes szolgáltatások (e-mail, fájlok megosztása, online katalógusok)
 9. Vírusok, védekezés lehetőségei, vírusirtó program használat

Lap tetejére

0205. tanulmányi terület – Belügyi rendészeti gimnáziumi osztály
0215. tanulmányi terület – Rendészet és közszolgálat ágazat
Összesen elérhető legfeljebb 25 pont

Fizikai (erőnléti) alkalmassági követelmények eredmény-pontérték táblázata 2018. 

Megfelelt minősítést kap az a jelentkező, aki az összesített pontszám (100 pont) legalább 45%-át teljesíti, és minden területen legalább 1 pontot elér.

Pont Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 60 mp alatt Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt 20 m-es ingafutás 4 x 10 m-es ingafutás mp alatt
Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány
25 40 24 55 45 55 45 10,0 11,0
24 39 23 54 44 54 44 10,1 11,1
23 38 22 53 43 53 43 10,2 11,2
22 37 21 52 42 52 42 10,3 11,3
21 36 20 51 41 51 41 10,4 11,4
20 35 19 50 40 50 40 10,5 11,5
19 34 18 49 39 49 39 10,6 11,6
18 33 17 48 38 48 38 10,7 11,7
17 32 16 47 37 47 37 10,8 11,8
16 31 15 46 36 46 36 10,9 11,9
15 30 14 45 35 45 35 11.0 12.0
14 29 13 44 34 44 34 11,1 12,1
13 28 12 43 33 43 33 11,2 12,2
12 27 11 42 32 42 32 11,3 12,3
11 26 10 41 31 41 31 11,4 12,4
10 25 9 40 30 40 30 11,5 12,5
9 24 8 39 29 38 29 11,6 12,6
8 23 7 38 28 36 28 11,7 12,7
7 22 6 37 27 34 27 11,8 12,8
6 21 5 36 26 32 26 11,9 12,9
5 20 4 35 25 30 25 12.0 13.0
4 19 3 34 24 28 24 12,1 13,1
3 18 2 33 23 26 23 12,2 13,2
2 17 1 32 22 24 22 12,3 13,3
1 16 0 31 21 22 21 12,4 13,4

Az alkalmassági vizsgára hozni kell:

 • orvosi alkalmassági igazolás – házi orvostól: 1. sz. melléklet
 • ellenőrző füzet

Kizáró ok:

 • szervi betegség
 • szemüveg (ha a gyermek szeme -3-nál gyengébb, vagy +3-nál erősebb),
 • életkornak nem megfelelő aránytalan testi fejlődés,
 • gerincbetegség, deformitások.

Rendészeti szóbeli felvételi vizsga

 1. Bemutatkozás
  Mesélj, magadról, a családodról!
  Mutasd be a települést, ahonnan érkeztél! Ha turista lennék, milyen nevezetességeket mutatnál meg nekem ott?
 2. Mutasd be az iskoládat, ahol jelenleg tanulsz!
 3. Melyek a kedvenc tantárgyaid? Miért éppen ezek?
 4. Milyen hobbijaid vannak? Szoktál-e olvasni? Van –e kedvenc könyved, filmed? Meséld el a tartalmát!
 5. Mi a rendőr feladata?
 6. Miért szeretnél rendőr lenni?
 7. Van –e példaképed? Miért éppen Ő? Milyen tulajdonságai miatt választottad őt követendő példaként?
 8. Életszerű szituációk megoldása, vélemény-nyilvánítás, helyzetelemzés.
 9. Miért szeretnél a mi iskolánkban továbbtanulni? Milyen távolabbi céljaid vannak az életben?

Lap tetejére

 1. tanulmányi terület – Sport ágazat

Összesen elérhető legfeljebb 25 pont (a jelentkezőnek mind a fizikai alkalmassági követelményt, mind a szóbeli felvételi követelményt teljesíteni kell, az eredményes felvételi vizsgához) 

Fizikai (erőnléti) alkalmassági követelmények eredmény-pontérték táblázata 2018.

Megfelelt minősítést kap az a jelentkező, aki az összesített pontszám (50 pont) legalább 45%-át teljesíti, és minden területen legalább 1 pontot elér.

 

Pont Helyből távolugrás Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt 20 m-es inga futás Szlalom labdavezetés kézilabdával 15 m-es pályán Fekvőtámaszban karhajlítás nyújtás 30 mp alatt
Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány
10 180 150 39 34 40 30 8:30 11:30 19 12
9 178 148 38 33 38 29 8:60 11:60 18 11
8 176 146 37 32 36 28 8:90 11:90 17 10
7 174 144 36 31 34 27 9:20 12:20 16 9
6 172 142 35 30 32 26 9:50 12:50 15 8
5 170 140 34 29 30 25 9:80 12:80 14 7
4 168 138 33 28 28 24 10:10 13:10 13 6
3 166 136 32 27 26 23 10:40 13:40 12 5
2 164 134 31 26 24 22 10:70 13:70 11 4
1 162 132 30 25 22 21 11:00 14:00 10 3

Az alkalmassági vizsgára hozni kell:

 • orvosi alkalmassági igazolás – házi orvostól: 1. sz. melléklet/
 • ellenőrző füzet

Kizáró ok:

 • szervi betegség
 • szemüveg (ha a gyermek szeme -3-nál gyengébb, vagy +3-nál erősebb),
 • életkornak nem megfelelő aránytalan testi fejlődés,
 • gerincbetegség, deformitások.

Sport szóbeli felvételi vizsga

 1. Bemutatkozás
  Mesélj, magadról, a családodról!
  Mutasd be a települést, ahonnan érkeztél! Ha turista lennék, milyen nevezetességeket mutatnál meg nekem ott?
 2. Mutasd be az iskoládat, ahol jelenleg tanulsz!
 3. Melyek a kedvenc tantárgyaid? Miért éppen ezek?
 4. Milyen hobbijaid vannak? Szoktál-e olvasni? Van –e kedvenc könyved, filmed? Meséld el a tartalmát!
 5. Sportolsz- e rendszeresen? Melyik sportág áll hozzád a legközelebb? Miért?
 6. Van –e sportoló példaképed? Miért éppen Ő? Milyen személyiségjegyei alapján választottad őt követendő példaként?
 7. Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valakiből jó sportoló lehessen? Válaszodat indokold is!
 8. Egy választott sportág alapvető versenyszabályainak ismertetése. (Pályaméret, csapatlétszám, alapvető szabályok)
 9. Miért szeretnél a mi iskolánkban továbbtanulni? Milyen távolabbi céljaid vannak az életben?

4.6. A felvételi jelentkezés négy évfolyamos gimnáziumba és szakgimnáziumba a Pedagógiai Programban meghatározott feltételeken alapul.

A tanuló az értékelő lap ismeretében nyújtja be közvetlenül az intézménynek a felvételi jelentkezési lapját, amely alapján részt vesz a felvételi eljárásban. Csak annak a jelentkezését fogadjuk el, akik megírják a felvételi eljárás előtti, egységes központi írásbeli vizsga feladatlapjait. A jelentkezési laphoz csatolni kell az értékelő lap másolatát! A jelentkezési lapon kérünk minden adatot pontosan kitölteni.

Felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga, a központi írásbeli vizsga (magyar nyelv vagy matematika), egészségügyi, pályaalkalmassági feltételek, fizikai alkalmassági vizsga (belügyi-rendészeti oktatás, rendészet és közszolgálat ágazat, sport ágazat) eredménye alapján.

Figyelem! Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapok első példányát pedig el kell küldeni az Oktatási Hivatalnak.

Felvételi jelentkezés határideje: 2018.12.07.

Lap tetejére

ÁLTALÁNOS IFNORMÁCIÓK

(valamennyi tanulmányi területre érvényesek)

 

 1. Könnyítések és mentességek

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kérjük, hogy a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 33.§. (3) bekezdése alapján amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51.§. (5) bekezdésében biztosított jogával, az igényelt könnyítéshez vagy mentességek igénybe vételéhez az előzetes írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a tanuló a jelentkezési lapja mellé csatolja az adott tanévre szóló a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének másolatát.

 

SNI tanulók (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) esetében a saját felvételi eljárásban alkalmazott speciális értékelési szabályok:

Az SNI tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

 • időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető),
 • az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),
 • a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be.) Ez a kedvezmény arra az esetre vonatkozik, amikor a tanuló az adott vizsgatárgy követelményeinek valamely részlete alól mentesült pl. magyar nyelv esetében a helyesírás feladatok értékelése alól, vagy matematika vizsgatárgy esetében a szerkesztést igénylő feladatok alól. Nem alkalmazható azonban akkor, ha a tanuló teljesen fel van mentve a matematika tantárgy követelményrendszerének értékelése és minősítése alól.

A központi írásbeli vizsgára vonatkozós speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az intézmény igazgatójánál. A kérelmet és a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, ezért fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz.

Az SNI tanuló a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményében leírtak alapján kérheti az írásbeli vizsga alól felmentését. Ha az SNI tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alóli felmentést kap, az azt jelenti, hogy a központi írásbeli vizsga eredményei helyett a felvételi eljárás során az iskola más módon (pl. helyi szervezésű szóbeli vizsgával válthatja ki a tanuló az írásbelit), bírálja el felvételi jelentkezését.

Speciális értékelési szabályok

 • Az a tanuló, aki általános iskolában a matematika tantárgy értékelése alól felmentett – azonban a felvételi eljárás során feltétel a matematika központi írásbeli vizsga eredménye – nem köteles matematikából megírni a központi felvételit, mert ebben az esetben a tanulmányi területnek  megfelelő szóbeli felvételi vizsga és a 8. félévi hozott pont duplázásával számoljuk ki felvételi pontjait, ezért nem lesz szüksége a matematika írásbeli vizsga eredményére.
 • Az a tanuló, aki általános iskolában a magyar nyelv tantárgy értékelése alól felmentett – azonban a felvételi eljárás során feltétel a magyar nyelv központi írásbeli vizsga eredménye – nem köteles magyar nyelvből megírni a központi felvételit, mert ebben az esetben a tanulmányi területnek  megfelelő szóbeli felvételi vizsga és a 8. félévi hozott pont duplázásával számoljuk ki felvételi pontjait, ezért nem lesz szüksége a magyar nyelv írásbeli vizsga eredményére.
 1. A felvételi döntés és jogorvoslat

2.1. Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása

Az intézmény a felvételi vizsgák befejezése után, 2019.03.01-ig honlapján www.tfg.hu nyilvánosságra hozza a jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzékét. A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számmal szerepel, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a jelentkezési lapján kérte, hogy a felvételi jegyzékben az egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessék, akkor az iskola az oktatási szám helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tünteti fel. A jegyzék a tanuló által meghatározott adata mellett tartalmazza tanulmányi területenként a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.

Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beírni. Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett a felvételi kérelem elutasítását az „E” betű alkalmazásával jelöli az iskola

2.2. A felvételről vagy elutasításról 2019. 04. 30-ig írásban értesítjük a tanulókat és szüleiket. A jelentkezés elutasítása esetén az Nkt. 37.§. (3) bekezdése alapján a döntés ellen a jelentkező, illetve szülője jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet. A Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziumának fenntartója, a Szerencsi Szakképzési Centrum, így a jogorvoslati kérelmet a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatójának kell benyújtani. Az eljárásról a Szerencsi Szakképzési Centrum ad felvilágosítást (3900 Szerencs, Rákóczi út 125.)

2.3. Előnyben részesítés

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Tokajban található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja.

A sajátos helyzetűnek számít az, aki szociálisan hátrányos helyzetű vagy kisebbségi társadalmi csoport tagja (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló és a köznevelésről szóló törvény meghatározásaival összhangban kell igazolni, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat igazolása szükséges); közeli hozzátartozója az intézmény tanulója; legalább egyik szülője Tokaj város valamelyik intézményében közalkalmazott (munkáltatói igazolással). Az előnyök megadása a fenti sorrendben történik.

A feltételek meglétéről a szülőnek kell írásban nyilatkoznia és hozzá igazolást bemutatnia, az ideiglenes jegyzék nyilvánosságra hozása után három napon belül.

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek:

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Tokajban található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja.

Azonos pontszám esetében az előző feltételek nem teljesülése esetén rangsor felállítása:

 • központi írásbeli eredménye, hozott pontok eredménye, szóbeli felvételi eredménye alapján kerül megállapításra.

2.4. Elutasítás

Az ideiglenes felvételi jegyzékben elutasítjuk a tanuló jelentkezését, ha a félévi bizonyítványában bármely tantárgyból elégtelen osztályzat szerepel, ha az előzetes egységes központi felvételi írásbeli vizsgán, a tanulmányi területnek megfelelő feladatlapot nem írja meg, vagy ha a szóbeli meghallgatáson, fizikai állapotfelmérésen nem jelenik meg.

 1. Idegen nyelv választása

 A gimnáziumi osztályokban a második idegen nyelvi csoport (angol, német, francia, kínai) indításának feltétele 8 fő.

A szakgimnáziumi osztályokban egy idegen nyelv (angol vagy német) tanulása kötelező.

 1. Beiratkozás

Az iskola a beiratkozás pontos helyéről és idejéről, valamint az ezzel és a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos egyéb tudnivalókról és teendőkről levélben értesíti a tanulókat.

 1. Alkalmassági vizsgálat

Az általános iskola befejezése után szakgimnáziumban továbbtanulni szándékozó diákoknak a jelenleg hatályos jogszabályok és szakmai irányelvek szerint meghatározott alkalmassági feltételeknek kell megfelelniük. A szakmai alkalmasság vizsgálata, az ehhez szükséges szakkonzíliumok elrendelése iskolaorvosi feladat (26/1997. (IX.3.) NM rendelet.

A jelenleg hatályos jogszabály a fogadó intézmény iskolaorvosát jelöli ki az alkalmasság elbírálására. (33/1998.(VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról 11. §(2)

A szakgimnáziumi ágazati szakképzésre való felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság igazolása. A vizsgálat elmulasztása a felvétel elutasítását jelenti.

Az egészségügyi alkalmasság igazolása az alábbi szakgimnáziumi ágazati képzéseinket érinti:

 • környezetvédelem
 • vízgazdálkodás
 • ügyvitel

Szakgimnáziumi rendészet és közszolgálat ágazati képzés és a gimnázium belügyi rendészeti oktatás esetében elfogadjuk a honlapunkról letöltött háziorvos által kiállított igazolást.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálatot iskolaorvosunk a jelentkezési lap beérkezését követően végzi el.

 1. Kollégiumi férőhely biztosítása

A Tokaji gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégiumában van lehetőség elhelyezésre. Cím: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 15-17. Telefon: 47-352-353. Kollégiumvezető: Ladinszki Tünde

 1. Általános tájékoztató

Az iskola OM azonosító szám: 203055
Cím: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 18-20.
Telefonszámok: 47-352-026, 47-352-236
Telefax: 47-352-026
E-mail: tfg@tfg.hu
Honlap: www.tfg.hu
Igazgató: Molnárné Tóth Erika
Igazgatóhelyettesek: Dévaldné Orosz Beatrix, Horváthné Bócsi Ildikó
Gyakorlati oktatásvezető: Pataki Zsolt

 

Iskolánk ECL államilag elismert alap-, közép-, felsőfokú (angol és német nyelv) nyelvvizsgahely, ECDL (START és FULL/SELECT) informatikai vizsgaközpont, CISCO Hálózati Akadémia tagja. Továbbá Ökoiskola, Minősített Referenciaintézmény, Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Európai Tehetségpont, Környezeti Nevelési Mintaiskola, Európai Parlament Nagykövet Iskolája vagyunk, Komplex Természettudományos Tehetséggondozó Műhelyt működtetünk.

Lap tetejére

FONTOSABB IDŐPONTOK:

„Egész évben nyílt nap” programsorozat keretében szervezett versenyek, vetélkedők:

 • december 10. informatikai verseny,
 • december 10. angol-német idegen nyelvi verseny,
 • december 10. népdalverseny
 • december 10. természetvédelmi vetélkedő
 • december 10-13. idegen nyelvi hét

Nyílt napok: 2018. október 08.
                     2018.november 12.
                     2019. január 07.

Időpont Teendő
2018. október89., november 12. Nyílt nap
2018. 12. 07. Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára
2019. 01. 07. Nyílt nap
2019. 01. 19. 10:00 óra Egységes írásbeli vizsga a 9. évfolyamra jelentkezőknek
2019. 01. 24. 14:00 óra Pótló írásbeli vizsga a 9. évfolyamra jelentkezőknek
2019. 01. 28. Értesítés az írásbeli vizsga eredményekről a 9. évfolyamra jelentkezőknek
2019. 02. 18. Felvételi jelentkezési lapok beadása
2019. 02. 22. 8.00 óra Szóbeli meghallgatás
2019. 02. 25-26. 14.00 óra Pótló szóbeli meghallgatás
2019. 03.01. Ideiglenes felvételi jegyzék
2019. 03. 21-22. Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2019. 04. 30. Felvételről vagy elutasításról szóló döntés megküldése
2019. 06. 21. Beiratkozás
1. sz. Melléklet:
ORVOSI IGAZOLÁS Letöltés: pdf formátumban