Ideiglenes rangsor

Tájékoztató az ideiglenes felvételi rangsorokhoz (2014/2015)

Elkészült a 2014-2015-ös tanévre 9. osztályba jelentkezettek ideiglenes felvételi rangsora.

Megnyugtatásul közöljük, hogy mivel szinte minden diák több helyre jelentkezik, ezért a bejutásra komoly esélye van azoknak is, akik nincsenek benne a tanulmányi területre megállapított létszámban.

A rangsorolás tanulmányi területenként (osztályonként) külön-külön történik az alábbi számítási móddal, legfeljebb elérhető 100 pont összeadása után, csökkenő sorrendben.
Tanulmányi eredmények számítása – összesen elérhető legfeljebb 25 pont
Az írásbeli vizsga eredményei – összesen elérhető legfeljebb 50 pont
Szóbeli meghallgatás és a fizikai állapotfelmérés – összesen elérhető legfeljebb 25 pont

A nyilvánosságra hozott  jegyzékben a jelentkező az oktatási azonosító szám és születési adatok megadásával szerepel. Ha a jelentkező a jelentkezési lapján kérte, hogy a felvételi jegyzékben az egyéni adat, jelige alkalmazásával szerepeltessék, akkor az iskola az oktatási szám helyett a jelentkező egyéni adatát, jeligéjét tünteti fel. A jegyzék a tanuló által meghatározott adata mellett tartalmazza tanulmányi területenként a jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.

Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi jegyzékben elfoglalt helye szerinti sorszám szerepel. Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett a felvételi kérelem elutasítását az „E” betű alkalmazásával jelöltük.

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek:
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Tokajban található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja.

A feltételek meglétéről a szülőnek kell írásban nyilatkoznia és hozzá igazolást bemutatnia, az ideiglenes jegyzék nyilvánosságra hozása után három napon belül.

Azonos pontszámot elért tanulók esetében a rangsor megállapítása során elsősorban tanulmányi eredményt, majd  a központi írásbeli eredményt vettük figyelembe.

Elutasítás: Az ideiglenes felvételi jegyzékben elutasítjuk a tanuló jelentkezését, ha a félévi bizonyítványában bármely tantárgyból elégtelen osztályzat szerepel, ha az előzetes egységes központi felvételi írásbeli vizsgán, a tanulmányi területnek megfelelő feladatlapot nem írja meg,  vagy ha a szóbeli meghallgatáson, fizikai állapotfelmérésen nem jelenik meg.

Felhívjuk az érintett diákok és szüleik figyelmét, hogy az itt közzétett rangsorok tájékoztató jellegűek: a jelentkezők rangsorából értelemszerűen kiesnek majd azok a tanulók, akiket elsősorban más közoktatási intézménybe felvesznek, így a rangsorban hátrébb szereplők is esélyesek lehetnek a felvételre.

Abban az esetben, ha a tanuló szeretné megváltoztatni a jelentkezése során beadott iskolák sorrendjét, vagy a tanulmányi terület sorrendjét, 2014.03.17-18-án van lehetősége az általános iskolában.

Az egyes tanulmányi területekre felvett tanulók listája csak a felvételi eljárás végén, az Oktatási Hivatal által visszaküldött adatok alapján válik véglegessé. A felvételi eljárás hivatalos eredményéről 2014. április 25-ig írásban tájékoztatjuk a jelentkezőket és az általános iskolájukat.

Kérjük, hogy ha kérdés merül fel, azonnal kérdezzenek a 47/35-026-os telefonszámon!

Tokaj, 2014. február 28.

Molnárné Tóth Erika
igazgató