Tankönyvellátás

Tájékoztatás a 2018/19-es tanév tankönyvrendeléséről

 

Tisztelt Szülő! 

Az alábbiakban a 2018/2019. tanévi tankönyvrendelés menetéről és a legfontosabb feladatokról tájékoztatjuk Önöket.  

Az 1- 9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon térítésmentesen kapja a tankönyveket.

Az iskola a tankönyvjegyzékről a NAT szerinti kerettantervi tantárgyhoz, a szakképzési kerettantervi  tantárgyhoz, a tanított modulhoz, témakörhöz a tankönyvvé nyilvánított  könyvek közül választ.         

A tankönyvrendelés 2018/2019. évi menetrendje:

 • 2018. március 15.: KELLO megnyitotta a szülői felületet, melyen az áprilisi tankönyvrendelés elektronikus formában a szülő/gondviselő által jóváhagyható, amennyiben az iskola/szülő igénybe veszi ezen felület lehetőségeit.
 • 2018. május 15 – június 30.: tankönyvfelelősök módosíthatják az alaprendeléseket, legkésőbb ekkora kell az ingyenességre vonatkozó dokumentumokat benyújtani az iskola részére.
 • 2018. augusztus 27-31.: az alaprendelés hiányainak pótlása (az augusztus 24-ig ki nem szállított tankönyvek kiszállítása).
 • 2018. augusztus 21 – szeptember 15.: pótrendelés leadásának időszaka 

Fontos tudnivalók:

 1. a diákok adatainak szülők általi ellenőrzésére,
 2. az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (a felület használata nem kötelező, az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon),
 3. a diákok tankönyvrendeléseinek nyomon követésére, valamint a fizetős diákok KELLO felé aktuálisan fennálló pénzügyi egyenlegének szülők általi megismerésére és rendezésére.
 • A fizetős diákok számláit egyben küldi ki az iskolákba 2018. augusztus 21. és 31. között, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen vagy átutalással megtörtént (ezeket nem küldjük ki) valamint azon esetben, amikor az iskolába történő tankönyvkiszállítás augusztus 15. utánra esik (ezeket a számlákat szállítást követően küldjük). Az online fizetés tényét a tankönyvrendelési felületen az iskola megtekintheti.
 • Számlát a szállítás megtörténtét követően állítja ki a KELLO, a szállított mennyiség alapján, mely számla kifizethető online bankkártyával (szülői felületen), átutalással, valamint a postahivatalokban a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon.

 

Tankönyvek kiszállítása

A KELLO évfolyamonként rendezve szállítja le a megrendelt tankönyveket az iskolának. 

Számlázás

A KELLO az iskolák által felvitt diákadatok alapján állapítja meg, hogy ki az, akinek számláznia kell. Amennyiben nem értesül a diákok térítésmentes tankönyvellátási jogosultságáról (10-12. évfolyamon), úgy a KELLO az érintett tankönyveket a diáknak fogja leszámlázni, fordított esetben pedig a fenntartónak/iskolának.

 1. Fizetős státuszú diákok:

 Alaprendelés:

 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg 2018. 08. 21. és 08. 31. között, kivéve azon számlákat, ahol az iskolába történő tankönyvkiszállítás augusztus 15. után történik.
 • A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében, vagy egy regisztrációt követően a szülő által online letölthető a szülői ügyfélkapun keresztül.
 • Befizetési időszak: 2018. augusztus 21 – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2018. szeptember 15.).
 • Befizetés módjai: készpénz, bankkártya, valamint a Magyar Posta által elfogadott fizetési módokon, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül.

 Pótrendelés:

 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg legkésőbb 2018. november 15-ig.
 • A számla a szülőhöz/diákhoz utólag, az iskola segítségével jut el, vagy a szülő által letölthető az online felületről.
 • Befizetési határidő: a tankönyvek kiszállítását követő 15 napon belül.
 • Befizetés módja: megegyezik az alaprendelés befizetési módjaival.
 1. Nem fizetős státuszú diákok:

 Alaprendelés

 •  Intézményi számla kézbesítése: az intézményi számlákat az iskolák/fenntartók postai úton kapják meg a szállítást követően.

Pótrendelés:

 • Intézményi számla kézbesítése: az intézményi számlákat az iskolák/fenntartók postai úton kapják meg a szállítást követően.

 

Iskolaváltás/fizetési státuszváltozás kezelése:

 • Fizetősből fizetősbe

Átiratkozik egy fizetős státuszú diák egy másik iskolába

 • A szülő/diák saját költségén, az átvételt követő 15 napon belül visszaküldheti a tankönyveket a KELLO-nak, egy elállási nyilatkozat kíséretében, amely tartalmazza az eredeti megrendelés adatait (diák neve, oktatási azonosítója, eredeti számla vagy számla adatai).
 • A KELLO sztornó számlát állít ki az iskolát váltó diáknak, melyet eljuttat a szülőnek, illetve amely letölthető a szülői felületen. Ha a számlát már kifizették, a KELLO visszaküldi/visszautalja a számla ellenértékét. Ez utóbbi esetben az elállási nyilatkozat tartalmazza a szülő részéről a visszautaláshoz szükséges bankszámlaszámot a számla tulajdonosának feltüntetésével.

Új, fizetős tanuló érkezik az iskolába

 • Pótrendelésként kell rögzíteni az új diák rendelését 2018. szeptember 15-ig.

Amennyiben ez nem lehetséges, 2018. szeptember 24. után az évközi rendelés keretében kell részére megrendelni a tankönyveket.

 • A KELLO számlát állít ki a diáknak, melyet elküld az iskolába.
 • Új diáknak/szülőnek a kézhezvételtől számított 15 napon belül kell kiegyenlítenie a számlát.

 vagy

 • Az átiratkozó diák viszi magával a megvásárolt könyveket az új iskolába/az új tanuló hozza magával a szükséges tankönyveket. Ezen esetekben nincs további teendő.
 • Fizetősből nem fizetősbe

A fizetős diák státusza ingyenesre változik.

 • A diák státuszát a KELLO tankönyvrendelési felületén haladéktalanul át kell állítani „szülő/gondviselő fizet”-ről „normatív támogatott”-ra. A későn ismertté váló változások tekintetében a KELLO szeptember 27-e és október 1-e között lehetővé teszi a változások iskolák általi felvitelét a szükséges számlakorrekciók elvégzése érdekében.
 • A KELLO sztornó számlát állít ki a fizetési státuszt váltó diák részére, melyet eljuttat az iskolának, illetve letölthető a szülői felületen keresztül.
 • Ha a számla ellenértéke már kiegyenlítésre került a diák/szülő által, a KELLO visszaküldi/visszautalja a számla ellenértékét.
 • A KELLO kiszámlázza az új rendelést az iskolának/fenntartónak, melyet eljuttat a tankönyvrendelési felületen megadott számlázási címre iskolának/fenntartónak.
 • Nem fizetősből nem fizetősbe

Nem fizetős diák könyvét másik nem fizetős státuszú diák kapja.

Nincs teendő, az iskola/fenntartó saját hatáskörben mozgathatja a tankönyveket a nem fizetős státuszú diákok között, számlamódosítás nem szükséges (ilyen esetben az új nem fizetős diáknak értelemszerűen nem kell könyvet rendelni, hiszen már az iskolában van a tankönyv). 

 • Nem fizetősből fizetősbe

Nem fizetős diák státusza fizetősre változik.

 • A diák státuszát a KELLO tankönyvrendelési felületén haladéktalanul át kell állítani nem fizetősről „szülő/gondviselő fizet” státuszra legkésőbb 2018. szeptember 27-e és október 1-e között.
 • A KELLO az intézménynek jóváírja a diák rendelésének ellenértékét.
 • A KELLO számlát küld a diák nevére az iskolába, illetve a számla letölthető a szülői felületen, melyet a diáknak/szülőnek 15 napon belül be kell fizetnie.

 

Egyéb információk, kérések

 • A diákok utólagos, határidőn túli státuszmódosítására nincs lehetőség.
 • Az adott tanévhez a fizetős diáknak megrendelt, sérülésmentes tankönyvet, amennyiben arra a diáknak valamilyen okból nincs szüksége, a szülő 2018. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. Ez esetben a visszaküldéssel összefüggő költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.

         Visszaküldési cím: Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Üllő) OLK 1000.

Visszaküldés esetén minden esetben kérjük feltüntetni a megrendeléssel érintett diák/szülő adatait, visszautalás szükségessége esetén (a tankönyvet már kifizették) a bankszámla adatokkal együtt!

Felhívjuk a szülők figyelmét a tankönyvrendeléssel kapcsolatos felelősségükre, teendőikre (gyermekük részére rendelt tankönyvek átvételére, a tankönyvek ellenértékének befizetésére, illetve szükség esetén a tájékoztatóban megadott határidőig történő visszaküldési lehetőségre). 

A KELLO elérhetőségei:

Ügyfélszolgálat:

Telefonszám: +36 1 237 6900

E-mail cím: ugyfelszolgalat@kello.hu

A Könyvtárellátó levelezési címe: 1391 Budapest Pf.: 204.

Segítő együttműködésüket megköszönve,
Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziuma
vezetősége

ingyenes tankönyvrendelő igénylőlap
tankönyvrendelő 10. évfolyam gimnáziumi osztály
tankönyvrendelő 10. évfolyam szakgimnáziumi osztály
tankönyvrendelő 11. évfolyam
tankönyvrendelő 12. évfolyam