IMG_20170109Intézményünkben 2017. január 9-én került sor kilencedik alkalommal a felsőoktatási intézmények nyílt napjára. Molnárné Tóth Erika igazgató asszony megnyitó beszédében kiemelte, iskolánk rendkívül fontosnak tartja, hogy a nálunk tanuló 12. évfolyamos diákoknak nem kell messzire utazniuk azért, hogy tájékoztatást kapjanak az egyetemek képzési szerkezetéről, a felvételi menetéről, az államilag finanszírozott félévekről, ösztöndíj lehetőségekről. Ezen a napon az érettségi vizsga előtt álló tanulóink, valamint a szakképzésben részt vevők öt helyszínen nyertek betekintést a felsőoktatási képzésekbe, az ott folyó munkába.

Az érdeklődés ebben az évben is nagy volt, megteltek az előadó termeink és több szaktantermünk is. A diákok továbbtanulási irányuknak megfelelően hallgathattak előadásokat, s tehettek fel őket érdeklő kérdéseket tanszékvezetőknek, egyetemi és főiskolai oktatóknak, valamint a felsőoktatásban tanuló egykori tanítványainknak is. Nagyon sokszínű volt a kínálat, eljött hozzánk a Miskolci Egyetemről a Gépészmérnöki és Informatika Kar, a Műszaki Földtudományi Kar, a Műszaki Anyagtudományi Kar, Állam- és Jogtudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar és az Egészségügyi Kar. Előadást tartott a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara, Bölcsészettudományi Kara, Szlavisztika Intézete, Testnevelési és koordinációs Intézete és Egészségügyi Kara, az Eszterházy Károly Egyetem Egerben, Sárospatakon és Gyöngyösön működő Campusainak képviselői. A Nyíregyházi Egyetemről a Műszaki és Anyagtudományi Intézet, a Nyelv-és Irodalomtudományi Intézet, a Tanítóképző Intézet, a Társadalom- és Kultúratudományi Intézet, a Testnevelés és Sporttudományi Intézet, Turizmus és Földrajztudományi Intézet és az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet képviselői. Nagy érdeklődés kísérte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium felvételi tájékoztatóját, és szívesen fogadták tanulóink a diákhitelről elhangzó tájékoztatót is.

A meghívott egyetemek képviselői ígérték, jövőre is ellátogatnak iskolánkba, mert nagyon hasznosnak ítélték a rendezvényt. Összevont szülői értekezleten folytatódik a diákok, szülők további tájékoztatása az érettségire, felvitelire jelentkezésről, a pontszámítás módjáról, jövőbeni változásáról.

Dévaldné Orosz Beatrix
igazgatóhelyettes