A Szerencsi Szakképzési Centrum

Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium

járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terve

Célunk a szakképzésben részt vevő személyek élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelme, a szakképzés folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálása, a koronavírus világjárvány továbbterjedésének megelőzése.

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, betartása mindenki számára kötelező.

AZ INTÉZMÉNY LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK

Az intézmény épületeit, rendezvényeit, tanóráit kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy látogathatja. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van, illetve a hatóságilag elrendelt karantén tényéről.

A személyi higiéné betartása a szakképző intézmény minden polgára részéről szükséges. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró maszk használatára vonatkozó szabályok betartását.

A megfelelő fizikai távolságtartás rendkívül fontos a vírus továbbterjedésének megakadályozásában. A sorban állás szabályait figyelembe véve a várakozók között 1,5 méteres távolságot kell tartani (könyvtárban, büfében). Az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt hangsúlyt fektetünk. A csoportosulás felszámolására vonatkozó felszólításnak – bármely intézményi alkalmazottól érkezik – köteles mindenki engedelmeskedni.

Hivatali ügyintézés során egyszerre csak egy tanuló/szülő léphet be bármely irodába. A titkársági irodában a maszk viselése kötelező.

Könyvtári kölcsönzés során csak a kölcsönző tanuló tartózkodhat a könyvtárban.

A közösségi terekben egyszerre csak annyi tanuló tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.

Szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartása mellett tartunk.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

Az intézménybe való belépés előtt digitális lázmérővel mérjük a tanulók és oktatók, alkalmazottak testhőmérsékletét. Akinek a mért hőmérséklete magasabb, mint 37,5 oC, 15 percig a bejárat melletti elkülönített részben foglal helyet az újabb mérésig. Az a személy, akinél a kontroll mérés is lázat mutat, nem léphet be az épületbe. Ebben az esetben értesítjük a tanuló szüleit és az iskolaorvost.

Az intézmény bejáratánál elhelyezett vírusölő hatású kézfertőtlenítő használata az intézménybe érkezéskor minden belépő számára kötelező.

A csoportbontás nélkül tartott tanórákon, a közösségi terekben a szájmaszk használata kötelező! A tanórát tartó pedagógus – a magyarázat érthetősége érdekében – a tanítási órán mellőzheti a maszk használatát, de védő távolság tartására kötelezett.

Néhány csoportbontás nélküli tanórát digitális oktatással szervezünk meg, amelynek részleteit az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás során az egyéb egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályokat szükséges betartani. Ennek megfelelően, amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul elvégezzük.

A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásban a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján történik, mely feltételezi a pedagógus, a védőnő, az iskolaorvos és a tanuló folyamatos együttműködését.

TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki tartós betegsége miatt a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára.

A távolmaradás időszakában (tartós betegség vagy karantén) a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett köteles a digitális oktatásban részt venni.

A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

A tanórák látogatása

A tanórákon a 1,5 méteres védőtávolság betartására törekszünk. Amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható, maszk viselése kötelező. A maszk viselésének megtagadása az intézkedési terv súlyos megszegése, amelyért igazgatói figyelmeztetés jár.

Amennyiben a védőtávolság tartható, a maszk viselése ajánlott.

A tanulókkal, szülőkkel, képzésben részt vevőkkel való folyamatos kapcsolattartás során az elektronikus levelezést részesítjük előnyben. Amennyiben lehetséges, az iskolalátogatási és más igazolások kérése az intézmény központi e-mail címére történő elektronikus igénybejelentéssel történjék.

A gyakorlati foglalkozások során a 1,5 méteres védőtávolságot biztosítani kell. A gyakorlati képzéshez (pl. informatika, önvédelem), testnevelés órán használt eszközöket – amennyiben azokat nem károsítja – felületi fertőtlenítőszerrel tisztítani kell a csoportok váltása között.

A csoportbontásban tartott órákon kötelező az állandó ülésrend kialakítása, betartása.

Sportlétesítmények, uszodák, egyéb szabadidős létesítmények használata

Sportfoglalkozásokon, szabadidős tevékenységben kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző tanuló, illetve edző vehet részt.

A sportcsarnokba lépés és a sportszerhasználat, valamint a tornaterem elhagyása előtt a tanulók és oktatóik a fenntartó által biztosított kézfertőtlenítő szerrel fertőtleníteni kötelesek.

A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, ezért a testnevelés órák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás. Az intézményi öltözők számát és méretét figyelembe véve szűkítettük a kontakt testnevelés órákon résztvevők körét.

A szoros fizikai kontaktus elkerülése érdekében előnyben részesítjük a kiscsoportos tevékenységeket. A foglalkozások, programok során törekedünk kb. 1,5-2 méteres védőtávolság folyamatos betartására.

A tevékenységek során – lehetőség szerint – a testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra helyezzük a hangsúlyt.