Tankönyvellátás

Tisztelt Szülők!

Az alábbiakban a 2016/2017. évi tankönyvrendelés menetéről és a legfontosabb feladatokról tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk figyelmüket, hogy az elmúlt évhez képest néhány dolog változik!

I. Változások

 • A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2016. szeptember 15-ig, illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül.
 • Szülők részére kialakított felület megnyitása (www.szuloifelulet.kello.hu):
  • a diákok adatainak ellenőrzésére,
  • az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására és
  • a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követése és rendezése céljából.
  • Ennek a felületnek a használatát kimondottan javasoljuk a szülőknek, mert ennek használatával plusz egy ellenőrzési kört tudunk beiktatni a tankönyvrendelési és -ellátási folyamatba, amellyel csökkenthetőek a hibák és a későbbi kellemetlenségek!
 • A kiszállított tankönyvek alapján számláz a KELLO, mely kifizethető online (szülői felületen), valamint átutalással, illetve a megadott postahivatalokban (A KELLO INFOPONTOKON történő fizetési lehetőség megszűnt!). A postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.kello.hu/rolunk/utalvanyok-elfogadasa elérhetőségen tekinthetik meg.
 • A KELLO a fizetős diákok számláit egyben küldi ki az iskolákba 2016. augusztus 22 – 31-ig, kivéve azon számlákat, melyeknek a kiegyenlítése a szülői online felületen megtörtént. A befizetés tényét az iskola ellenőrzi.
 • A számlákkal 1-1 példány egyszerűsített átadás-átvételi dokumentum érkezik, melyen az iskola átadja a fizetős diákoknak a könyveket a hozzá tartozó számlával. A dokumentumokon csak alapadatokat kell megadni, és az iskola őrzi.

II. A tankönyvrendelés 2016/2017. évi menetrendje:

 1. 2016. április 15.: a KELLO megnyitja a szülői felületet, az iskola begyűjti a tanulóktól az egyéni rendelőlapokat a KELLO felületen történő rögzítés céljából. Az egyéni rendelőlapok az iskola honlapjáról letölthetőek. (http://www.tfg.hu/kozerdeku-informacio/tankonyvellatas/) Az egyéni rendelőlapokat a tavaszi szünetet követően kapják meg a diákok, és április 15-ig a szülő által is aláírva és kitöltve kell visszahozniuk az iskolába és leadniuk az osztályfőnöküknek.
 2. 2016. május 15. – június 30.: alaprendelések módosításának lehetősége (téves rendelések, esetleges beszerzések miatt, stb.).
 3. 2016. augusztus 1 – 25.: a KELLO kiszállítja az alaprendelés során megrendelt könyveket az iskolába.
 4. 2016. augusztus 26. – szeptember 1.: az alaprendelés hiányainak pótlása (az augusztus 25-ig ki nem szállított tankönyvek kiszállítása az iskolába).
 5. 2016. augusztus 22. – szeptember 15.: a pótrendelés iskola által a KELLO irányába történő leadásának időszaka (egyéni rendelőlapon, szülő által aláírva).
 6. Ezen belül a pótrendelés iskolai könyvtárban történő leadásának határideje: 2016. szeptember 06. kedd 14.00. Pótrendelést leadni csak tisztázott fizetési státusszal lehetséges! (Azaz ha ingyenesre jogosult, akkor annak igazolás meg kell, hogy legyen!)
 7. 2016. szeptember 21–től: a KELLO kiszállítja a pótrendelésben megrendelt tankönyveket az iskolába.

III. A számla és a fizetés:

Fizetős diákok esetén:

Alaprendelés:

 • Számla: leszállított tankönyvek alapján készül utólag.
 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg 2016. 08. 22. és 08. 31. között.
 • A számlát a szülő/diák a tankönyvekkel együtt kapja meg, az aláírandó átadás-átvételi bizonylat kíséretében, vagy a szülő által letölthető az online felületről.
 • Befizetési időszak: 2016. augusztus 3. – szeptember 15. között (fizetési határidő: 2016. szeptember 15.)
 • Befizetés módjai: készpénzben, bankkártyával vagy iskolakezdési utalvánnyal a Magyar Postánál, banki átutalással, bankkártyával online a szülői felületen keresztül.

(A tavalyi évhez hasonlóan személyesen készpénzzel, iskolakezdési utalvánnyal, illetve bankkártyával a kijelölt postahivatalokban, valamint készpénzzel és bankkártyával az összes postahivatalban fizethetnek. A posta által elfogadott utalványokat a http://kello.hu/ oldalon ellenőrizhetik.)

Pótrendelés:

 • Számla: leszállított tankönyvek alapján készül utólag.
 • Számla kézbesítése: az iskolák postai úton kapják meg legkésőbb október 30-ig.
 • A számla a szülőhöz/diákhoz utólag, az iskola segítségével jut el, kivéve a szülői felületen online befizetett tanulók számlái.
 • Befizetési határidő: a számla kiállításától számított 15 napon belül.
 • Befizetés módjai: megegyezik az alaprendelés befizetési módjaival.

Nem fizetős státuszú diákok esetén:

Alaprendelés 

 • Számla: leszállított tankönyvek alapján készül utólag.
 • Számla kézbesítése: az intézményi számlákat az iskolák/fenntartók postai úton kapják meg a szállítást követően.

Pótrendelés:

 • Számla: leszállított tankönyvek alapján készül utólag.
 • Számla kézbesítése: az intézményi számlákat az iskolák/fenntartók postai úton kapják meg a szállítást követően.

 

IV. Iskolaváltás/státuszváltozás kezelése:

Fizetősből fizetősbe

Átiratkozik egy fizetős státuszú diák egy másik iskolába.

 • A szülő/diák rendeléstől való elállás keretében, saját költségén visszaküldheti a tankönyveket a KELLO-nak, hivatkozva az eredeti megrendelés adataira (diák neve, oktatási azonosítója, eredeti számla vagy számla adatai).
 • A KELLO sztornó számlát állít ki az iskolát váltó diáknak, melyet eljuttat az iskolának, illetve letölthető a szülői felületen. Ha a számlát már kifizették, a KELLO visszaküldi a számla ellenértékét.

Új fizetős tanuló érkezik az iskolába

 • Pótrendelésként kell rögzíteni az új diák rendelését 2016. szeptember 15-ig.
 • 2016. szeptember 16. után az évközi rendelési felületen kell részére megrendelni a tankönyveket.
 • A KELLO számlát állít ki az új diáknak, melyet kiküld az iskolába.
 • Új diák/szülő 15 napon belül egyenlítheti ki a számlát.

vagy

 • Az átiratkozó diák viszi magával a megvásárolt könyveket az új iskolába. Az új tanuló hozza magával a szükséges tankönyveket. Ezen esetekben nincs további teendő.
 • Fizetősből nem fizetősbe

A fizetős diák státusza ingyenesre változik.

 • A diák státuszát a KELLO tankönyvrendelési felületén át kell állítani „szülő/gondviselő fizet”-ből nem fizetősre 2016. október 1-ig.
 • A KELLO sztornó számlát állít ki a fizetési státuszt váltó diáknak, melyet eljuttat az iskolának, illetve letölthető a szülői felületen.
 • Ha a számla ellenértéke már kiegyenlítésre került a diák/szülő által, a KELLO visszaküldi a számla ellenértékét.
 • A KELLO kiszámlázza az új rendelést az iskolának/fenntartónak, melyet eljuttat az iskolába.

Nem fizetősből fizetősbe

Nem fizetős diák státusza fizetősre változik.

 • A diák státuszát a KELLO tankönyvrendelési felületén át kell állítani nem fizetősből „szülő/gondviselő fizet” státuszra, 2016. október 1-ig.
 • A KELLO az intézménynek jóváírja a diák rendelésének ellenértékét.
 • A KELLO számlát küld a diák nevére az iskolába, illetve a számla letölthető a szülői felületen, melyet a diáknak/szülőnek 15 napon belül be kell fizetnie.

Egyéb információk, kérések

 • A szülői felület a KELLO részéről egy kényelmi szolgáltatás, melynek igénybevétele nem kötelező, annak használatáról az iskola és a szülő szabadon dönthet.
 • A szülői felületen a szülő által jelzett változásokról – amennyiben van ilyen – a tankönyvfelelős automatikus elektronikus üzenetet kap. A szülőkkel közvetlenül egyeztetés az általuk jelzett adatváltoztatási igényről.
 • A diákok az alaprendelésük során a szülőkkel együtt a rendelőlapon írásban nyilatkoznak arról, hogy a következő tanév október 01-jén ingyenes vagy fizetős státuszúak-e! Az alaprendelés során az iskola ezen nyilatkozatok alapján állítja be a KELLO felületen a diákok státuszát.
 • A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához szükséges okiratok iskolához történő leadási határidejéről 2016. 04. 30. Változás esetén 15 napon belül, de legkésőbb augusztus 31-ig.
 • Az iskola a KELLO felületen beállított státuszt 2016. október 31-én hétfőn délután 14.00 és 16.00 között összeolvassa a leadott igazolásokkal, és a leadott igazolások adatai alapján állítja be a státuszokat.
 • Mivel az igazolás leadásának elmulasztása JOGVESZTŐ, a diákok utólagos, határidőn túli státuszmódosítására nincs lehetőség! Kérjük tehát a szülőket, hogy fokozott figyelemmel járjanak el, és folyamatosan ellenőrizzék a KELLO felület adatait a szülők számára létrehozott felületen!
 • Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő elállási jogának gyakorlásával, 2016. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére. A költségek megfizetéséről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia. Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

A KELLO Ügyfélszolgálatának központi telefonszáma: +36 1 237 6900
E-mail cím: ugyfelszolgalat@kello.hu
A Könyvtárellátó levelezési címe: 1391 Budapest Pf.: 204.

Az iskola elérhetősége tankönyves ügyekben:
tel.: 06 47 352-026
illetve a tfg kukac tfg pont hu
e-mail címen!

Segítő együttműködésüket megköszönve.
Az intézmény vezetősége