DSCN38192016. április 30-án a Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolában hat osztály 165 végzős diákja búcsúzott tanáraitól, diáktársaitól és az iskolájától. Az utolsó osztályfőnöki óra végén az intézmény lélekharangjának hangjára indultak a végzős maturandusok a sportcsarnokban tartandó ballagási ünnepségre, ahol szülők, rokonok, barátok várták őket. Az ünnepeltektől az itt maradó diákok nevében Lakatos Lilla 11. B, Bacsur Boglárka 11. A, Godó Zsófia 11. D és Bodnár Flóra 11. A osztályos tanuló vett búcsút. Ezt követően a ballagók nevében a 12. A osztályos Szilágyi Szilvia verssel, és a 12.D osztályos Sipos Vivien ünnepi beszéddel szólította meg a hallgatóságot. Az iskolazászló átadása után Molnárné Tóth Erika igazgatónő idézte fel az elmúlt éveket, s adott útravalót a középiskolai tanulmányaik befejezése előtt álló diákoknak.

A végzős diákjaink közül az idén is többen részesültek elismerésben, jutalomban.

A Szerencsi Szakképzési Centrum az idei tanévben hagyományteremtő szándékkal jutalmat adományozott az Év tanulója 2016 néven, amelyet Alvári Ferenc főigazgató adott át. A gimnáziumba járó diákok közül Illés János Levente 12. A osztályos tanuló érdemelte ki a díjat, aki tanulmányi munkájában kiemelkedő, társai számára példamutató lelkesedéssel, kitartással bíró tanuló. A természettudományos érdeklődése mellett meghatározóak nyelvi kompetenciái. Képes a folyamatos önképzésre, kihívást érez az új ismeretek elsajátítása iránt. A médiában látható iskolánkról forgatott összeállításban gazdag gondolatokkal képviselte diáktársait. Folyamatosan ápolja a Hegyalja szőlészeti-borászati értékeit. Magatartásával, hosszú távú célkitűzéseivel példa diáktársai előtt, méltó módon öregbíti iskolánk jó hírnevét. A szakközépiskolai diákjaink közül Sipos Vivien 12. D osztályos tanuló részesült az elismerésben. Vivien egyenletesen kiemelkedő teljesítménnyel tanult a négy év során. Az iskolai közösség életének aktív tagja, énekkarban tevékenykedett és a diákönkormányzatban szerepkört vállalt. Angol nyelvből a középfokú nyelvvizsga megszerzését követően sikeresen előrehozott érettségit tett. Az iskolai versenyeinken matematikából és helyesírásból is többször próbára tette tudását. Ebben a tanévben a Zrínyi Ilona matematika verseny megyei fordulóján 6. helyezést ért el. A pedagógiai szakközépiskolások számára meghirdetett SZÉTV országos döntőjében oktatás szakmacsoportban 16. helyezéssel érkezett vissza iskolánkba.

Nagy örömünkre szolgált, hogy megtisztelték ballagási ünnepségünket az iskolánk történetében először kiosztásra kerülő Nagy Antal-díj alapítói, iskolánk egykori diákjai: dr. Bényei Miklós, nyugalmazott egyetemi docens, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, címzetes egyetemi tanár és kedves felesége dr. Csikai Erzsébet orvos, természetgyógyász. Az általuk alapított díjat Szilágyi Szilvia intézményünk sokoldalú, kiemelkedően tehetséges és példamutatóan szorgalmas tanulója vehette át. Ő az, aki tanulmányait mindig kitűnő eredménnyel végezte a négy év során. Sokoldalú tehetségét igazolja, hogy több tantárgyból – németből, angolból, történelemből – OKTV-n vett részt, de sikerrel szerepelt történelem, matematika, helyesírási, ország ismereti versenyen is. Indult és nyert ünnepi beszédíró pályázaton, szerepelt az idegen nyelvi drámafesztiválon. Az iskolai és városi ünnepségek, megemlékező műsorok állandó szereplőjeként szintén elismerést vívott ki magának. A komplex természettudományos tehetséggondozó műhely aktív tagjaként is kitűnt. Kiemelkedő volt a különböző természettudományos tárgyakban mutatott jártassága, kortársait meghaladó precíz, pontos munkavégzése. Kitartását, példamutató szorgalmát igazolja angol nyelvből és német nyelvből megszerzett komplex felsőfokú nyelvvizsgája, a kínai nyelv szakkörben nyújtott teljesítménye. Őszinte elismerésre méltó, teljes diákéletet élt. Részt vett a német diákcsere programban, az Erasmus programban, a nemzetközi öko-projektben, osztrák partner iskolánk diákjainak kalauzolásában. Angol és német nyelvterületen –anyanyelvi környezetben – gyarapította idegen nyelv tudását, így nemzetközi szinten is öregbítette iskolánk, városunk hírnevét. Aktív tagja volt az osztályközösségnek, az iskola mindennapjainak, ott volt a maratoni sportnapokon, a nyelvi táborban, az öko-táborban. Nem véletlenül választották meg diáktársai több alkalommal is az év tanulójának. Mindemellett megmaradt visszafogott, szerény, kedves, szolgálatkész, tiszta tekintetű, nagyon szerethető diáknak, akire igazán büszkék lehetünk.

Iskolánk egykori tanárainak, dr. Dankóné Patkó Kornélia nyugalmazott igazgatónak, dr. Dankó József nyugalmazott szaktanárnak a javaslatára és anyagi támogatásával „Humán tehetség” elismerő oklevelet adományozta az igazgatótanács és a nevelőtestület a humán tehetségterületen kimagasló eredményt elért végzős tanulónak: Pásztor Patríciának, aki már általános iskolás kora óta rendszeresen részt vett és sikerrel szerepelt a Kazinczy Szépkiejtési Versenyen és éveken keresztül iskolánkat is méltóképpen képviselte. A szép magyar beszédterületén megmutatkozó kiemelkedő tehetségét a különböző szintű szavalóversenyeken sokszor bebizonyította. Kellemes orgánumának, szépen hangsúlyozott versmondásának sokszor tapsolhattunk a városi és iskolai ünnepségeken. Kimagasló tehetségét mutatta meg az idegen nyelvű drámafesztiválokon, a színjátszó kör előadásain nyújtott teljesítménye. Magyar nyelv- és irodalomból indult az OKTV-n, a humán tehetséggondozó műhely aktív tagja volt. Magas szintű német nyelvtudását nemcsak a sikeres teljes nyelvvizsga, hanem osztrák partner iskolánk diákjainak kalauzolása, a velük közösen készített projektek is igazolják. Komolyságát, érettségét bizonyítja, hogy a Tokaji Írótábor segítőjeként a szervezők és résztvevők elismerését is kivívta.

„Sokoldalú tehetség” elismerő oklevelet kapott Kobzos Bence, aki a komplex természettudományos tehetséggondozó műhely aktív tagjaként tűnt ki. Kiemelkedő a különböző természettudományos tárgyakban mutatott jártassága, kortársait messze meghaladó, precíz, pontos munkavégzése. A tehetséggondozó műhelyben folytatott munkásságán túl matematikából és fizikából többször indult tanulmányi versenyen. Azon túl, hogy tanulmányait mindig kitűnő eredménnyel végezte a négy év során, több nemzetközi projektben is képviselte iskolánkat. Ezt nagyban segítette német nyelvből megszerzett középfokú nyelvvizsgája. Sokoldalú tehetségét igazolja, hogy sikeresen szerepelt az idegen nyelvű drámafesztiválokon és az iskolai ünnepségeken. Négy éven keresztül az iskolai énekkarnak is tagja volt. Aktív közösségi életet él, az osztály életének egyik emblematikus alakja, az osztályközösség motorja.

Ebben az évben is nagyon sok jutalom és dicséret átadására került sor. Mindvégig kitűnő eredménnyel végezte tanulmányait és sokoldalúan kamatoztatta tehetségét, ezért „kitűnő tanuló” oklevelet és nevelőtestületi dicséretet kapott Kobzos Bence, Lánczi Hella és Szilágyi Szilvia 12. A osztályos tanulók, továbbá nevelőtestületi dicséretben részesült még a 12. A osztályból Bodnár Beáta, Illés János Levente, a 12. D osztályból Sipos Vivien és a 12. E osztályból Áldorfai Márk. Az elmúlt évek alatt végzett tanulmányi, közösségi és kulturális munkájával 48 tanulónk érdemelte ki az igazgatói dicséretet.

Az osztályonként megválasztott „év tanulói”, az országos és megyei versenyek helyezettjei, és a felsőfokú, valamint a két középfokú nyelvvizsgával rendelkezők számára ifj. Dévald István, a Tokaji Gimnázium és Szakközépiskola Tehetséges Gyermekeiért egyesületének elnöke és Pózer Tamás, iskolánk Szülői Szervezetének elnöke adott át pénzjutalmakat. Oklevélben részesültek azok a diákok is, akik az informatika terén kiemelkedően teljesítettek. Pásztor Istvánné az énekkarunk nyugalmazott vezetője személyes ajándéktárgyakat adott át kitartó énekkari munkájáért tanulóinknak.

A ballagási ünnepség végén a Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola egyedülálló hagyományára került sor, az ünnepeltek tokaji nektárral telt pohárral koccintottak a ballagók egészségére és sikereire.

Dévaldné Orosz Beatrix
igazgatóhelyettes