Iskolai beiskolázási tájékoztató letöltése.

INTÉZMÉNYÜNKRŐL A Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium a térség meghatározó szellemi, szakmai és módszertani központjának, tudásbázisának számít, hazai és nemzetközi elismertségnek örvend. Intézményünk 1952-ben alakult. Építészileg egyedi alkotásnak minősülő új iskolaépületünk 1996-ban épült, mindenben biztosítja a XXI. század eleji nevelő-oktató munka feltételeit, maradéktalanul megfelel az új tanulásszervezés legkülönbözőbb formáinak. Minden képzési típusunkhoz külföldi kapcsolatot építettünk ki. Tanulóink többször jártak már Németországban, Finnországban, Angliában, Olaszországban, Lengyelországban, Erdélyben, Szlovákiában. A kínai nyelv oktatását a Konfuciusz Intézet támogatásával 2012-ben indítottuk. Diákjaink anyanyelvi tanár segítségével nagy lelkesedéssel sajátítják el ezt a tudást, ami jövőjüket megalapozhatja. Együttműködésünk az yspertali, veseli-i és cieszyni ökoiskolával a környezetvédelmi képzést szolgálja. Az EGT / Norvég Finanszírozási Mechanizmus társfinanszírozásával jött létre az alagsorban a 150 millió forintos pályázat támogatásával a hulladékgazdálkodási szakképzésünket segítő hulladékanalitikai és környezettechnikai laboratórium. A környezetvédelmi technikus szakképzés energetikai környezetvédő elágazás tárgyi feltételeit – az ÉMOR-TISZK tagjaként – 31,9 millió forintos projekt segítette. A TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0236 ,,Innovatív iskolafejlesztés a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumában” pályázat keretében csaknem 200 millió forintot nyert iskolánk. Segítségével diákjaink életre szóló élményeket és maradandó ismereteket szerezhetnek táborokban és a délutáni elfoglaltságokon (úszás, elsősegélynyújtás, közlekedési ismeretetek, digitális tananyagok elsajátítása). Kollégiumunk a Tokaji Gróf Széchenyi István Középiskolai Kollégium. A három- és négyágyas szobákban jók a feltételek a tanuláshoz és a pihenéshez. Társalgó, stúdió, számítógéptermek állnak a diákok rendelkezésére, sportrendezvények színesítik a szabadidős programot. A kollégiumi nevelés a tehetség-gondozást és a felzárkóztatást egyaránt szolgálja.

A Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakgimnázium képzési struktúrája

1. Gimnáziumi osztályok:
0202 egyedi tantervű biológia – természettudományos tagozat (felvételi: magyar központi írásbeli, szóbeli biológiából)
0203 nyelvi tagozat (angol, német nyelv) (felvételi: magyar központi írásbeli, szóbeli a célnyelvből)
0205 belügyi rendészeti gimnáziumi osztály (felvételi: magyar központi írásbeli, fizikiai állapotfelmérés, szóbeli elbeszélgetés)

2. Szakgimnáziumi osztályok A 12. év végén tanulóink szakmai érettségit tesznek, ami munkakör betöltésére képesít.
0211 pedagógia ágazat (felvételi: magyar központi írásbeli, szóbeli elbeszélgetés, szövegértés, egészségügyi alkalmassági vizsgálat)
0212 informatika ágazat (felvételi: matematika központi írásbeli, informatika szóbeli)
0213 környezetvédelem ágazat (felvételi: magyar központi írásbeli, szóbeli biológiából, egészségügyi alkalmassági vizsgálat.)
0214 közgazdaság ágazat (felvételi: magyar központi írásbeli, informatika szóbeli, egészségügyi alkalmassági vizsgálat)
0215 rendészet és közszolgálat ágazat (felvételi: magyar központi írásbeli, fizikális állapotfelmérés, szóbeli elbeszélgetés)
0216 sport ágazat (felvételi: magyar központi írásbeli, fizikális állapotfelmérés, szóbeli elbeszélgetés)
0217 turizmus ágazat (felvételi: magyar központi írásbeli, szóbeli elbeszélgetés)

Képzési célok A nyelvi tagozaton a tanulók 9-12. évfolyamon az első idegen nyelvet heti 6 órában, a második idegen nyelvet minden évfolyamon heti 4 órában tanulják. Az ECL nyelvvizsgára felkészítés folyamatos. Az egyedi tantervű biológia – természettudományos osztályban emelt szintű elméleti és gyakorlati képzés folyik biológiából és kémiából. Jól felszerelt laborok, szaktantermek, terepgyakorlatok, projektek segítik a versenyeken való részvételt, a sikeres érettségi és felvételi vizsgát. 

Az pedagógiai tagozatos szakközépiskolai osztályban minden évfolyamon az alaptantárgyak mellett a pedagógia és pszichológia oktatása nagy óraszámban történik, ami alapos felkészülést biztosít a szakmai érettségire. Pedagógiai és szociális színtereken történő gyakorlat készíti elő a pályaválasztást,. Az informatikai tagozatos képzésben foglalkoznak: informatikai alapismeretekkel, hardverismerettel, multimédiás anyagok készítésével, programozással, rendszer-informatikával, valamint készülnek ECDL FULL/SELECT vizsgára, közép és emelt szintű érettségire. A környezetvédelem tagozatos képzésre a természettudományos érdeklődésű tanulók jelentkezését várjuk. Középiskolai tanulmányaik alatt elsajátítják a környezetvédelem, a vízgazdálkodás és a környezettechnika alapjait, és kimagaslóan jól felszerelt laboratóriumokban végezhetnek méréseket, kísérleteket. A 9-12. osztályban természettudományos gyakorlatokon szereznek a tanulók szakirányú ismereteket. A tizenegyedikes tanulók nemzetközi (osztrák, cseh, lengyel) projektben vesznek részt. Az ügyviteli tagozatos képzésen résztvevők számára hangsúlyos a gépírás, szövegszerkesztés, táblázatkezelés elsajátítása, mely tudás birtokában később adminisztratív és dokumentációs feladatokat láthatnak el. .Az érettségi vizsga után jelenlegi jogszabályok szerint az ügyvitel ágazaton irodai asszisztens, illetve ügyviteli titkár szakképesítést lehet szerezni. A belügyi  rendészeti gimnáziumi és a rendészet és közszolgálat ágazatos képzéseken elsősorban a rendőri, honvédelmi, államigazgatási, jogi területen továbbtanulni vágyók, ezek iránt a pályák iránt érdeklődők jelentkezését várjuk. Az idegen nyelvet, informatikát, testnevelést (önvédelem) emelt óraszámban tanítjuk. Egyéni jelentkezés alapján lehetőség van a biztonsági őr szakma és B kategóriás jogosítvány megszerzésére.

INGYENES FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐT TARTUNK: 2020. január 10., 17. (matematika, magyar – szövegértés), február 14., 21. (idegen nyelv, biológia, matematika, pedagógia, informatika, testnevelés) 14 – 16 óráig

Az „Egész évben nyílt nap” keretében szervezett versenyek, vetélkedők:
– december 9. informatikai verseny,
– december 9. angol-német idegen nyelvi verseny
– december 9. népdalverseny
– december 9. természetvédelmi vetélkedő

Kérünk minden jelentkezőt, hogy a felvételi vizsgára hozza magával az ellenőrző könyvét!!!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

ISKOLAI SZABADIDŐS LEHETŐSÉGEK Felzárkóztatás Magyar nyelv és irodalom Matematika Idegen nyelvek

Emelt szintű érettségi előkészítők Magyar nyelv és irodalom Történelem Angol, német nyelv Matematika Informatika Biológia Kémia Fizika Testnevelés

Közismereti tárgyként választható érettségi tantárgy: Társadalomismeret Gazdasági ismeretek Földrajz Szakkörök rajz kínai nyelv francia nyelv orosz nyelv énekkar, vegyeskar kémia színjátszókör robotika

Szabadidős tevékenység Tömegsport Maratoni mérkőzések Filharmóniai hangverseny Színházlátogatás Mozilátogatás Osztálykirándulások Rendhagyó irodalom- és történelemóra Iskolagaléria kiállításai DSE szakosztályok edzései Hittan Római katolikus, görög katolikus református, evangélikus

Iskolai hagyományok ¨ Gólyatábor ¨ Elsős évfolyamgyűlés ¨ Helyi érték modul ¨ Táncmodul ¨ Évnyitó buli ¨ Egész évben nyílt nap ¨ Sportverseny, rajzpályázat, idegen nyelvi,informatikai,természetvédelmi, népdalverseny az általános iskolai tanulók számára ¨ Sportnapok – Maratoni sportrendezvények ¨ Diákolimpia ¨ Szüreti nap ¨ Nyílt nap ¨ Tanulmányi versenyek ¨ Jótékonysági bál ¨ Szalagavató ¨ Mikulás-est, elsősök bemutatkozása ¨ Karácsonyi ünnepség ¨ Diákközgyűlés ¨ Házibajnokságok ¨ Öregdiák-találkozó kétévente ¨ Megemlékező műsorok ünnepeinkről ¨ Természetvédelmi hét ¨ TFG nap ¨ Nemzetközi Ifjúsági Öko-projekthét ¨ Ballagás ¨ Osztálykirándulások ¨ Tanévzáró ünnepségen – az év tanulója – versenyeredmények díjainak átadása ¨ A Tehetséges Gyermekeinkért Egyesület díjainak átadása Nagy Antal-díj ¨ A DSE „Jó tanuló, jó sportoló” elismerésének átadása