Az ágazathoz kapcsolódó megszerezhető szakmai képesítés:

01194002 – Pedagógiai munkatárs (szakmairány: Pedagógiai asszisztens) képesítés megszerzésére van lehetőség: Köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú végzettségű pedagógus irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. A kompetenciahatárokat betartva közreműködik az óvodai tevékenységek, a tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének kialakításában. Felügyeli, kíséri a gyermeket, tanulót. Részt vesz a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében. Differenciált bánásmódot alkalmaz. Koordinálja a család és az intézmény kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos szociokulturális környezetből érkező gyermekre, tanulóra és családjára, valamint figyel a különleges gondozáshoz való jog érvényesülésére. Munkáját a családokkal, más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

Tanulmányi terület kódja: 0211
Megnevezése: Pedagógia ágazat
Megszerezhető szakmai képesítés: 01194002 – Pedagógiai munkatárs (szakmairány: Pedagógiai asszisztens)
Jellege: 4 évfolyamos
Idegen nyelv: Angol, német
Felvételi kérelmek elbírálása (1) Tanulmányi eredmények (7. év végi, 8. félévi eredmény)
(2) Művészeti tanulmányi területen egyéb készségek, képességek mérése: kapott szövegrészlet felolvasása, értelmezése, választott vers vagy prózarészlet elmondása, motivációs beszélgetés eredményének figyelembevételével.
Elérhető (hozott) pontszám maximum 50 pont
Hozott pont esetében tantárgybeszámítás: magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, idegen nyelv, történelem
Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincs
Tervezett létszám: 32 fő
Betű méretezése
Kontraszt