Gimnázium

SZSZC TOKAJI FERENC GIMNÁZIUMA ÉS SZAKGIMNÁZIUMA
FELVÉTELI JEGYZÉK 2018.

Kedves Nyolcadikosok!

Azok a tanulók, akik nem teljesítették, vagy nem feleltek meg a felvételi követelményeknek, a rangsorszámuk helyén “E” betű (elutasítva) szerepel.
Csak a Győrben működő felvételi központ számítógépes rendszere tudja majd az általatok megjelölt iskolai – illetve tanulmányi terület – sorrend alapján a  felvettek végleges jegyzékét összeállítani.
Ezért mindenkinek továbbra is azt tanácsoljuk, hogy az általatok leginkább kívánt sorrendet tartsátok meg, mert a többszörös jelentkezés miatt nagyobb rangsorszámokkal is van esély a felvételre.
Reméljük, hogy hamarosan a SZSZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma tanulójaként üdvözölhetünk!
A 47-352-026 telefonszámon mindenki számára szívesen adunk tájékoztatást a táblázat értelmezéséhez!

TANULMÁNYI TERÜLET: 0201. MATEMATIKA – GIMNÁZIUM

Ezen a jegyzéken összesen 13 diák szerepel. A tanulmányi területre felvételt 11 tanuló nyerhet. Tekintettel arra, hogy közületek többen iskolánk – és más iskolák – több tanulmányi területét is megjelöltétek, ebből az ideiglenes felvételi jegyzékből nem mondható meg biztosan, hogy ki nyer majd felvételt és ki nem.

RangsorOkt.azon.ÉvNapElért eredmény
1723498555252003.06.29.89
2723472434512004.03.05.80
3723490873292003.07.04.76
4723628226732004.06.21.73
5723490890652004.04.10.67
6723620794492004.01.26.66
7723634443412004.04.2365
8723142285772003.07.07.64
9723675555272003.12.08.58
10723656370062003.08.30.58
11723472428102003.12.28.55
E723572605542003.06.07.41
E716541411082003.12.16.40

TANULMÁNYI TERÜLET: 0202. BIOLÓGIA – GIMNÁZIUM

Ezen a jegyzéken összesen 24 diák szerepel. A tanulmányi területre felvételt 23 tanuló nyerhet. Tekintettel arra, hogy közületek többen iskolánk – és más iskolák – több tanulmányi területét is megjelöltétek, ebből az ideiglenes felvételi jegyzékből nem mondható meg biztosan, hogy ki nyer majd felvételt és ki nem.

RangsorOkt.azon.ÉvNapElért eredmény
1723472195902003.08.05.96
2723416847802003.12.15.95
3723472345412004.03.12.91
4723472321352003.10.15.89
5723472352172003.06.07.89
6723566256882003.11.06.86
7723566107472003.06.21.86
8723628021892003.08.18.84
9723416825522004.04.08.84
10723656425992004.04.04.83
11723472246432003.09.15.82
12723628197762003.09.19.81
13723472329952003.09.17.80
14723903125372004.05.04.80
15723620660392003.11.28.79
16723472412972004.01.17.79
17723472452402004.02.29.78
18723472468742003.09.16.78
19723656282302003.10.07.78
20723472214632003.07.31.77
21723142224932003.07.06.77
22723767296992003.04.23.69
23723472282122003.05.03.62
E723472393502003.02.16.54

TANULMÁNYI TERÜLET: 0203. IDEGEN NYELV – GIMNÁZIUM

Ezen a jegyzéken összesen 67 diák szerepel. A tanulmányi területre felvételt 34 tanuló nyerhet. Tekintettel arra, hogy közületek többen iskolánk – és más iskolák – több tanulmányi területét is megjelöltétek, ebből az ideiglenes felvételi jegyzékből nem mondható meg biztosan, hogy ki nyer majd felvételt és ki nem.

RangsorOkt.azon.ÉvNapElért eredmény
1723490811922003.06.29.96
2723566335182003.12.02.96
3723472195902003.08.05.96
4723416847802003.12.15.95
5723472456432003.12.03.93
6723472459482003.10.12.91
7723472345412004.03.12.91
8723531765232004.04.13.91
9723628234292003.11.26.89
10723472321352003.10.15.89
11723472394952004.02.27.88
12723784232212003.08.14.88
13723472294072003.08.2888
14723472308742003.10.03.87
15723472590032004.04.18.87
16723472352172003.06.07.86
17723634475212003.09.02.86
18723628226732004.06.21.86
19723472276362003.07.11.85
20723472186732003.07.16.84
21723501152752004.05.30.84
22723416825522004.04.08.84
23723472328412004.01.15.83
24723239099262003.08.18.83
25723620678222004.03.17.83
26723572650872003.07.10.82
27723490945752003.12.09.82
28723744096272003.10.08.82
29723472452402004.02.29.81
30723566248692003.12.27.81
31723472434512004.03.05.80
32723628021892003.08.18.80
33723416750392003.04.11.79
34723572629512003.11.01.79
35723689057552004.04.13.78
36723472214632003.07.31.78
37723744014692003.09.26.78
38723620794492004.01.26.78
39723416685262003.08.01.77
40723472412972004.01.17.77
41723531758852004.01.06.76
42723620660392003.11.28.74
4372368221092004.01.25.74
44723656282302003.10.07.74
45723271220002003.06.18.73
46723744087912003.07.29.72
47723634443412004.04.2372
48723142239282003.03.15.71
49723472336242004.06.17.71
50723472179702004.01.31.70
51723572605542003.06.07.70
52723634486722003.121069
53723472428102003.12.28.68
54723870907402003.04.24.68
55723305419772003.08.31.68
56723618579142003.05.29.67
E723870925202003.03.17.59
E723142285772003.07.07.59
E723744030512003.06.11.57
E723416710022003.12.03.51
E723634392072003.12.28.46
E723472360902002.11.21.42
E723620671252003.05.05.34
E723660113062003.07.15.0
E723627856042003.10.18.0
E723219171502003.04.20.0
E723514980362003.12.27.0

TANULMÁNYI TERÜLET: 0204. HUMÁN – GIMNÁZIUM

Ezen a jegyzéken összesen 63 diák szerepel. A tanulmányi területre felvételt 34 tanuló nyerhet. Tekintettel arra, hogy közületek többen iskolánk – és más iskolák – több tanulmányi területét is megjelöltétek, ebből az ideiglenes felvételi jegyzékből nem mondható meg biztosan, hogy ki nyer majd felvételt és ki nem.

RangsorOkt.azon.ÉvNapElért eredmény
1723490811922003.06.29.96
2723416847802003.12.15.96
3723472456432003.12.03.93
4723472459482003.10.12.91
5723394565902004.05.20.89
6723628234292003.11.26.89
7723472352172003.06.07.89
8723472294072003.08.2888
9723472246432003.09.15.87
10723628021892003.08.18.87
11723472590032004.04.18.87
12723628226732004.06.21.87
13723472463732003.12.28.86
14723472276362003.07.11.85
15723472328412004.01.15.85
16723656315952004.01.09.84
17723416825522004.04.08.84
18723239099262003.08.18.83
19723416685262003.08.01.82
20723416823652004.03.25.81
21723531806062003.09.27.81
22723472329952003.09.17.80
23723472396822003.11.08.80
24723656370062003.08.30.80
25723689057552004.04.13.80
26723271220002003.06.18.79
27723472412972004.01.17.79
28723628069922003.08.18.78
29723767159152003.07.29.78
30723620794492004.01.26.78
31723634486722003.121076
32723752982732003.08.23.76
33723531758852004.01.06.76
34723656399312003.06.20.75
35723767296992003.04.23.75
36723472468742003.09.16.74
37723689087662004.01.14.73
38723472336242004.06.17.72
39723472179702004.01.31.72
40723472291582004.07.21.72
41723490829032003.12.15.71
42723472428102003.12.28.70
43723628242842004.04.09.68
44723608357342004.01.28.68
45723490847842004.01.14.68
46723416797712003.07.14.67
47723660113062003.07.15.66
48723472444772004.02.03.65
49723142159082003.04.26.64
50723813584102003.06.26.62
51723416784892003.06.27.61
E723472360902002.11.21.58
E723472393502003.02.16.56
E723618113432004.03.16.55
E723472249932003.07.18.53
E723831830902003.12.16.0
E723679629802004.04.27.0
E723472270642003.12.11.0
E723416679952003.03.28.0
E723416803602004.03.19.0
E723219171502003.04.20.0
E723627977592003.12.02.0
E723416721262003.08.26.0

TANULMÁNYI TERÜLET: 0205. BELÜGYI RENDÉSZETI – GIMNÁZIUM

Ezen a jegyzéken összesen 52 diák szerepel. A tanulmányi területre felvételt 34 tanuló nyerhet. Tekintettel arra, hogy közületek többen iskolánk – és más iskolák – több tanulmányi területét is megjelöltétek, ebből az ideiglenes felvételi jegyzékből nem mondható meg biztosan, hogy ki nyer majd felvételt és ki nem.

RangsorOkt.azon.ÉvNapElért eredmény
1723498555252003.06.29.90
2723767522492004.03.01.84
3723403953172003.07.02.82
4723856883992004.03.09.82
5723142191482003.06.02.79
6723381064352003.08.24.79
7723142224932003.07.06.78
8723656370062003.08.30.77
9723621369102004.01.07.76
10723627860112004.01.30.74
11723548784872004.03.04.72
12723693794742003.10.04.68
13723608357342004.01.28.68
14723490904962004.01.30.68
15723403944632003.12.01.66
16723788621142003.02.14.66
17723416867582003.12.05.65
18723514255212003.08.06.64
19723448356282002.11.20.64
20723781059512003.04.05.63
21732791043302004.03.3162
22723621503012003.06.20.60
23723626288812003.09.18.59
24723935550652003.06.01.58
25723791912932003.03.03.58
26723634437832003.05.21.58
27723142195962003.01.23.58
28723732357482003.10.16.58
29723667158782003.06.29.58
E723634392072003.12.28.57
E723571432622003.04.21.57
E723656260492004.02.10.54
E723868181392003.12.08.54
E723781065562003.02.26.53
E723472257942002.10.16.51
E723696856292003.07.05.51
E723472300882004.05.17.49
E723524425452002.10.27.48
E723416803602004.03.19.48
E723856979142004.03.13.46
E723616555992004.05.11.45
E723620657012004.04.01.45
E723621781602003.06.28.45
E723620671252003.05.05.41
E721444965282002.11.11.35
E723608610282003.07.07.0
E723514921772003.09.29.0
E723548855522004.04.28.0
E723584673722003.11.25.0
E723627977592003.12.02.0
E723560405382004.01.10.0
E723514110522003.09.29.0