Tartalom:
Felvételi a gimnázium 9. évfolyamára
Felvételi a szakgimnázium 9. évfolyamára
Felvételi a technikum 9. évfolyamára
Felvételi eljárás rendje
A teljesítmény értékelése gimnáziumban
A teljesítmény értékelése szakgimnáziumban
A teljesítmény értékelése technikumban
Tanulmányi eredmény számítása
Általános információk
Fontosabb időpontok

FELVÉTELI TÁJÉKOZATÓ
2021/2022. TANÉVRE

A szakképzési rendszer megújításának első lépéseként 2019. szeptember 30-án kihirdetésre került az Országos képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet módosítása. Az Országos Képzési jegyzék átalakításával a szakmát tanulók a jövőben a korábbiaknál átláthatóbban, egyértelműbben meghatározott szakmajegyzékből választhatnak. A megújuló szakképzés a sokféle irányból érkező fiatal számára lehetővé teszi, hogy szándékaikhoz és készségeikhez legjobban illeszkedő, a munkaerőpiacon jól értékesíthető tudást sajátíthasson el. 

Az Országos Képzési jegyzék átalakításával az alábbi képzési lehetőségeket kínáljuk az iskolánkat választó tanulók számára.

Jelen tájékoztató tartalmazza a Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium 9. évfolyamára meghirdetett felvételi eljárás rendjét, a vizsgára történő jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, a vizsga időpontját és helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését. A felvételi tájékoztatóban közöljük azokat a tanulmányi lehetőségeket, amelyek közül az iskolánk iránt érdeklődő tanulók választhatnak.

A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait meghatározó jogszabályok:

 • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
 • A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 12/2020. (II.7) Kormány rendelet
 • 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
 • A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet

Lap tetejére

1. 2021-ben indítandó tanulmányi területek

FELVÉTELI ELJÁRÁS A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMÁRA

Tanulmányi terület kódja:0202
Megnevezése:Biológia tagozat
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol, német
Második idegen nyelvként választható:Angol, német, francia, kínai
Sajátos jellemző:Emelt óraszámú oktatás biológia, kémia tantárgyból
Felvételi kérelmek elbírálása(1)Tanulmányi eredmények (8. félév)
(2)Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv eredményének figyelembevételével
(3)Biológiából szervezett szóbeli meghallgatás eredményének figyelembevételével
Elérhető maximális pontszám:100 pont
Hozott pont:maximum 25 pont
Hozott pont esetében tantárgybeszámítás:történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, kémia
Központi írásbeli vizsga:maximum 50 pont (magyar nyelvi feladatlap)
Szóbeli meghallgatás:maximum 25 pont
Tervezett létszám:26 fő
Tanulmányi terület kódja:0203
Megnevezése:Nyelvi tagozat
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol, német
Második idegen nyelvként választható:Angol, német, francia, kínai
Sajátos jellemző:Emelt óraszámú oktatás az első és második idegen nyelvből
Felvételi kérelmek elbírálása(1) Tanulmányi eredmények (8. félév)
(2) Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv eredményének figyelembevételével
(3) Idegen nyelvből (angol, német) szervezett szóbeli meghallgatás eredményének figyelembevételével
Elérhető maximális pontszám100 pont
Hozott pont:maximum 25 pont
Hozott pont esetében tantárgybeszámítás:magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv
Központi írásbeli vizsga: maximum 50 pont (magyar nyelvi feladatlap)
Szóbeli meghallgatás:maximum 25 pont
Tervezett létszám:32 fő
Tanulmányi terület kódja:0205
Megnevezése:Belügyi rendészeti tagozat
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol, német
Második idegen nyelvként választható:Angol, német, francia, kínai
Felvételi kérelmek elbírálása(1)Tanulmányi eredmények (8. félév)
(2)Központilag kiadott egységes kompetencia alapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga: magyar nyelv eredményének figyelembevételével
(3)Alkalmassági vizsga, további készségek képességek mérése (fizikai állapotfelmérés)
(4)Motivációs beszélgetés eredményének figyelembevételével
(5) Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Elérhető maximális pontszám100 pont
Hozott pont:maximum 25 pont
Hozott pont esetében tantárgybeszámítás:magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem
Központi írásbeli vizsga:maximum 50 pont (magyar nyelvi feladatlap)
Szóbeli meghallgatás:maximum 25 pont
Egészségügyi alkalmassági követelmények:szükséges (háziorvos által kiállított igazolás) www.tfg.hu honlapról letölthető nyomtatványon
Tervezett létszám:26 fő

Lap tetejére

FELVÉTELI ELJÁRÁS A SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ SZAKMAI KÉPZÉS (SZAKGIMNÁZIUM) 9. ÉVFOLYAMÁRA

 

Tanulmányi terület kódja:0211
Megnevezése:Pedagógia ágazat
Megszerezhető szakmai képesítés: 01194002 – Pedagógiai munkatárs (szakmairány: Pedagógiai asszisztens)
Jellege:4 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol, német
Felvételi kérelmek elbírálása(1) Tanulmányi eredmények (7. év végi, 8. félévi eredmény)
(2) Művészeti tanulmányi területen egyéb készségek, képességek mérése: kapott szövegrészlet felolvasása, értelmezése, választott vers vagy prózarészlet elmondása, motivációs beszélgetés eredményének figyelembevételével.
Elérhető (hozott) pontszámmaximum 50 pont
Hozott pont esetében tantárgybeszámítás:magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, idegen nyelv, történelem
Egészségügyi alkalmassági követelmények:nincs
Tervezett létszám:32 fő

Lap tetejére

 

TECHNIKUM 9. ÉVFOLYAM 

A technikumi képzés újdonsága, előnyei:

 • Először ágazatot választ a tanuló, amivel 2 évig ismerkedik.
 • évfolyam után történik a szakmaválasztás az ágazati alapvizsgát követően.
 • A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit:
  • matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom, óraszám, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, 12. év végén legfeljebb három tantárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem) előrehozott érettségivel, idegen nyelvből és szakmai tárgyból 13. év végén tesznek a tanulók rendes érettségi vizsgát
  • a nyelvvizsga megszerzésére a lehetőség adott, hiszen ugyanolyan összóraszámban történik a nyelvtanulás, mint a gimnáziumban, de itt egy nyelvből
  • nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy
  • a technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít
 • Az 5 év elvégzése után egyszerre kapnak a tanulók érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.

 

FELVÉTELI ELJÁRÁS A SZAKKÉPESÍTÉS MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ (TECHNIKUM) 9. ÉVFOLYAMÁRA

Tanulmányi terület kódja:0212
Megnevezése:Informatika és távközlés ágazat
Megszerezhető szakmai képesítés: 5-0612-12-02 - Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
Jellege:5 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol, német
Felvételi kérelmek elbírálásaTanulmányi eredmények (7. év végi, 8. félévi eredmény) alapján
Elérhető (hozott) pontszámmaximum 50 pont
Hozott pont esetében tantárgybeszámítás:magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, informatika
Egészségügyi alkalmassági követelmények:nincs
Tervezett létszám:32 fő
Tanulmányi terület kódja:0213
Megnevezése:Környezetvédelem és vízügy ágazat
Megszerezhető szakmai képesítés: 5-0712-14-02 Környezetvédelmi technikus
Jellege:5 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol, német
Felvételi kérelmek elbírálása(1) Tanulmányi eredmények (7. év végi, 8. félévi eredmény) alapján
(2) Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Elérhető (hozott) pontszámmaximum 50 pont
Hozott pont esetében tantárgybeszámítás:történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, kémia
Egészségügyi alkalmassági követelmények:szükséges (intézmény iskolaorvosa végzi el)
Tervezett létszám:16 fő
Tanulmányi terület kódja:0214
Megnevezése:Gazdálkodás és menedzsment ágazat
Megszerezhető szakmai képesítés: 5-0411-09-02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző vagy 5-0411-09-01 Pénzügyi- számviteli ügyintéző
Jellege:5 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol, német
Felvételi kérelmek elbírálásaTanulmányi eredmények (7. év végi, 8. félévi eredmény) alapján
Elérhető (hozott) pontszámmaximum 50 pont
Hozott pont esetében tantárgybeszámítás:magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, informatika
Egészségügyi alkalmassági követelmények:nincs
Tervezett létszám:32 fő
Tanulmányi terület kódja:0215
Megnevezése:Rendészet és közszolgálat
Megszerezhető szakmai képesítés: 5-0413-18-01 Közszolgálati technikus
Jellege:5 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol, német
Felvételi kérelmek elbírálása(1) Tanulmányi eredmények (7. év végi, 8. félévi eredmény) alapján
(2) Testnevelés tanulmányi területen további testnevelési készségek, képességek mérése (fizikai állapotfelmérés)
(3) Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Elérhető (hozott) pontszámmaximum 50 pont
Hozott pont esetében tantárgybeszámítás:magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem
Egészségügyi alkalmassági követelmények:(háziorvos által kiállított igazolás) www.tfg.hu honlapról letölthető nyomtatványon
Tervezett létszám:32 fő
Tanulmányi terület kódja:0216
Megnevezése:Sport ágazat
Megszerezhető szakmai képesítés: 5-1014-20-01 Fitness-wellness instruktor
Jellege:5 évfolyamos
Idegen nyelv:Angol, német
Felvételi kérelmek elbírálása(1)   Tanulmányi eredmények (7. év végi, 8. félévi eredmény) alapján
(2) Testnevelés tanulmányi területen további testnevelési készségek, képességek mérése (fizikai állapotfelmérés)
(3) Egészségügyi alkalmassági vizsgálat
Elérhető (hozott) pontszámmaximum 50 pont
Hozott pont esetében tantárgybeszámítás:magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem
Egészségügyi alkalmassági követelmények:(háziorvos által kiállított igazolás) www.tfg.hu honlapról letölthető nyomtatványon
Tervezett létszám:16 fő

Lap tetejére

 1. A felvételi eljárás rendje

2.1. A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga

A gimnáziumi osztályba (biológia, nyelvi, belügyi rendészeti tagozat) jelentkező tanulóktól kérjük a központi írásbeli vizsga magyar nyelvi feladatlapjának megírását.

A központi írásbeli felvételi vizsgára külön kell jelentkezni – kitöltött Tanulói jelentkezési lapon – a középfokú intézményekbe 2020. december 04-ig.

2.1.1. Az egységes központi írásbeli felvételi vizsga időpontja és helye

A gimnáziumba jelentkezők számára: 2021. január 23-án 10.00 órától a Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnáziumban a kijelölt termekben. Pótló időpont 2020. január 28. 14:00 órától (csak indokolt esetben, igazolással!).

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Az írásbeli vizsga 2 x 45 perces feladatlapból áll, amelyek anyanyelvi és matematikai képességet és készséget mérnek, azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai a www.oh.gov.hu honlapon megtekinthetőek. Ugyanerről az oldalról letölthető az írásbeli vizsgával kapcsolatos valamennyi részletes információ, így a jelentkezési lap is.

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal!

Az értékelőlapok átadása a tanulók részére 2021. január 29-ig, betekintés a javított feladatlapokba a Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnáziumban (3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 18-20. igazgatóhelyettesi iroda) 2021. január 29. 8-16 óra. A központi írásbeli vizsga értékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikusan úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. A javított feladatlapokba betekinteni, az értékelőlapot átvenni csak a tanulónak és szüleinek van joga. A tanuló az eredményének ismeretében vesz részt a felvételi eljárásban.

2.2. A vizsgázók teljesítményének értékelése

A rangsorolás tanulmányi területenként történik a tanulmányi területnek megfelelő felvételi követelmények teljesítését követően csökkenő sorrendben.

2.3 Tanulmányi eredmények számítása

Gimnáziumban összesen elérhető legfeljebb 25 pont

Technikumban és szakgimnáziumban összesen elérhető legfeljebb 50 pont

 Fontos! A hozott pontokat a tanuló jelentkezési lapján kitöltött „A tanulmányi eredmények” című táblázat alapján tudjuk kiszámítani. Kérjük, hogy a táblázatot a bizonyítványoknak, illetve a félévi értesítőnek megfelelően pontosan töltsék ki valamennyi évfolyamra, valamennyi tantárgyra vonatkozóan 5.-től 8. osztályig. Az általános iskolai eredmények számítása a 7. év vége és a 8. félév 5 tantárgyának eredménye alapján történik.

2.4. Az írásbeli vizsga eredményei

Összesen elérhető legfeljebb 50 pont, az írásbeli vizsga anyanyelvi feladatlapján elérhető teljesítmény alapján. Időpontja: 2021. január 23. (szombat) 10:00 óra

2.5. Szóbeli meghallgatás és fizikai állapotfelmérés

 1. Biológia tagozat
 2. Nyelvi tagozat
 3. Belügyi rendészeti tagozat

Egyéb készségek, képességek mérésére iskolánkban az alábbi tanulmányi területeken kerül sor:

 1. Pedagógia ágazat (művészeti tanulmányi terület)
 2. Testnevelés tanulmányi terület fizikai állapotfelmérés:
  • belügyi rendészeti tagozat,
  • rendészet és közszolgálat ágazat,
  • sport ágazat.

Időpontja: 2021. február 23. (kedd) 8.00 óra. Pótló időpont 2021. február 24. és 25. 14.00 óra, azok számára, akik vizsga ütközése vagy betegség miatt nem tudtak az első időpontban megjelenni. A felvételi vizsgára történő megjelenésre értesítést az általános iskoláknak küldünk, közvetlenül a tanulókat nem értesítjük!

2.5.1 Szóbeli vizsgakövetelmény

Szóbeli vizsgakövetelmény és szakmai jártasságot felmérő kérdések, témakörök tanulmányi területenként megtalálhatóak a következő linken.

Lap tetejére

A Belügyi rendészeti gimnáziumi osztály, valamint a Rendészet és közszolgálat ágazat fizikai (erőnléti) állapotfelmérés minimum szintjét a következő táblázat tartalmazza:

Fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás 60 mp alatt Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt 20 m-es ingafutás 4 x 10 m-es ingafutás
Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány
20 10 40 30 40 30 11,5 12,5

 

Sport ágazat – fizikai (erőnléti) alkalmassági követelmények eredmény-pontérték táblázata:

Helyből távolugrás Hanyattfekvésből felülés 60 mp alatt 20 m-es inga futás Szlalom labdavezetés kosárlabdával 15 m-es pályán Fekvőtámaszban karhajlítás nyújtás 30 mp alatt
Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány Fiú Lány
168 138 33 28 28 24 10:10 13:10 13 6

Megfelelt minősítést kap az a jelentkező, aki az alábbi minimum szinteket teljesíti.

Az alkalmassági vizsgálatra vonatkozó dokumentumok:

 • orvosi alkalmassági igazolás – házi orvostól: 1. sz. melléklet

      Kizáró ok:       

 • szervi betegség
 • szemüveg (ha a gyermek szeme -3-nál gyengébb, vagy +3-nál erősebb)
 • életkornak nem megfelelő aránytalan testi fejlődés
 • gerincbetegség, deformitások
 • színtévesztés

4.6.

A felvételi jelentkezés a technikumba, szakgimnáziumba, gimnáziumba a Szakmai Programban meghatározott feltételeken alapul.

A tanuló az értékelő lap ismeretében nyújtja be közvetlenül az intézménynek a felvételi jelentkezési lapját, amely alapján részt vesz a felvételi eljárásban. Csak annak a jelentkezését fogadjuk el, akik teljesítik az iskola jelen felvételi szabályzatában meghatározott felvételi követelményeket. A jelentkezési laphoz csatolni kell az értékelő lap másolatát! A jelentkezési lapon kérünk minden adatot pontosan kitölteni.

 

Figyelem! Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak. Felvételi jelentkezés határideje: 2021. február 19.   

 

Lap tetejére

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

(valamennyi tanulmányi területre érvényesek)

 

 1. Könnyítések és mentességek

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kérjük, hogy amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51.§. (5) bekezdésében biztosított jogával, az igényelt könnyítéshez vagy mentességek igénybe vételéhez az előzetes írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a tanuló a jelentkezési lapja mellé csatolja az adott tanévre szóló a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének másolatát.

 

SNI tanulók (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) esetében a saját felvételi eljárásban alkalmazott speciális értékelési szabályok:

Az SNI tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

 • időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető mindkét vizsgatárgy esetében + 15 perccel),
 • az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),
 • a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be.) Ez a kedvezmény arra az esetre vonatkozik, amikor a tanuló az adott vizsgatárgy követelményeinek valamely részlete alól mentesült pl. magyar nyelv esetében a helyesírás feladatok értékelése alól, vagy matematika vizsgatárgy esetében a szerkesztést igénylő feladatok alól. Nem alkalmazható azonban akkor, ha a tanuló teljesen fel van mentve a matematika tantárgy követelményrendszerének értékelése és minősítése alól.

 

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az intézmény igazgatójánál. A kérelmet és a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, ezért fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz.

Az SNI tanuló a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményében leírtak alapján kérheti az írásbeli vizsga alól felmentését. Ha az SNI tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alóli felmentést kap, az azt jelenti, hogy a központi írásbeli vizsga eredményei helyett a felvételi eljárás során az iskola más módon (pl. helyi szervezésű szóbeli vizsgával válthatja ki a tanuló az írásbelit), bírálja el felvételi jelentkezését.

 

Speciális értékelési szabályok

 

 • Az a tanuló, aki általános iskolában a magyar nyelv tantárgy értékelése alól felmentett – azonban a felvételi eljárás során feltétel a magyar nyelv központi írásbeli vizsga eredménye – nem köteles magyar nyelvből megírni a központi felvételit, mert ebben az esetben a tanulmányi területnek megfelelő szóbeli felvételi vizsga és a 8. félévi hozott pont duplázásával számoljuk ki felvételi pontjait.
  1. A felvételi döntés és jogorvoslat

  2.1. Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása

  Az intézmény a felvételi vizsgák befejezése után, 2021. március 05-ig honlapján www.tfg.hu nyilvánosságra hozza a jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzékét. A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító számmal szerepel, egyéb személyes adatai nélkül. Ha a jelentkező a jelentkezési lapján kérte, hogy a felvételi jegyzékben az egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessék, akkor az iskola az oktatási szám helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tünteti fel. A jegyzék a tanuló által meghatározott adata mellett tartalmazza tanulmányi területenként a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.

  Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beírni. Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett a felvételi kérelem elutasítását az „E” betű alkalmazásával jelöli az iskola.

   

  2.2. A felvételről vagy elutasításról 2020. 04. 30-ig írásban értesítjük a tanulókat és szüleiket.

  A jelentkezés elutasítása esetén a Szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet 37.§.-a alapján a döntés ellen a jelentkező, illetve szülője jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet. A Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium fenntartója a Szerencsi Szakképzési Centrum, így a jogorvoslati kérelmet a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatójának kell benyújtani. Az eljárásról a Szerencsi Szakképzési Centrum ad felvilágosítást (3900 Szerencs, Rákóczi út 125.)

  2.3. Előnyben részesítés

  A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Tokajban található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja.

  A sajátos helyzetűnek számít az, aki szociálisan hátrányos helyzetű vagy kisebbségi társadalmi csoport tagja (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény meghatározásaival összhangban kell igazolni, illetve a helyi kisebbségi önkormányzat igazolása szükséges); közeli hozzátartozója az intézmény tanulója; legalább egyik szülője Tokaj város valamelyik intézményében közalkalmazott (munkáltatói igazolással). Az előnyök megadása a fenti sorrendben történik.

  A feltételek meglétéről a szülőnek kell írásban nyilatkoznia és hozzá igazolást bemutatnia az ideiglenes jegyzék nyilvánosságra hozása után három napon belül.

   Azonos pontszám esetében, ha az előző feltételek – előnyben részesítés – nem teljesülnek, a rangsor felállítása a következő eredmények figyelembe vételével, az alábbi sorrendben történik: 

  1. központi írásbeli eredménye,
  2. hozott pontok eredménye,
  3. szóbeli felvételi eredménye.

   

  2.4. Elutasítás

  Az ideiglenes felvételi jegyzékben elutasítjuk a tanuló jelentkezését, ha:

  • a félévi bizonyítványában bármely tantárgyból elégtelen osztályzat szerepel;
  • fizikai állapotfelmérésen vagy egyéb készségek, képességek mérésen nem jelenik meg – azon képzések esetében, ahol ez a felvételi eljárás részét képezi;
  • gimnáziumi osztályba jelentkezők esetében:
   • az előzetes egységes központi felvételi írásbeli vizsgán a magyar nyelvi feladatlapot nem írja meg,
   • a szóbeli meghallgatáson nem vesz részt.
  1. Idegen nyelv választása

  A gimnáziumi osztályokban a második idegen nyelvi csoport választható (angol, német, francia, kínai).

  A szakgimnáziumi, technikumi osztályokban egy idegen nyelv (angol vagy német) tanulása kötelező.

  1. Beiratkozás

  Az iskola a beiratkozás pontos helyéről és idejéről, valamint az ezzel és a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos egyéb tudnivalókról és teendőkről levélben értesíti a tanulókat.

  1. Alkalmassági vizsgálat

  Az általános iskola befejezése után a technikumban továbbtanulni szándékozó diákoknak a jelenleg hatályos jogszabályok és szakmai irányelvek szerint meghatározott egészségügyi alkalmassági feltételeknek kell megfelelniük. A jelenleg hatályos jogszabály a fogadó intézmény iskolaorvosát jelöli ki az alkalmasság elbírálására. A vizsgálat elmulasztása a felvétel elutasítását jelenti.

  A környezetvédelem és vízügy ágazatba jelentkező tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálatát iskolaorvosunk a jelentkezési lap beérkezését követően végzi el, amelyről értesítjük a tanulót és szülőjét.

  A rendészet és közszolgálat ágazati képzés, a sport ágazati és a gimnázium belügyi rendészeti oktatás esetében elfogadjuk a honlapunkról letöltött háziorvos által kiállított igazolást.

  Nem szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat a biológia tagozaton, nyelvi tagozaton, pedagógia ágazaton, továbbá a gazdálkodás és menedzsment, informatika és távközlés ágazatba jelentkezők számára.

   

  1. Kollégiumi férőhely biztosítása

  A Tokaji gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégiumban van lehetőség elhelyezésre. Az intézmény kizárólag iskolánk tanulóit fogadja.

  Cím: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 15-17. Telefon: 47-352-353.

  Kollégiumvezető: Ladinszki Tünde

  1. Általános tájékoztató

  Az iskola OM azonosító szám: 203055/002

  Cím: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20.

  Telefonszámok: 47-352-026, 47-352-236

  E-mail: tfg@szerencsiszc.hu

  Honlap: www.tfg.hu

  Igazgató: Molnárné Tóth Erika

  Igazgatóhelyettesek: Dévaldné Orosz Beatrix, Horváthné Bócsi Ildikó

  Szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes: Pataki Zsolt

   

  Iskolánk ECL államilag elismert alap-, közép-, felsőfokú (angol és német nyelv) nyelvvizsgahely, ECDL (START és FULL/SELECT) informatikai vizsgaközpont, a CISCO Hálózati Akadémia tagja. Továbbá Ökoiskola, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, Minősített Referenciaintézmény, Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Európai Tehetségpont, Környezeti Nevelési Mintaiskola, az Európai Parlament Nagykövet Iskolája; komplex természettudományos tehetséggondozó műhelyt működtetünk.


  Lap tetejére

  FONTOSABB IDŐPONTOK:

  Időpont Teendő
  2020. 12. 04. Jelentkezés írásbeli felvételi vizsgára
  2021 01. 23. 10:00 óra Központi egységes írásbeli vizsga a 9. évfolyamra jelentkezőknek
  2021. 01. 28. 14:00 óra Pótló írásbeli vizsga a 9. évfolyamra jelentkezőknek
  2021. 01.29. Értesítés a központi írásbeli vizsga eredményekről a 9. évfolyamra jelentkezőknek
  2021. 02. 19. Felvételi jelentkezési lapok postára adása
  2021. 02. 23. 8.00 óra Szóbeli meghallgatás
  2021. 02. 24-25. 14.00 óra Pótló szóbeli meghallgatás
  2021. 03. 05. Ideiglenes felvételi jegyzék
  2021. 03. 22-23. Tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
  2021. 04. 30. Felvételről vagy elutasításról szóló döntés megküldése
  2021. 06. 22. Beiratkozás
  1. sz. Melléklet:
  ORVOSI IGAZOLÁS Letöltés: pdf formátumban

   

  Betű méretezése
  Kontraszt