A SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

pályázatot hirdet

a SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TOKAJI FERENC TECHNIKUM, SZAKGIMNÁZIUM ÉS GIMNÁZIUMban

RENDSZERADMINISZTRÁTOR

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

Határozott idejű jogviszony 2021.09.01-2022.08.31-ig.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra.

A munkavégzés helye: SZSZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium (3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 18-20.)

A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben adminisztrációs, vagyongazdálkodási feladatok végzése, statisztikai kimutatások készítése. Az intézmény informatikai hátterének biztosítása, műszaki segítség nyújtása, rendezvények lebonyolításában és előkészítésében való részvétel.

Pályázati feltételek:

  • középfokú szakirányú informatikai, ügyviteli végzettség
  • cselekvőképesség
  • büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák: kiváló szakmai tudás; önálló munkavégzés; pontosság; megbízhatóság jó kommunikációs, kapcsolatteremtő, együttműködési, szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
  • szakmai önéletrajz
  • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok és a pályázati anyag kezelésére vonatkozóan

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. 09. 01. napjától tölthető be.

Pályázat benyújtásának határideje: 2021. 08. 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Tóth Erika igazgató nyújt, a 47/352-236 v. 70/935-4835 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

  • A pályázatot postai úton a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium (3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 18-20.) címére kell megküldeni.

A munkakör megnevezését kérjük a borítékon feltüntetni!

  • Elektronikus úton Molnárné Tóth Erika igazgató részére a tfg@szerencsiszc.hu e-mail címen kell eljuttatni.

A pályázat elbírálásának módja rendje:

A pályázókat az intézmény igazgatója hallgatja meg, javaslatát megküldi a Szerencsi Szakképzési Centrum főigazgatójának.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 25.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tfg.hu honlapon szerezhetnek.

Betű méretezése
Kontraszt