1. Szorgalmi idő:
első tanítási nap2019. szeptember 2. (hétfő)
utolsó tanítási nap
9-11. évfolyamon2020. június 15. (hétfő)
12-13. évfolyamon2020. április 30. (csütörtök)
Az első félév utolsó tanítási napja2020. január 24. (péntek)
A kompetenciamérés időpontja2020. május 27. (szerda)
2. Tanítási szünetek :
őszi szünet2019. október 26. - november 3.
szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek)
szünet utáni első tanítási napnovember 4. (hétfő)
téli szünet2019. december 21-től 2020. január 5-ig
szünet előtti utolsó tanítási nap december 20. (péntek)
szünet utáni első tanítási nap2020. január 6. (hétfő)
tavaszi szünet2020. április 9-től április 14-ig
szünet előtti utolsó tanítási napáprilis 8. (szerda)
szünet utáni első tanítási napáprilis 15. (szerda)
3. Tanítás nélküli munkanapok:
1.       Tanítás nélküli munkanap2019. október 24. (csütörtök)
2.       Tanítás nélküli munkanap2019. október 25. (péntek)
3.       Diákönkormányzat napja2019. december 7. (szombat)
4.       Tanítás nélküli munkanap2019. december 14. (szombat)
5.       Iskolai pályaorientációs nap2020. január 13. (hétfő)
6.       Iskolai felvételi vizsga2020. február 24. (hétfő)
7.       Magyar írásbeli érettségi2020. május 4. (hétfő)
8.       Matematika írásbeli érettségi2020. május 5. (kedd) du. gimnáziumi órák
4. Ünnepek, megemlékezések:
2019. szeptember 2. (hétfő)Tanévnyitó ünnepély
2019. szeptember 27. (péntek)Szalagavató ünnepség
2019. október 4. (péntek)Aradi vértanúk emléknapja – megemlékezés
2019. október 22. (kedd)Iskolai ünnepély – 1956-os forradalom és szabadságharc
2019. december 20. (péntek)Karácsonyi ünnepség, 9. évfolyam bemutatkozása
2020. január 22. (szerda)A Magyar Kultúra Napja – megemlékezés
2020. február 25. (kedd)Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja – megemlékezés
2020. március 13. (péntek)Iskolai ünnepély - Az 1848-49-es forradalom ünnepe
2020. április 16. (csütörtök)A holokauszt áldozatainak emléknapja – megemlékezés
2020. április 25. szombatBallagás
2020. június 4. (csütörtök)Nemzeti összetartozás napja – megemlékezés
2020. június 29. (hétfő)Tanévzáró ünnepély
5. Filharmóniai hangverseny
2019. október 18. péntek Fourtissimo Gitár Kvartett
2020. február 11. kedd Talamba Ütőegyüttes
2020. március 25. szerda Kéméndi Trió
6. Témahetek
2020. március 2-6. „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét
2020. március 23-27.Digitális Témahét
2020. április 20-24.Fenntarthatósági Témahét
7. Nevelőtestületi értekezletek:
2019. augusztus 21. (szerda)Alakuló értekezlet
2019. augusztus 30. (péntek)Tanévnyitó értekezlet
2019. szeptember 2. (hétfő)Munkaértekezlet – tanévkezdés, 9., 12. évfolyamos szülői értekezletek
2019. szeptember 16. (hétfő)Munkaértekezlet – a szalagavató előkészítése
2019. szeptember 30. (hétfő)Munkaértekezlet – nyílt napok, pályázat megvalósításának előkészítése
2019. november 11. (hétfő)Munkaértekezlet – báli előkészület
2019. december 2. (hétfő)Munkaértekezlet – iskolai versenyek előkészítése
2020. január 6. (hétfő)Munkaértekezlet – félévzárás, pályaorientációs nap
2020. január 24. (péntek)Félévi osztályozó értekezlet
2020. február 3. (hétfő)Nevelési értekezlet – félévi munka értékelése, a pedagógiai munka elemzése, hatékonyságának vizsgálata
2020. február 17. (hétfő)Munkaértekezlet – a felvételi előkészítése
2020. március 2. (hétfő)Munkaértekezlet
2020. április 6. (hétfő)Munkaértekezlet – ballagás, írásbeli érettségi előkészítése
2020. április 29. (szerda)12-14. évfolyam év végi osztályozó értekezlete
2020. május 4. (hétfő)Nevelési értekezlet – a kompetenciamérés eredményei
2020. május 25. (hétfő)Munkaértekezlet – szóbeli érettségi, OKJ vizsga, tanévzárás előkészítése
2020. június 12. (péntek)9-11. évfolyam osztályozó értekezlete
2020. június 30. (kedd)Tanévzáró értekezlet
8. Szülői értekezletek:
2019. szeptember 6. (péntek)9., 12. évfolyam szülői értekezlet
2019. október 4. (péntek)Szülői választmány ülése
2019. október 4. (péntek)10-11. évfolyam szülői értekezlet
2019. november 8. (péntek)Szülői választmány ülése
2020. január 24. (péntek)12. évfolyam szülői értekezlet
2020. február 7. (péntek)9-11. évfolyam szülői értekezlet
2020. április 17. (péntek) 9-11. évfolyam szülői értekezlet
2020. június12. évfolyam szülői értekezlet
9. Beiskolázás
2019. október 7. (hétfő)Felvételi tájékoztató - Nyílt nap
2019. október 18. (péntek)Tanulmányi területek belső kódjainak meghatározása
2019. október 18. (péntek)Felvételi tájékoztató megjelentetése
2019. november 11. (hétfő)Felvételi tájékoztató - Nyílt nap
2019. november 11. 17 óraPályaválasztási-beiskolázási szülői értekezlet
2019. december 6. (péntek)Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára
2019. december 11. (szerda)Központi írásbelire feladatigény jelentése
2020. január 6. (hétfő)Nyílt nap
2020. január 18. 10.00 (szombat)Központi írásbeli felvételi vizsga
2020. január 23. 14.00 (csütörtök)Pótló központi írásbeli felvételi vizsga
2020. január 27. (hétfő)A központi írásbeli dolgozatok megtekintése, értékelő lapok átadása
2020. január 27. (hétfő)A központi írásbeli eredmények honlapon történő megjelenése
2020. február 19. (szerda)Jelentkezési lapok továbbítása
2020. február 24. (hétfő)Szóbeli, fizikai alkalmassági felvételi
2020. február 25-26. 14.00Pótfelvételi
2020. február 28. (péntek)Ideiglenes felvételi rangsor közzététele
2020. március 19-20. (csüt.-péntek)Adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában
2020. március 26. (csütörtök)A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját.
2020. április 8. (szerda)A középfokú iskola megküldi az ideiglenes felvételi rangsort a Hivatalnak.
2020. április 23. (csütörtök)Felvételi központ kialakítja a végeredményt
2020. április 30. (csütörtök)Értesítés a felvételről, elutasításról
2020. június 22. (hétfő)Beiratkozás a 9. évfolyamra
10. Vizsgák
Érettségi vizsga
2019. október-november
Írásbeli vizsgák:október 14. (hétfő) – október 25. (péntek)
Szóbeli vizsgák:
Emelt szintnovember 7. (csütörtök) – november 11. (hétfő)
Középszintnovember 18. (hétfő) – november 22. (péntek)
Iskolánkban őszi szóbeli érettségi:november 20. (szerda)
2020. május-június
Írásbeli vizsgák:május 4. (hétfő) – május 25. (hétfő)
Szóbeli vizsgák:
Emelt szintjúnius 4. (csütörtök) – június 11. (csütörtök)
Középszintjúnius 15. (hétfő) – június 26. (péntek)
Az írásbeli érettségi tantárgyi vizsgáinak tantárgyankénti időbeli beosztását a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
Szakmai vizsga
Őszi vizsgaidőszak
Írásbeli vizsgarész
Informatikai rendszerüzemeltető2019. október 8. (kedd) 10.00
Szóbeli és gyakorlati vizsgarész
Informatikai rendszerüzemeltető2019. október 21. (hétfő)
Tavaszi vizsgaidőszak
Írásbeli vizsgarész
Pedagógiai és családsegítő munkatárs 2020. május 11. (hétfő) 10 óra
Informatikai rendszergazda 2020. május 12. (kedd) 10 óra
Informatikai rendszerüzemeltető2020. május 12. (kedd) 10 óra
Irodai asszisztens2020. május 15. (péntek) 10 óra + gyakorlati vizsga
Szóbeli és gyakorlati vizsgarész
Informatikai rendszergazda2020. május 25. (hétfő)
Pedagógiai és családsegítő munkatárs2020. május 26. (kedd)
Irodai asszisztens2020. május 27. (szerda)
Informatikai rendszerüzemeltető2020. május 28-29. (csüt.-péntek)
11. Külföldi kapcsolatok
Trittaui csoport fogadása2019. augusztus 31. - szeptember 06.
Erasmus+ pályázatok utazásának ideje:
Word Heritage
Tokaj2019. október 1-5.
Pilsen2020. március
Ohrid2020. május
Határtalanul pályázat
1. „Kárpátok bércein – élő földrajz óra Máramarosban és Tokaj-Hegyalján”
Külhoni utazás: 2020.05.04. – 2020.05.08
Máramarosszigetiek fogadása: 2019 ősz
Az utazó osztályok: 9. A és 9. B válogatott csoportja.
2. „Mit hoz a jövő? – Eltűnő, megőrizendő értékeink Hunyadban és Tokaj-Hegyalján”
Külhoni utazás: 2019. ősz
Dévaiak visszafogadása: 2020.06.08. – 2020.06.12.
Az utazó osztályok: teljes 10. B és még 14 fő a 10. A-ból.
XXII. Nemzetközi Junior Öko-Expert Projekt Vesely2020. június 8-12.
2019.08.29csütörtökInformatika munkaközösségi foglalkozásErdős Zoltán
Augusztus 30-igpéntekigOKJ-s beiratkozás utolsó napMolnárné Tóth Erika
Augusztus 31-szeptember 6.szombat-péntekA Trittau-ból érkező német diákcsoport és kísérőik tartózkodása TokajbanDobrosi Ágnes, Levik Regina
2019.09.01vasárnapDiákok beköltözése a kollégiumba, kollégiumi szülői értekezletLadinszki Tünde
2019.09.02hétfőTanévnyitó ünnepélyMolnárné Tóth Erika
2019.09.02hétfőElső tanítási nap: tankönyvek, ellenőrzők kiosztása, balesetvédelmi szabályzat, tűzriadó, házirend ismertetése, adatok ellenőrzése, tanulói létszám számbavétele, jelentése, szakkörbe jelentkezés felmérése, diákigazolvány érvényesítéseMolnárné Tóth Erika igazgatóhelyettesek osztályfőnökök tankönyvfelelősök, iskolatitkár
2019.09.02péntekDÖK titkári megbeszélésTóbiás Gábor, Molnárné Tóth Erika
2019.09.02péntek9. évfolyam évfolyamgyűlésHorváthné Bócsi Ildikó
2019.09.02péntek12. évfolyam évfolyamgyűlésMolnárné Tóth Erika, Balogh Gáborné
2019.09.03kedd Helyi érték modul Szénási Tibor, Hornyák Adrienn, Gulyás Zoltán
2019.09.03keddTánc modulBalogh Gáborné
Szeptember 3-6.kedd-péntekA Tokaji Írótábor irodalmi emlékparkban elhelyezett emléktáblájának, tárlatának megtekintéseszaktanárok
2019.09.05csütörtökÉrettségi jelentkezés határidejeMolnárné Tóth Erika
2019.09.05csütörtökECL nyelvvizsgára jelentkezés határidejeNégyesiné Fenyvesi Magdolna, Kónya-Botrágyi Mária
2019.09.06péntek9. évfolyam szülői értekezlet – műsor, tanárok bemutatása, SZM tagok választása, elvárások, lehetőségek, csoportbeosztások, felzárkóztatás ismertetéseMolnárné Tóth Erika, Májer Jánosné Arday Otilia, osztályfőnökök
1900.01.0012. évfolyam szülői értekezlet – szalagavató, a tanév feladatainak előkészítése: érettségi, pályaválasztás, a továbbtanulás új feltételei
2019.09.13péntekSzakkörbe, tevékenységi körbe jelentkezés az iskolábanigazgatóhelyettesek foglalkozásvezetők osztályfőnökök
2019.09.13péntekAz iskolai tankönyv-pótrendelés határidejePataki Zsolt
2019.09.13péntekkínai önkéntes fogadása az ELTE-nEsze Krisztina
2019.09.16hétfőSzakköri foglalkozások beindításaszakkörvezetők
2019.09.18szerdaBoldog Iskola cím átadása Budapesten Kosárkó Györgyi
2019.09.20péntekOKTV-re jelentkezésMunkaközösség tagjai, vezetők
Szeptember 23-27.hétfő-péntek„Mit hoz a jövő? – Eltűnő, megőrizendő értékeink Hunyadban és Tokaj-Hegyalján” – Határtalanul pályázat külhoni utazás Pataki Zsolt
2019.09.27péntekSzalagavató ünnepségMolnárné Tóth Erika
2019.09.27péntekAz OKTV-re jelentkezés továbbításaHorváthné Bócsi Ildikó, Subert Tiborné
Szeptember 27 v. 30.hétfő, péntekDiákmentorok látogatása egykori iskolájukbaigazgatóhelyettesek
2019.09.30hétfőEurópai Diáksport NapFeketéné Csoma G.
Szeptember 30-október 4.hétfő-péntek„Kárpátok bércein – élő földrajz óra Máramarosban és Tokaj-Hegyalján” – Határtalanul program keretében a máramarosszigeti partneriskola fogadása Pataki Zsolt
2019.09.30hétfőMunkaértekezlet és Matematika-fizika munkaközösségi foglalkozás: javítóvizsga - tapasztalatok megbeszélése, javaslatok, nyílt nap, szintfelmérők előkészítéseMolnárné Tóth Erika, Kunné Hubai Gyöngyi
SzeptemberBoldogságórák 9. -10.-11.- 12. évf -5/13P osztályok, Boldogságfokozó hálaDobrosi Ágnes, Mezei Lili, Kosárkó Györgyi, Takács Ágnes, Liszkai Judit
Szeptember Tanulók felkészítése a Szüreti Napok városi rendezvényreDévaldné Orosz Beatrix Gintner Tamásné Hornyák Ágnes
SzeptemberGINOP- 6.1.3. „Idegen nyelvi készségek fejlesztése a Szerencsi Szakképzési Centrum szervezésében” 120 órás nyelvi fejlesztés várható indulásaangol és német szakos tanárok
SzeptemberRobotika, 3D nyomtató bemutatóAgócs Miklós
SzeptemberBoldogságórák 9. -10.-11.- 12. évf -5/13P osztályok, Boldogságfokozó hálaDobrosi Ágnes, Mezei Lili,
SzeptemberSZODSE labdarúgó verseny, az időpont később kerül kijelölésreGyüre Levente
Október 1-6.kedd-vasárnap„World Heritage” Erasmus+ projekt magyarországi mobilitásaMolnárné Tóth Erika, Derecskei Sándor
2019.10.02szerdaOKJ informatikai írásbeli javítóvizsgaAgócs Miklós, Erdős Zoltán, Szabó Tamás, Sztahora Beáta, Tóbiás Gábor
2019.10.04péntekRádiós megemlékezés az aradi vértanúkrólTóth Attila
2019.10.04péntek„Állatok napja” rádiós műsorBarnáné Papp Éva
2019.10.04péntekSzülői választmány ülése, 10-11. évfolyam szülői értekezletDévaldné Orosz Beatrix, Májer Jánosné Arday O.,
Október 4-5.péntek-szombatECL nyelvvizsga (B2)Kónya-Botrágyi Mária, Négyesiné Fenyvesi M.
Október 5. 14.00szombatSzüreti felvonulás: 11. A, 11. D és 10. D tanulói szerepelnek, vonulnak az Erasmus+ projekt résztvevőiHorváthné Bócsi Ildikó, Derecskei Sándor, osztályfőnökök
2019.10.07hétfőNyílt nap – bemutatók, színes kémiai kísérletek, Robotika, 3D nyomtatásDévaldné Orosz Beatrix, Szénási Tibor, Agócs Miklós, Tóbiás Gábor, Dobrosi Ágnes Balogh Gáborné, Feketéné Csoma Gabriella, Molnár Béla, Szabó Tamás, Majoros Cecília, Győri Márta, Erdős Zoltán
Október 8. 10.00keddInformatikai rendszerüzemeltető – írásbeli szakmai vizsgaPataki Zsolt
2019.10.09szerdaMentálhigiénés előadás 11. évfolyamMezei Lili, Liszkai Judit
Október 14. 8.00hétfőMagyar nyelv és irodalom írásbeli érettségiDévaldné Orosz Beatrix
Október 14. 14.00hétfőFöldrajz írásbeli érettségiDévaldné Orosz Beatrix
Október 14-18.hétfő-péntekEurópai Szakképzési HétPataki Zsolt
2019.10.15keddKomposztálás napjaLiszkai Judit
Október 15. 8.00keddMatematika érettségiDévaldné Orosz Beatrix
Október 16-17-18. szerda-péntekTréning a 12-13-14. szakgimnáziumi osztályok számáraDévaldné Orosz Beatrix
Október 16. 8.00szerdaTörténelem írásbeli érettségi vizsgaDévaldné Orosz Beatrix, Molnárné Tóth Erika
Október 17. 8.00csütörtökAngol nyelv írásbeli érettségi vizsgaDévaldné Orosz Beatrix, Molnárné Tóth Erika
Október 17. 14.00csütörtökKémia írásbeli érettségi vizsgaDévaldné Orosz Beatrix, Molnárné Tóth Erika
2019.10.17csütörtökMaratoni sportdélután, tollaslabdaMolnár Béla, Balogh Gáborné
Október 18. 12.15péntekFilharmónia hangverseny – Fourtissimo Gitár KvartettMáté Krisztina
Október 18. 8.00péntekÁgazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak, vizuális kultúra írásbeli érettségiDévaldné Orosz Beatrix, Molnárné Tóth Erika
2019.10.18péntekIskolai futóverseny I. fordulóFeketéné Csoma Gabriella, Juhász Zsolt, Molnár Béla
2019.10.18péntekBólyai Matematika csapatverseny jelentkezési határidőKunné Hubai Gyöngyi, munkaközösség tagjai
2019.10.21hétfőInformatikai rendszerüzemeltető- szóbeli és gyakorlati vizsgaPataki Zsolt
Október 21. 8.00hétfő német nyelv szóbeli és gyakorlati vizsgaDévaldné O. Beatrix, Molnárné Tóth Erika
Október 21. 14.00hétfőbelügyi szóbeli és gyakorlati vizsgaDévaldné O. Beatrix
1900.01.00rendészeti ismeretek szóbeli és gyakorlati vizsgaMolnárné Tóth Erika
2019.10.22keddIskolai ünnepség az 1956-os forradalom évfordulójánAgócs-Jáger Erika, Gintner Tamásné Hornyák Ágnes, Máté Krisztina
Október 22. 8.00csütörtökInformatika írásbeli érettségi vizsgaDévaldné O. Beatrix
2019.10.23szerdaNemzeti ünnep
Október 24. 14.00csütörtökBiológia írásbeli vizsgaMolnárné Tóth Erika
Október 25. 14.00péntekFizika írásbeli vizsgaMolnárné Tóth Erika
Október 24-25.csütörtök-péntekTanítás nélküli munkanapMolnárné Tóth Erika
Október 24, 25, 28, 29, 30csütörtök-péntek, hétfő-szerdaNapközis tábor az idegennyelvi kompetenciák fejlesztéséreMolnárné Tóth Erika
OktóberBoldogságórák 9. -10.-11.- 12. évf -5/13PDobrosi Ágnes, Mezei Lili,
OktóberÉdes Anyanyelvünk házi fordulójának koordinálásaMezei Lili
OktóberFair-play labdarúgó kupaGyüre Levente, Juhász Zsolt
2019.11.04hétfőSzünet utáni első tanítási nap
2019.11.04hétfőTörténelem OKTV I. fordulóHorváthné Bócsi Ildikó
2019.11.05keddFöldrajz OKTV I. fordulóHorváthné Bócsi Ildikó
2019.11.06szerdaInformatika II. kat. OKTV. I. fordulóHorváthné Bócsi Ildikó
2019.11.06szerdaTOKAJI HÍREK MEGJELENÉSEHorváthné Bócsi ildikó
2019.11.07csütörtökECL nyelvvizsgára jelentkezési határidőNégyesiné Fenyvesi M. Kónya-Botrágyi Mária
November 7-11.csütörtök-hétfőŐszi érettségi emelt szintű szóbeli vizsgákMolnárné Tóth Erika
November 8. 16.00péntekSzülői szervezet üléseMolnárné Tóth Erika
2019.11.11hétfő Nyílt nap – bemutatók, színes kémiai kísérletek, Robotika, 3D nyomtatásDévaldné Orosz Beatrix, Szénási Tibor, Agócs Miklós, Tóbiás Gábor, Dobrosi Ágnes Balogh Gáborné, Feketéné Csoma Gabriella, Molnár Béla
2019.11.11hétfőNémet OKTV I., II. kategória I. fordulóHorváthné Bócsi Ildikó
November 11. 17.00hétfőPályaválasztási-beiskolázási szülői értekezletMolnárné Tóth Erika
2019.11.12keddMatematika OKTV I. forduló, I-II-III. kategóriamunkaközösség tagjai
2019.11.13szerdaMagyar nyelv OKTV I. fordulóHorváthné Bócsi Ildikó
2019.11.14csütörtökTermészettudományos esteSzénási Tibor
2019.11.14csütörtökFizika OKTV első forduló (I-II. kat.)munkaközösség tagjai
November 21-22.csütörtök-péntekNe vásárolj semmit egy napig! kampányTóth Attila
2019.11.20szerdaŐszi érettségi középszintű szóbeli vizsga iskolánkbanMolnárné Tóth Erika
2019.11.18hétfőKémia OKTV első forduló (I-II. kat.)Horváthné Bócsi Ildikó
2019.11.19keddZrínyi Ilona Matematikaverseny jelentkezési határidőmunkaközösség tagjai
2019.11.20szerdaInformatika OKTV első forduló (I. kat.)Horváthné Bócsi Ildikó
2019.11.21csütörtökMaratoni sportdélután, kosárlabda, asztaliteniszMolnár Béla, Balogh Gáborné munkaközösség
2019.11.21csütörtökSzakmai tanulmányút az EKE Matematika és Informatikai Intézet, valamint az IoT IntézethezErdős Zoltán, Szabó Tamás, Barnáné Papp Éva
2019.11.21csütörtökBiológia I., II. kategória OKTV I. fordulóHorváthné Bócsi Ildikó
2019.11.23szombatJótékonysági bálMolnárné Tóth Erika, Dévaldné Orosz Beatrix
2019.11.25hétfőAngol nyelv OKTV első forduló I. II. kategóriaHorváthné Bócsi Ildikó
2019.11.29péntekArany Dániel Matematikai Tanulóverseny jelentkezési határidőKunné Hubai Gyöngyi
NovemberKémiai bemutató általános iskolások számára az iskolák bejelentkezései alapjánFakla Ida
NovemberBoldogságórák 9-10-11-12. évf., 5/13. PDobrosi Ágnes, Mezei Lili,
2019.12.05csütörtökMagyar irodalom OKTV első fordulóHorváthné Bócsi Ildikó
2019.12.06péntekMikulás futás - városi futóversenyFeketéné Csoma Gabriella, Molnár Béla
2019.12.06péntekMikulás teremlabdarúgó tornaGyüre Levente
2019.12.06péntekÁltalános iskolai jelentkezési határidő központi írásbeli vizsgára
2019.12.06péntekJelentkezési határidő az általános iskolák informatika versenyéreErdős Zoltán
2019.12.06péntekECL nyelvvizsgák (B1, C1)Kónya-Botrágyi Mária
2019.12.07szombatECL nyelvvizsga (B2)Kónya-Botrágyi Mária
2019.12.07szombatDiákönkormányzat napjaTóbiás Gábor
December 9. 14.00hétfőAngol-német nyelvi kiejtési verseny ált. isk. 7-8. évfolyamos tanulói számáraNégyesiné Fenyvesi Magdolna és az idegen nyelvi munkaközösség
December 9. 14.00hétfőInformatika alkalmazói verseny ált. isk. 7-8. évfolyamos tanulói számárainformatika munkaközösség
December 9. 14.00hétfőNépdalverseny verseny az általános iskolák 7., 8. osztályos tanulói számáraMáté Krisztina, Gintner Tamásné Hornyák Ágnes
December 9. 14.00hétfőTermészetismereti verseny általános iskolák 7., 8. osztályos tanulói számáraTóth Attila, Vágner István
December 9-13.hétfő-péntekIdegen nyelvi hétnyelvi munkaközösség
2019.12.10keddSaját idegen nyelvi kiejtési versenyKovács Anikó, Levik Regina, Csáki Gabriella
December 11. 14.00-16.00szerdaKínai délután szaktanárok
2019.12.12csütörtökCsoportos vetélkedő, 2. nyelvDerecskeiné Nagy Mária, Derecskei Sándor, Vida-Bényei Judit, Csáki Gabriella
2019.12.12csütörtökMaratoni sportdélután, kézilabdaBalogh Gáborné, Csordás Balázs, munkaközösség
2019.12.12csütörtökArany Dániel MatematikaversenyKunné Hubai Gyöngyi, szaktanárok
2019.12.13péntekIdegen nyelvi szakmai tanulmányút a Debreceni EgyetemreNégyesiné Fenyvesi Magdolna
2019.12.13péntekA Víz világnapja – plakátkészítő verseny, a természetvédelmi hét fotópályázatának meghirdetéseLiszkai Judit
2019.12.13csütörtökIskolai történelem versenyDévaldné Orosz Beatrix, Bogdán József
2019.12.14szombatTanítás nélküli munkanap
2019.12.20péntekIskolai karácsony, kilencedikes bemutatkozásTóbiás Gábor, Erdősné Hornyák Zsuzsanna, Májer Jánosné Arday Otilia
2019.12.20péntekA téli szünet előtti utolsó tanítási nap
December 22. – január 2.szombat-keddTéli szünet
DecemberA víz világnapja – plakátkészítő verseny meghirdetéseLiszkai Judit
DecemberTermészetvédelmi hét fotópályázatának meghirdetéseLiszkai Judit
DecemberBoldogságórák 9. -10.-11.- 12. évf -5/13PDobrosi Ágnes, Mezei Lili,
DecemberImplom József Helyesírási verseny iskolai fordulójaBogdánné Regős Márta
DecemberDiákolimpia futsall területi döntőGyüre Levente
2020.01.01hétfőMunkaszüneti nap – az új év első napja
2020.01.06hétfőSzünet utáni első tanítási nap
2020.01.06hétfőNyílt napDévaldné Orosz Beatrix
Január 9-12.csütörtök-vasárnapSítábor SzlovákiábanCsordás Balázs, Molnár Béla, Juhász Zsolt
2020.01.09csütörtökECL nyelvvizsgára jelentkezési határidőNégyesiné Fenyvesi Magdolna, Kónya-Botrágyi Mária
2020.01.09csütörtökMikola Sándor Fizikaverseny nevezési határidőOlasz-Szabó Zsuzsanna, munkaközösség
2020.01.10péntekBólyai Matematika Csapatverseny körzeti forduló (iskolánkban)Kunné Hubai Gyöngyi, munkaközösség
2020.01.10péntekFelvételi előkészítő matematikából, magyar nyelv és irodalomból 8. osztályosok számáraMunkaközösségek
2020.01.13hétfőPályaorientációs napDévaldné Orosz Beatrix
2020.01.17péntekFelvételi előkészítő matematikából, magyar nyelv és irodalomból 8. osztályosok számáraMunkaközösségek
2020.01.18szombatEgységes írásbeli felvételi vizsgaDévaldné Orosz Beatrix
2020.01.22szerdaA Magyar Kultúra Napja – rádiós megemlékezésMaczkó Hajnalka
2020.01.22szerdaMatematika OKTV I.-II. második fordulómunkaközösség-vezető
Január 23. 14.00csütörtökKözponti pótló írásbeli vizsgaMolnárné Tóth Erika
Január 24. 12.00péntekOsztályzatok lezárásaszaktanárok, osztályfőnökök
2020.01.24péntekAz első félév utolsó tanítási napja
Január 24. 14.00péntekFélévi osztályozó értekezletMolnárné Tóth Erika
2020.01.24péntekKözponti írásbeli dolgozatok megtekintése, értékelőlapjainak átadásaigazgatóhelyettesek
Január 24. 16.00péntek12. évf. szülői értekezletMolnárné Tóth Erika osztályfőnökök
2020.01.30csütörtökMaratoni sportdélután labdarúgásGyüre Levente, munkaközösség
JanuárBoldogságórák 9. -10.-11.- 12. évf., 5/13PDobrosi Ágnes, Mezei Lili,
JanuárECDL vizsgákECDL vizsgáztatók
JanuárKazinczy-verseny iskolai fordulójaMaczkó Hajnalka
2020.02.05szerdaIdegennyelvi próbaérettségiNégyesiné Fenyvesi Magdolna
2020.02.06csütörtökFizika OKTV I-II. második fordulóKunné Hubai Gyöngyi, munkaközösség tagjai
2020.02.07péntekFelvételi előkészítő a középiskolába jelentkezők számára: német nyelv, angol nyelv, biológia, matematika, informatika, pedagógia elbeszélgetés, fizikai állapotfelmérésmunkaközösségek
2020.02.07péntek9-11. évfolyam szülői értekezletosztályfőnökök
2020.02.07péntekECL nyelvvizsgaKónya-Botrágyi Mária
2020.02.08szombatECL nyelvvizsgaKónya-Botrágyi Mária
2020.02.10hétfőIskolai DÖK, DSE közgyűlésTóbiás Gábor
Február 10-14.hétfő-péntekHolland akadálypályaMolnár Béla, munkaközösség
2020.02.11keddMikola Sándor Fizikaverseny 1. fordulóKunné Hubai Gyöngyi, munkaközösség
Február 11. 12.15keddFilharmónia –Talamba ÜtőegyüttesMáté Krisztina
2020.02.12szerdaMatematika próbaérettségi Kunné Hubai Gyöngyi, a munkaközösség tagjai
2020.02.13csütörtökArany Dániel Matematika Tanulóverseny 2. fordulóKunné Hubai Gyöngyi, munkaközösség tagjai
2020.02.14péntekValentin-nap az iskolai DÖK szervezésébenTóbiás Gábor
2020.02.14péntekFelvételi előkészítő a középiskolába jelentkezők számára: német nyelv, angol nyelv, biológia, matematika, informatika, pedagógia elbeszélgetés, fizikai állapotfelmérésmunkaközösségek
2020.02.14péntekZrínyi Ilona Matematikaverseny (GORDIUSZ) I. fordulóKunné Hubai Gyöngyi
2020.02.17hétfőKözépfokú iskolába jelentkezés határnapja
2020.02.18keddMagyar próbaérettségiGintner Tamásné Hornyák Ágnes, Mezei Lili
2020.02.21péntekA magyar parasport napjaBalogh Gáborné
Február 24. 8.00hétfőÁltalános felvételi vizsga intézményünkben – tanítás nélküli munkanapMolnárné Tóth Erika
2020.02.25keddA kommunista diktatúra áldozataira emlékezés - rádióműsorBogdán József
Február 25-26. 14.00kedd-szerdaPótfelvételiMolnárné Tóth Erika
2020.02.28péntekMaratoni sportdélután, floorballBalogh Gáborné, Feketéné Csoma Gabriella
2029.02.01szombatBólyai Matematika Csapatverseny Országos döntőKunné Hubai Gyöngyi, munkaközösség
FebruárA rendész csapatverseny iskolai fordulójaBalogh Gáborné, Molnár Béla
FebruárKörnyezetvédelmi szakmai verseny, első fordulóPataki Zsolt
FebruárECDL vizsgákECDL vizsgáztatók
FebruárBoldogságórák 9. -10.-11.- 12. évf., 5/13PDobrosi Ágnes, Mezei Lili,
Március 2-6.hétfő-péntek„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahétTokajiné Pekk Bernadett Tóbiás Gábor
2020.03.03kedd Próbaérettségi pedagógia tárgyból közép- és emelt szintenDobrosi Ágnes
Március 2-7.hétfőErasmus+ World Heritage: Pilsen mobilitásMolnárné Tóth Erika, Derecskei Sándor
2020.03.05csütörtökTörténelem próbaérettségimunkaközösség
Március 13. 8.00péntekIskolai ünnepség az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékéreGintner Tamásné Hornyák Ágnes
Március 16-20.hétfő-csütörtökNézőpontváltó programMezei Lili, Dobrosi Ágnes
Március 16 – március 20.hétfő-péntekA víz világnapja – plakátkiállítás, Természetvédelmi hétMunkaközösség
1900.01.00Próbaérettségi: biológia, kémia, földrajz
1900.01.00Te szedd!
2020.03.17keddIskolai futóverseny 2. fordulóFeketéné Csoma Gabriella
2020.03.17keddMikola Sándor Fizikaverseny2. fordulóKunné Hubai Gyöngyi, munkaközösség
2020.03.19csütörtökSzakmai tanulmányút 9. évf. és Pedagógiai és családsegítő képzés 5/13P Mesemúzeum, Természettudományi Múzeum; Partners Hungary Alapítvány Mezei Lili, Takács Ágnes, Dobrosi Ágnes
2020.03.19csütörtökIT System Hungary Debreceni telephelyének látogatásaTokajiné Pekk Bernadett
2020.03.20csütörtökIskolai szavalóversenyBogdánné Regős Márta
2020.03.23hétfőA Víz világnapja – plakátkészítő verseny, tematikus foglalkozásPataki Zsolt
2020.03.23hétfőMatematika-fizika munkaközösségi foglalkozásKunné Hubai Gyöngyi
Március 23-27.hétfő-péntekDigitális témahétErdős Zoltán, Agócs Miklós
Március 25. 12.15szerdaFilharmóniai hangverseny – Kéméndi TrióMáté Krisztina
2020.03.26csütörtökMaratoni sportdélután, röplabdaBalogh Gáborné, Csordás Balázs, munkaközösség
MárciusBemutató óra - TársadalomismeretDévaldné Orosz Beatrix
MárciusRendhagyó irodalom óraszaktanárok
MárciusÁSZÉV iskolai fordulóMunkaközösségek tagjai
MárciusBoldogságórák 9. -10.-11.- 12. évf.-5/13PDobrosi Ágnes, Mezei Lili,
MárciusTavaszi nagytakarítás az iskolában és környezetünkbenMájer Jánosné Arday Otilia
MárciusMezei futóverseny megyei fordulóBalogh Gáborné
MárciusOrszágos Rendész verseny területi döntőMolnár Béla, Balogh Gáborné
MárciusÉdes anyanyelvünk házi versenyMezei Lili
Március Iskolai szavalóversenyBogdánné Regős Márta
MárciusTestnevelés próbaérettségiBalogh Gáborné
MárciusECDL vizsgákECDL vizsgáztatók
MárciusBudapesti Ipari Park látogatásPataki Zsolt, Tóbiás Gábor
2020.04.02csütörtökArany Dániel Matematika Tanulóverseny 3. fordulóKunné Hubai Gyöngyi, munkaközösség
2020.04.03péntekSzakmák ÉjszakájaPataki Zsolt
Április 7-8.kedd-szerdaSzakmai tanulmányút a Karcagi Elektronikus Hulladékfeldolgozóba, Kecskeméti Mercédesz Gyárba, valamint a kecskeméti Neumann János Egyetem Gépészeti és Informatikai KaráraErdős Zoltán, Tóbiás Gábor
2020.04.16csütörtökInformatika próbaérettségiErdős Zoltán, Agócs Miklós, Tóbiás Gábor
2020.04.16csütörtökA holokauszt áldozatainak emléknapja - megemlékezésBogdán József
2020.04.17péntekKitekintés: szakmai tanulmányút a Goethe Intézetben Levik Regina, Patakiné Litva Boglárka
2020.04.17péntek9-11. évfolyam szülői értekezletosztályfőnökök
Április 17-19.péntek-vasárnapZrínyi Ilona matematikaverseny - döntőKunné Hubai Gyöngyi, a munkaközösség tagjai
Április 20-24.hétfő-péntekFenntarthatósági témahétFakla Ida, munkaközösség
2020.04.23csütörtökMaratoni sportdélután, uszodai vizes vetélkedőGyüre Levente, Feketéné Csoma Gabriella, munkaközösség
2020.04.23csütörtök9-12. évfolyamos tanulók fizikai állapotának és edzettségének – NETFIT - méréseBalogh Gáborné
Április 23-26.csütörtök-vasárnap2. Tisza Nemzetközi Környezet- és Természetvédelmi Ifjúsági Turisztikai TalálkozóHorváthné Bócsi Ildikó
2020.04.25szombatBallagásMolnárné Tóth Erika
2020.04.30csütörtökUtolsó tanítási nap a 12., 13. és 14. évfolyamon
ÁprilisDrámafesztivál-RakamazLevik Regina
ÁprilisFizika próbaérettségiOlasz-Szabó Zsuzsanna
ÁprilisSzakmai terepgyakorlat Kecskemét és környéke hulladék- és szennyvízgazdálkodás, Kőrös-Maros Nemzeti Park, Túzok Rezervátum, a Föld napjaFakla Ida, Pataki Zsolt, Tóbiás Gábor, of.
ÁprilisECDL vizsgákECDL vizsgáztatók
ÁprilisOrszágos rendész verseny országos döntőMolnár Béla, Balogh Gáborné, Szabó Tamás, Nagy Csaba
ÁprilisBoldogságórák 9. -10.-11.- 12. évf -5/13PDobrosi Ágnes, Mezei Lili,
ÁprilisMezei futóverseny országos döntőBalogh Gáborné
ÁprilisFair-play labdarúgó kupaGyüre Levente, Juhász Zsolt
Május 3-5.vasárnap-keddMikola Sándor Fizika verseny döntőmunkaközösség
2020.05.04hétfőKözép- és emelt szintű érettségi, írásbeli vizsgák kezdő napjaMolnárné Tóth Erika
Május 4. 8.00hétfőÍrásbeli érettségi – magyar nyelv és irodalomDévaldné Orosz Beatrix
Május 4-8.hétfő-péntek„Határtalanul” – utazás MáramarosszigetrePataki Zsolt
Május 5. 8.00keddÍrásbeli érettségi matematikaDévaldné Orosz Beatrix
Május 6. 8.00szerdaÍrásbeli érettségi történelemDévaldné Orosz Beatrix
Május 7. 8.00csütörtökÍrásbeli érettségi angolDévaldné Orosz Beatrix
Május 8. 8.00péntekÍrásbeli érettségi németDévaldné Orosz Beatrix
Május 11. 10.00hétfőPedagógiai és családsegítő munkatárs képzés írásbeli OKJ vizsgaPataki Zsolt
Május 12. 8.00keddÍrásbeli érettségi kémiaDévaldné Orosz Beatrix
Május 12. 10.00keddInformatikai rendszergazda képzés írásbeli OKJ vizsgaPataki Zsolt
Május 12. 10.00keddInformatikai rendszerüzemeltető képzés írásbeli OKJ vizsgaPataki Zsolt
Május 12. 14.00kedd Írásbeli érettségi földrajzDévaldné Orosz Beatrix
Május 13. 8.00szerdaÍrásbeli érettségi biológiaDévaldné Orosz Beatrix
2020.05.14csütörtökECL nyelvvizsgára jelentkezési határidőNégyesiné Fenyvesi M., Kónya-Botrágyi Mária
Május 14. 8.00csütörtökÍrásbeli érettségi ágazati szakmai vizsgatárgyakDévaldné Orosz Beatrix
Május 15. 14.00péntekÍrásbeli érettségi vizsga – belügyi – és rendészeti ismeretek, énekDévaldné Orosz Beatrix
Május 15. 10.00péntekIrodai asszisztens képzés írásbeli OKJ vizsgaPataki Zsolt
Május 18. 8.00hétfőÍrásbeli érettségi vizsga informatikaDévaldné Orosz Beatrix
Május 19. 8.00keddÍrásbeli érettségi vizsga fizikaDévaldné Orosz Beatrix
Május 19. 14.00keddÍrásbeli érettségi vizsga –vizuális kultúraDévaldné Orosz Beatrix
Május 20. 8.00szerdaÍrásbeli érettségi vizsga franciaDévaldné Orosz Beatrix
2020.05.21csütörtökMaratoni sportdélután kosárlabda, röplabda, asztaliteniszBalogh Gáborné, Feketéné Csoma Gabriella munkaközösség
2020.05.25hétfőPedagógiai és családsegítő munkatárs képzés szóbeli OKJ vizsgaPataki Zsolt, Kosárkó Györgyi
2020.05.26keddInformatikai rendszergazda képzés szóbeli OKJ vizsgaPataki Zsolt, Barnáné Papp Éva
2020.05.27szerdaOrszágos kompetenciamérésKónya-Botrágyi Mária
2020.05.27szerdaInformatikai rendszerüzemeltető képzés szóbeli OKJ vizsgaPataki Zsolt, Agócs Miklós
Május 28-29.csütörtök - péntekIrodai asszisztens képzés szóbeli OKJ vizsgaPataki Zsolt, Győri Márta
2020.05.29péntekGyermeknap az iskolábanMolnárné Tóth Erika
MájusBoldogságórák 9-10-11-12. évf -5/13PDobrosi Ágnes, Mezei Lili,
MájusECDL vizsgákECDL vizsgáztatók
MájusEvezőtúra a BodrogonMolnár Béla
2020.06.01hétfőEmelt szintű érettségi dolgozatok megtekintéseDévaldné Orosz Beatrix
2020.06.02keddKözépszintű írásbeli érettségi dolgozatok megtekintéseDévaldné Orosz Beatrix
2020.06.04csütörtökNemzeti Összetartozás Napja – rádióműsorBogdán József
Június 4-11.csütörtök-csütörtökEmelt szintű érettségi szóbeli vizsgák
Június 8-12.hétfő-péntek„Határtalanul” – a dévai partneriskola fogadásaPataki Zsolt
Június 8-12.hétfő-péntekXXII. Nemzetközi Öko-projekthét Molnárné Tóth Erika
Június 10-11.szerda-csütörtök24 órás maratoni sportnapBalogh Gáborné
2020.06.12péntekMenettúraFeketéné Csoma Gabriella
2020.06.12péntekECL nyelvvizsgaKónya-Botrágyi Mária
2020.06.13szombatECL nyelvvizsgaKónya-Botrágyi Mária
2020.06.15hétfőUtolsó tanítási nap, hazaköltözés a kollégiumbólLadinszki Tünde csoportvezető tanárok
2020.06.22péntekBeiratkozás a 9. évfolyamraMolnárné Tóth Erika
2020.06.29hétfőTanévzáró ünnepélyMolnárné Tóth Erika
2020.06.29hétfőTanévzáró értekezletMolnárné Tóth Erika
JúniusBoldogságórák 9-10-11-12. évf -5/13PDobrosi Ágnes, Mezei Lili,
JúniusDunai Hajós Rendész CsapatversenySzabó Tamás
Június12.A – szóbeli érettségi vizsgaMolnárné Tóth Erika
Június12.B – szóbeli érettségi vizsgaMolnárné Tóth Erika
Június12.C – szóbeli érettségi vizsgaMolnárné Tóth Erika
Június12.D – szóbeli érettségi vizsgaMolnárné Tóth Erika
Június12.E – szóbeli érettségi vizsgaMolnárné Tóth Erika
Június12.F – szóbeli érettségi vizsgaMolnárné Tóth Erika
JúniusJavítóvizsga előkészítéseHorváthné Bócsi Ildikó
Június12. évfolyam szülői értekezletosztályfőnökök