A tanév rendje
1. Szorgalmi idő:
első tanítási nap2020. szeptember 1. (kedd)
utolsó tanítási nap
9-11. évfolyamon2021. június 15. (kedd)
12-13. évfolyamon2021. április 29. (csütörtök)
Az első félév utolsó tanítási napja2021. január 22. (péntek)
A kompetenciamérés időpontja2021. május 26. (szerda)
A tanítási napok száma:
Nappali oktatás munkarendje szerint technikumban, szakgimnáziumban: gimnáziumban:
177 nap178 nap
2. Tanítási szünetek:
őszi szünet2020. október 23-tól 2020. november 1-ig
szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök)
szünet utáni első tanítási napnovember 2. (hétfő)
téli szünet2020. december 19-től 2021. január 3-ig
szünet előtti utolsó tanítási napdecember 18. (péntek)
szünet utáni első tanítási nap2021. január 4. (hétfő)
tavaszi szünet2021. április 1-től április 6-ig
szünet előtti utolsó tanítási napmárcius 31. (szerda)
szünet utáni első tanítási napáprilis 7. (szerda)
3. Tanítás nélküli munkanapok:
1.      Pályaorientációs kirándulás2020. október-november (a fenntartói pályázat közbeszerzése által meghatározott időben évfolyamonként, ágazatonként eltérő napokon)
2.      Diákönkormányzat napja2020. december 12. (szombat)
3.      Iskolai pályaorientációs nap2021. január 11. (hétfő)
4.      Iskolai felvételi vizsga2021. február 23. (kedd)
5.      Tanítás nélküli munkanap2021. március 29. (hétfő)
6.      Tanítás nélküli munkanap2021. március 30. (kedd)
7.      Tanítás nélküli munkanap2021. március 31. (szerda)
8.      Magyar írásbeli érettségi2021. május 3. (hétfő) du. gimnáziumi órák
4. Ünnepek, megemlékezések:
Tanévnyitó ünnepély2020. szeptember 1. (kedd)
2020. szeptember 25. (péntek)Szalagavató ünnepség
2020. október 6. (kedd)Aradi vértanúk emléknapja – megemlékezés
2020. október 22. (csütörtök)Iskolai ünnepély – 1956-os forradalom és szabadságharc
2020. december 18. (péntek)Karácsonyi ünnepség, 9. évfolyam bemutatkozása
2021. január 22. (péntek)A Magyar Kultúra Napja – megemlékezés
2021. február 25. (csütörtök)Diktatúrák Áldozatainak Emléknapja – megemlékezés
2021. március 12. (péntek)Iskolai ünnepély - Az 1848-49-es forradalom ünnepe
2021. április 16. (péntek)A holokauszt áldozatainak emléknapja – megemlékezés
2021. április 24. szombatBallagás
2021. június 4. (péntek)Nemzeti összetartozás napja – megemlékezés
2021. június 29. (kedd)Tanévzáró
5. Filharmóniai hangverseny
Kéméndi Trió2020. október 14. szerda
6. Témahetek
2020. szeptember 25.Magyar Diáksport Napja
2021. március 1-5. „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét
2021. március 22-26.Digitális Témahét
2021. április 19-23.Fenntarthatósági Témahét
7. Oktatói testületi értekezletek:
2020. augusztus 24. (hétfő)Alakuló értekezlet
2020. augusztus 31. (hétfő)Tanévnyitó értekezlet
2020. szeptember 1. (kedd)Munkaértekezlet – tanévkezdés, a 9. évfolyamos szülői értekezlet, a bázisintézményi munkaterv, ütemterv előkészítése, egyeztetése
2020. szeptember 7. (hétfő)Munkaértekezlet – a szalagavató előkészítése, az intézményi dokumentumok megvitatása, a 9-10. kompetenciamérés előkészítése
2020. szeptember 28. (hétfő)Munkaértekezlet – nyílt napok, pályaorientációs tevékenység megbeszélése
2020. november 2. (hétfő)Munkaértekezlet – báli előkészület
2020. november 30. (hétfő)Munkaértekezlet – iskolai versenyek előkészítése
2020. december 14. (hétfő)Munkaértekezlet – helyi érték modul
2021. január 4. (hétfő)Munkaértekezlet – félévzárás, pályaorientációs nap előkészítése
2021. január 22. (péntek)Félévi osztályozó értekezlet
2021. február 8. (hétfő)Nevelési értekezlet – félévi munka értékelése, a pedagógiai munka elemzése, hatékonyságának vizsgálata
2021. február 15. (hétfő)Munkaértekezlet – a felvételi előkészítése
2021. március 1. (hétfő)Munkaértekezlet – próbavizsgák egyeztetése
2021. április 12. (hétfő)Munkaértekezlet – ballagás, írásbeli érettségi előkészítése
2021. április 29. (csütörtök)12-14. évfolyam év végi osztályozó értekezlete
2021. május 3. (hétfő)Nevelési értekezlet – a kompetenciamérés eredményei
2021. május 31. (hétfő)Munkaértekezlet – szóbeli érettségi, OKJ vizsga, tanévzárás előkészítése
2021. június 11. (péntek)9-11. évfolyam osztályozó értekezlete
2021. június 30. (szerda)Tanévzáró értekezlet
8. Szülői értekezletek:
2020. szeptember 4. (péntek)9. évfolyam szülői értekezlet
2020. november 6. (péntek)Szülői közösség ülése
2021. január 22. (péntek)12. évfolyam szülői értekezlet
2021. február 5. (péntek)9-11. évfolyam szülői értekezlet
2021. április 16. (péntek) 9-11. évfolyam szülői értekezlet
2021. június12. évfolyam szülői értekezlet
9. Beiskolázás
2020. szeptember 21. október 12.A pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálata a 8. osztályban
2020. október 20. (kedd)Tanulmányi területek, felvételi tájékoztató megjelentetése
2020. október 19. (hétfő)Felvételi tájékoztató - Nyílt nap
2020. november 9. (hétfő)Felvételi tájékoztató - Nyílt nap
2020. november 9. 17 óraPályaválasztási-beiskolázási szülői értekezlet
2020. december 4. (péntek)Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára
2020. december 11. (péntek)Központi írásbelire feladatigény jelentése
2021. január 04. (hétfő)Nyílt nap
2021. január 23. (szombat)Központi írásbeli felvételi vizsga
2021. január 28. (csütörtök)Pótló központi írásbeli felvételi vizsga
2021. január 29. (péntek) A központi írásbeli dolgozatok megtekintése, értékelő lapok átadása
2021. február 8. (hétfő)A központi írásbeli eredmények honlapon történő megjelenése
2021. február 19. (péntek)Jelentkezési lapok továbbítása
2021. február 23. (kedd)Szóbeli, fizikai alkalmassági felvételi
2021. február 24-25. 14.00Pótfelvételi
2021. március 05. (péntek)Ideiglenes felvételi rangsor közzététele
2021. március 22-23. (h-k)Adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában
2021. március 26. (péntek)A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját.
2021. április 14. (szerda)A középfokú iskola megküldi az ideiglenes felvételi rangsort a Hivatalnak.
2021. április 23. (péntek)Felvételi központ kialakítja a végeredményt
2021. április 30. (péntek)Értesítés a felvételről, elutasításról
2021. június 22-24. (k-sz-cs)Beiratkozás a 9. évfolyamra
10. Vizsgák
Érettségi vizsga
2020. október-november
Írásbeli vizsgák:október 16. (péntek) – október 30. (péntek)
Szóbeli vizsgák:
Emelt szintnovember 12. (csütörtök) – november 16. (hétfő)
Középszintnovember 23. (hétfő) – november 27. (péntek)
Iskolánkban őszi szóbeli érettségi:november 24. (kedd)
2021. május-június
Írásbeli vizsgák:május 3. (hétfő) – május 25. (kedd)
Szóbeli vizsgák:
Emelt szintjúnius 3. (csütörtök) – június 10. (csütörtök)
Középszintjúnius 14. (hétfő) – június 25. (péntek)
Az írásbeli érettségi tantárgyi vizsgáinak tantárgyankénti időbeli beosztását a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
Szakmai vizsga
Őszi vizsgaidőszak
Óvodai dajka mellék-szakképesítés (gyakorlat, szóbeli)2020. október 16. (péntek)
Tavaszi vizsgaidőszak
Írásbeli vizsgarész
Pedagógiai és családsegítő munkatárs 2021. május 10. (hétfő) 10 óra
Informatikai rendszerüzemeltető2021. május 11. (kedd) 10 óra
Környezetvédelmi technikus2021. május 15. (péntek) 10 óra
Szóbeli és gyakorlati vizsgarész
Pedagógiai és családsegítő munkatárs2021. május 28. (péntek)
Informatikai rendszerüzemeltető2021. május 31. (hétfő)
Környezetvédelmi technikus 2021. május 15. (péntek) 10 óra
11. Külföldi kapcsolatok
Pályázatok utazásának ideje
Erasmus+, szakmai Erasmus és Határtalanul pályázataink vannak folyamatban, melyek külföldi utazásait a járványügyi helyzet alakulásától függően szervezzük meg.
XXII. Nemzetközi Junior Öko-Expert Projekt Vesely2021. június
Külhoni utazás: 2020.05.04. – 2020.05.08
Máramarosszigetiek fogadása: 2019 ősz
Az utazó osztályok: 9. A és 9. B válogatott csoportja.
2. „Mit hoz a jövő? – Eltűnő, megőrizendő értékeink Hunyadban és Tokaj-Hegyalján”
Külhoni utazás: 2019. ősz
Dévaiak visszafogadása: 2020.06.08. – 2020.06.12.
Az utazó osztályok: teljes 10. B és még 14 fő a 10. A-ból.
XXII. Nemzetközi Junior Öko-Expert Projekt Vesely2020. június 8-12.
Július 26 – Augusztus 1.vasárnap-szombatCrescendo Nyári Akadémia belföldi táboraMolnárné Tóth Erika
Augusztus 17-19.péntek-szerda48. Tokaji ÍrótáborMolnárné Tóth Erika
2020-08-19 00:00:00szerdaIgazgatótanács ülés: a tanév előkészítése, feladatokMolnárné Tóth Erika
2020-08-24 00:00:00hétfőAlakuló értekezlet, Tanügyi dokumentumok áttekintése, hiányosságok javítása. Munkaközösségi munkatervek tartalmi elemeinek egyeztetése, állagmegőrzés., A tantárgyfelosztás ismertetése. Javítóvizsga Tankönyvosztás előkészítése.Molnárné Tóth Erika, Dévaldné Orosz Beatrix Horváthné Bócsi Ildikó, Pataki Zsolt
2020-08-24 00:00:00hétfőOsztályfőnöki munkaközösségi ülés- 12. évfolyam és 9. évfolyamMájer Jánosné Arday Otilia
2020-08-24 00:00:00hétfőÉletrevaló program - 7 szokás programismertetésHorváthné Bócsi Ildikó
Augusztus 24-31.hétfő-hétfőMunkaközösségi ülések – éves munkaterv, tanmenetek, a pedagógiai program változtatásainak előkészítése; KKK-k, PTT-k megismerése, feldolgozása, vitrinek rendezése. Felkészülés a Kréta változtatásaira.Molnárné Tóth Erika, munkaközösség-vezetők, témafelelősök
2020-08-25 00:00:00keddJavítóvizsga, osztályozóvizsgaHorváthné Bócsi Ildikó
2020-08-25 00:00:00keddTestnevelés, informatika, idegen nyelvi munkaközösségi ülés, osztályfőnöki munkaközösség megbeszélés: 12. évfolyam (1.) Osztályfőnöki munkaközösség megbeszélés 9. évfolyam (2.)Feketéné Csoma Gabriella,, Erdős Zoltán, Négyesiné Fenyvesi Magdolna, Májer Jánosné Arday Otilia
2020-08-25 00:00:00keddDr. Balogh László professzor úr, a MATEHETSZ elnöke, a Tehetségek Magyarországa Szakmai Tanácsadó Testületének tagja 10 órás továbbképzése: Gazdagítás, gyorsítás, differenciálás a tehetséggondozásban címmel.Horváthné Bócsi Ildikó
2020-08-25 00:00:00keddTájékoztató rendezvény a belügyi pályaorientációs szakmai oktatásban közreműködő szakképző intézmények oktatói részére – BudapestMolnárné Tóth Erika, Szabó Tamás
2020-08-26 00:00:00szerdaLaborok, szertárak állapotának felméréseFakla Ida, laboráns
2020-08-26 00:00:00szerdaMunkaközösségi foglalkozások, Osztályfőnöki munkaközösség ülése: évfolyam szülői értekezletek, tisztasági verseny, locsolás, kulcsigények, iskolai pólók, matrózblúzGintner Tamásné Hornyák Ágnes, Négyesiné Fenyvesi Magdolna, Májer Jánosné Arday Otilia, Dobrosi Ágnes
2020-08-26 00:00:00szerdaRendész munkaközösségi foglalkozásSzabó Tamás
Augusztus 27-28-29.csütörtök-péntek-szombatGólyatáborTóbiás Gábor, Liszkai Judit, osztályfőnökök, segítők
Augusztus 27. 10-11 óracsütörtökMunkavédelmi oktatás – online anyag segítségévelMolnárné Tóth Erika
2020-08-27 00:00:00csütörtökMatematika-fizika munkaközösségi foglalkozásKunné Hubai Gyöngyi
Augusztus 28-igpéntekigOKJ-s beiratkozásMolnárné Tóth Erika
2020-08-31 00:00:00hétfőNyitó értekezlet:, Munkaterv, ütemterv ismertetése, Házirend kiegészítése, elfogadása. A tanulmányi utak tervezete, valamint a járványügyi intézkedési terv elfogadása.Molnárné Tóth Erika,
2020-08-31 00:00:00hétfőA következő tanév kompetenciamérésének előkészítése, az elmúlt évi eredmények elemzéseKónya-Botrágyi Mária
2020-08-31 00:00:00hétfőDiákok beköltözése a kollégiumba, kollégiumi szülői értekezletLadinszki Tünde
2020-08-31 00:00:00hétfőInformatika munkaközösségi foglalkozásErdős Zoltán
2020-09-01 00:00:00keddTanévnyitó – iskolarádión keresztülMolnárné Tóth Erika
2020-09-01 00:00:00keddElső tanítási nap: tankönyvek kiosztása, balesetvédelmi szabályzat, tűzriadó, adatok ellenőrzése, tanulói létszám számbavétele, jelentése, szakkörbe jelentkezés felmérése, diákigazolvány érvényesítéseMolnárné Tóth Erika igazgatóhelyettesek osztályfőnökök tankönyvfelelősök, iskolatitkár
2020-09-01 00:00:00keddMunkaértekezlet – az éves munkaterv, ütemterv elfogadása, aktualitásokMolnárné Tóth Erika
Szeptember 2., 4. óraszerdaDÖK titkári megbeszélés: házirend ismertetése, elfogadásaLiszkai Judit, Molnárné Tóth Erika
Szeptember 2-4.szerda-péntekA Tokaji Írótábor irodalmi emlékparkban elhelyezett emléktáblájának, tárlatának megtekintéseszaktanárok
Szeptember 2-4.szerda-péntekSzintfelmérők megírása, csoportok kialakítása; érettségi előkészítők, felzárkóztató, fakultációs és emelt szintű csoportok beindításaigazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, szaktanárok
2020-09-03 00:00:00csütörtökECL jelentkezésNégyesiné Fenyvesi Magdolna, Esze Krisztina
2020-09-04 00:00:00péntek9. évfolyam szülői értekezlet – tanárok bemutatása, elvárások, lehetőségek, csoportbeosztások, felzárkóztatás ismertetéseMolnárné Tóth Erika, Májer Jánosné Arday Otilia, osztályfőnökök
2020-09-04 00:00:00péntekAz iskolai tankönyv-pótrendelés határidejePataki Zsolt
2020-09-07 00:00:00hétfőÉrettségi jelentkezés határidejeMolnárné Tóth Erika
2020-09-07 00:00:00hétfőMunkaértekezlet – 9-10. kompetenciamérés előkészítése, intézményi dokumentumok megvitatásaMolnárné Tóth Erika, Horváthné Bócsi Ildikó
2020-09-07 00:00:00hétfőOsztályfőnöki munkaközösségi megbeszélés- szalagavatóDévaldné Orosz Beatrix, Májer Jánosné Arday Otilia, osztályfőnökök
2020-09-09 00:00:00keddMunkaközösségi munkatervek leadásának határidejemunkaközösség-vezetők
2020-09-11 00:00:00péntekTörzskönyvek záradékainak ellenőrzése, a felsőbb évfolyamokon szükség szerinti módosításigazgatóhelyettesek, osztályfőnökök
2020-09-11 00:00:00péntekSzakkörbe, tevékenységi körbe jelentkezés az iskolábanigazgatóhelyettesek foglalkozásvezetők osztályfőnökök, csoportvezető tanárok
2020-09-14 00:00:00hétfőOsztályfőnöki munkaközösségi megbeszélés a 12. évfolyamos osztályfőnökökkelDévaldné Orosz Beatrix, osztályfőnökök, , Májer Jánosné Arday Otilia
Szeptember 14-tőlhétfőMagyar-történelem munkaközösség: Történelem, magyar nyelv és irodalom tételsorok aktualizálásaszaktanárok
Szeptember 14-tőlhétfőMagyar- történelem emelt szintű csoportok beindításaTakács Ágnes, Gintner Tamásné Hornyák Ágnes, Tóth Attila, Agócs-Jáger Erika
2020-09-14 00:00:00hétfőSzakköri foglalkozások beindításaszakkörvezetők
Szeptember 14-18.hétfő-péntekOrszágos kompetenciamérésHorváthné Bócsi Ildikó
2020-09-15 00:00:00keddTanmenetek leadásának határidejemunkaközösség tagjai, munkaközösség vezetők
2020-09-18 00:00:00péntekOKTV-re jelentkezésMunkaközösség tagjai, vezetők
2020-09-25 00:00:00péntekFelvételi tájékoztató (szórólap) elkészítése, nyomdába adásaMolnárné Tóth Erika oktatástechnikus
2020-09-25 00:00:00péntekFotópályázat meghirdetéseNagyné Dóka Nóra
2020-09-25 00:00:00péntek„Passzold vissza, Tesó!” kampányBarnáné Papp Éva
2020-09-25 00:00:00péntekSzalagavató ünnepségMolnárné Tóth Erika, Dévaldné Orosz Beatrix, Májer Jánosné Arday Otilia, osztályfőnökök
2020-09-25 00:00:00péntekAz OKTV-re jelentkezés továbbításaHorváthné Bócsi Ildikó, Subert Tiborné
2020-09-25 00:00:00péntekAz Európai Diáksport NapjaFeketéné Csoma Gabriella, testnevelés
2020-09-28 00:00:00hétfőMunkaértekezlet – nyílt napok, pályaorientációs tevékenység előkészítéseMolnárné Tóth Erika
2020-09-28 00:00:00hétfőMatematika-fizika munkaközösségi foglalkozás, (javítóvizsga tapasztalatok megbeszélése, javaslatok, szintfelmérés eredményeinek értékelése)Kunné Hubai Gyöngyi
Szeptember 28. - október 02.hétfő - péntekVilág legnagyobb tanórája - Fenntarthatósági témahétFakla Ida, Nagyné Dóka Nóra, Erdeiné Lukács Zita
2020-09-28 00:00:00hétfőInformatika munkaközösségi megbeszélés- szakmai tanulmányutak előkészítéseErdős Zoltán
2020-09-30 00:00:00szerdaOsztályfőnöki munkatervek leadásaMájer Jánosné Arday Otilia, osztályfőnökök
2020-09-30 00:00:00SzerdaSportszakkörök beindításaFeketéné Csoma Gabriella,, szakkörvezetők
SzeptemberAz iskolai versenyek, a nyílt nap időpontjainak, a diákmentorok látogatásának megküldése az általános iskoláknak elektronikusan és postánMolnárné Tóth Erika
SzeptemberBoldogságórák 9. -10.-11.- 12. évf -5/13. P osztályok, Boldogságfokozó hálaDobrosi Ágnes, Kosárkó Györgyi, Gintner Tamásé Hornyák Ágnes, Takács Ágnes, Majoros Cecília, Liszkai Judit
SzeptemberSzakmai tanulmányút 11. és 13. évf., Láthatatlan kiállítás, Bűvösvölgy Médiaértés Oktató KözpontDobrosi Ágnes, Maczkó Hajnalka, Kosárkó Györgyi, Takács Ágnes
SzeptemberSzakmai tanulmányút Tokaj, játékfoglalkozások, szabadidőstevékenységek szervezése 9. évfolyam, 12. évfolyam, Rakamaz Teknősház Látogatóközpont, TiszaCampingKosárkó Györgyi, Majoros Cecília, Dobrosi Ágnes
SzeptemberVakok és Gyengénlátók Sz-Sz-B Megyei Egyesülete intézménybemutató és érzékenyítő foglalkozás, segítő kutyás tanóra, 10. és 11. évfolyamDobrosi Ágnes, Kosárkó Györgyi, Majoros Cecília, Takács Ágnes
SzeptemberMáltai Szeretetszolgálat Tokaji Tagintézményének bemutatója, 12. évfolyamDobrosi Ágnes
SzeptemberSZODSE labdarúgó verseny, az időpont később kerül kijelölésreGyüre Levente, Juhász Zsolt
Szeptember- októberszerdaGazdasági verseny általános iskolai csapatok számára (elmaradt 3 alkalom)Tóbiás Gábor, Liszkai Judit, Polyák Ágnes
Igény szerintECDL vizsgaBendik-Asztalos Ildikó, Erdős Zoltán, Juhász Zsolt, Szabó Tamás
Igény szerintCISCO vizsgaAgócs Miklós, Szabó Tamás
2020-10-02 00:00:00péntekTokaji Hírek megjelenéseHorváthné Bócsi Ildikó
Október 2-3.péntek-szombatECL NyelvvizsgaNégyesiné Fenyvesi Magdolna, Esze Krisztina
2020-10-06 00:00:00keddRádiós megemlékezés az aradi vértanúkrólBogdán József
2020-10-08 00:00:00csütörtökIskolai futóverseny l. fordulóFeketéné Csoma Gabriella, Juhász Zsolt, Balogh Gáborné
2020-10-08 00:00:00csütörtökMaratoni sportdélután, labdarúgásGyüre Levente, testnevelők
2020-10-09 00:00:00péntekSzülői közösségi ülésDévaldné Orosz Beatrix, , Májer Jánosné Arday Otília
Október 12-16.hétfő-péntekTermészetvédelmi hétMunkaközösség minden tagja
2020-10-13 00:00:00keddBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tokaji Tagintézménye (Nevelési Tanácsadó Tokaj) bemutatása 5/13. PDobrosi Ágnes
Október 14. 12.15szerdaFilharmónia hangverseny – Kéméndi TrióMáté Krisztina
2020-10-15 00:00:00csütörtökBólyai Matematika csapatverseny nevezési határidőOlasz-Szabó Zsuzsanna, a munkaközösség tagjai
2020-10-15 00:00:00csütörtökKomposztálás napjaLiszkai Judit
2020-10-15 00:00:00csütörtökBázis iskolai program: Élményolvasás a XXI. században?!Gintner Tamásné Hornyák Ágnes
Október 16-30.péntek-péntekŐszi érettségi vizsga írásbeli vizsgaidőszakMolnárné Tóth Erika
2020-10-16 00:00:00péntekA felvételi tájékoztatóink nyilvánosságra hozása, elküldése az általános iskoláknak, az osztályfőnöki órák, szülői értekezletek időpontjának megkéréseMolnárné Tóth Erika
2020-10-16 00:00:00péntekÓvodai dajka mellék-szakképesítő vizsga 12. D (15 fő)Dobrosi Ágnes, Kosárkó Györgyi
2020-10-19 00:00:00hétfőNyílt nap I.Horváthné Bócsi Ildikó munkaközösségek
Október 19. 8.00hétfőMagyar nyelv és irodalom írásbeli érettségiDévaldné Orosz Beatrix, Molnárné Tóth Erika
Október 19. 14.00hétfőFöldrajz írásbeli érettségiDévaldné Orosz Beatrix, Molnárné Tóth Erika
2020-10-19 00:00:00hétfőInformatika munkaközösségi megbeszélés- projektek beépítése, értékeléseErdős Zoltán
Október 20. 8.00keddMatematika érettségiSztahora Beáta
Október 21. 8.00szerdaTörténelem írásbeli érettségi vizsgaDévaldné Orosz Beatrix, Molnárné Tóth Erika
Október 22. 8.00csütörtökAngol nyelv írásbeli érettségi vizsgaDévaldné Orosz Beatrix, Molnárné Tóth Erika
2020-10-22 00:00:00csütörtökIskolai ünnepség az 1956-os forradalom évfordulójándr. Makóné Kontra Julianna, Takács Ágnes, Máté Krisztina
Október 22. 14.00csütörtökKémia írásbeli érettségi vizsgaDévaldné Orosz Beatrix, Molnárné Tóth Erika
2020-10-23 00:00:00szerdaNemzeti ünnep, városi ünnepség, koszorúzásLiszkai Judit, DÖK képviselő, Molnárné Tóth Erika
Október 23.- november 1.péntek-hétfőŐszi szünet
Október 26. 8.00hétfőÁgazati és ágazaton kívüli szakmai, vizsgatárgyak, vizuális kultúra írásbeli érettségiDévaldné Orosz Beatrix, Molnárné Tóth Erika
Október 27. 8.00keddNémet nyelv érettségi vizsgaDévaldné Orosz Beatrix, Molnárné Tóth Erika
Október 27. 14.00keddBelügyi, rendészeti ismeretek érettségi vizsgaDévaldné Orosz Beatrix, Molnárné Tóth Erika
Október 28. 8.00szerdaInformatika írásbeli érettségi vizsgaDévaldné Orosz Beatrix, Molnárné Tóth Erika
2020-10-28 00:00:00szerda„Lapzárta”Horváthné Bócsi Ildikó
Október 29. 14.00csütörtökBiológia írásbeli vizsgaMolnárné Tóth Erika, Dévaldné Orosz Beatrix
Október 30. 14.00péntekFizika érettségiMolnárné Tóth Erika, Dévaldné Orosz Beatrix
2020-10-30 00:00:00péntekAz intézményi közzétételi lista megjelentetése a honlapon; felvételi tájékoztató megjelentetéseMolnárné Tóth Erika
2020-10-30 00:00:00péntekAz általános iskolák értesítése iskolánk első két évfolyamán végzett tanulók tanulmányi eredményérőlHorváthné Bócsi Ildikó
OktóberDiákmentorok látogatása egykori iskolájukbaigazgatóhelyettesek
OktóberfolyamatosÓralátogatásokmunkaközösség tagjai
OktóberFair-play labdarúgó kupa, az időpont később kerül kijelölésreGyüre Levente, Juhász Zsolt
OktóberBoldogságórák 9. -10.-11.- 12.évf -5/13P, Optimizmus gyakorlásaDobrosi Ágnes, Kosárkó Györgyi, Gintner Tamásné Hornyák Ágnes, Takács Ágnes, Majoros Cecília, Liszkai Judit
OktóberSzakmai Tanulmányút, 9.-10. és 13. évfolyam, Pannon-Tenger Múzeum, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (CSEÖH), Hámori Waldorf IskolaTakács Ágnes, Kosárkó Györgyi, Makóné Kontra Julianna, Dobrosi Ágnes
OktóberHaditorna versenySzabó Tamás
Október-novemberOnline gazdasági versenyekTóbiás Gábor
2020-11-02 00:00:00hétfőSzünet utáni első tanítási nap
2020-11-02 00:00:00hétfőMunkaértekezletMolnárné Tóth Erika
2020-11-02 00:00:00hétfőTörténelem OKTV I. fordulóHorváthné Bócsi Ildikó
2020-11-03 00:00:00keddFöldrajz OKTV I. fordulóHorváthné Bócsi Ildikó
2020-11-04 00:00:00szerdaInformatika II. kat. OKTV. I. fordulóHorváthné Bócsi Ildikó
2020-11-09 00:00:00hétfőNyílt nap II.Horváthné Bócsi Ildikó munkaközösségek
2020-11-09 00:00:00hétfőMunkaértekezlet – negyedévi értékelés, a jótékonysági bál előkészítéseMolnárné Tóth Erika, Dévaldné Orosz Beatrix
November 9. 17.00hétfőPályaválasztási-beiskolázási szülői értekezletMolnárné Tóth Erika
2020-11-09 00:00:00hétfőSzülői közösség ülése – jótékonysági bál, aktuális feladatokMolnárné Tóth Erika, Dévaldné Orosz Beatrix, Májer Jánosné Arday Otília
2020-11-09 00:00:00hétfőNémet OKTV I., II. kategória I. fordulóHorváthné Bócsi Ildikó
2020-11-10 00:00:00keddMatematika OKTV I. forduló, I-II. kategóriamunkaközösség tagjai
2020-11-10 00:00:00keddZrínyi Ilona Matematikaverseny (GORDIUSZ) jelentkezési határidőKunné Hubai Gyöngyi munkaközösség tagjai
2020-11-11 00:00:00szerdaMagyar nyelv OKTV I. fordulóHorváthné Bócsi Ildikó
November 12-16.csütörtök-hétfőŐszi érettségi emelt szintű szóbeli vizsgákMolnárné Tóth Erika
2020-11-12 00:00:00csütörtökAz intézményi statisztika módosításának lehetőségeMolnárné Tóth Erika
2020-11-12 00:00:00csütörtökFizika OKTV első forduló (I-II. kat.)munkaközösség tagjai
2020-11-16 00:00:00péntekA Hivatal közzéteszi a központi írásbeli felvételit szervező középiskolák jegyzékét
2020-11-16 00:00:00hétfőA teamoktatás lehetőségei és gyakorlata a természettudományok oktatásának területénFakla Ida, Pataki Zsolt
2020-11-16 00:00:00hétfőTestnevelés munkaközösségi ülésFeketéné Csoma Gabriella
2020-11-17 00:00:00keddBiológia I., II. kategória OKTV I. fordulóHorváthné Bócsi Ildikó
2020-11-18 00:00:00szerdaInformatika OKTV első forduló (I. kat.)Horváthné Bócsi Ildikó
2020-11-20 00:00:00péntekOrszágos kompetencia-méréshez szükséges adatok megküldése a HivatalnakMolnárné Tóth Erika
2020-11-21 00:00:00szombatJótékonyság bálMolnárné Tóth Erika, Dévaldné Orosz Beatrix, osztályfőnökök, , Májer Jánosné Arday Otília
2020-11-23 00:00:00hétfőAngol nyelv OKTV első forduló I. II. kategóriaHorváthné Bócsi Ildikó
2020-11-23 00:00:00hétfő2. Idegen nyelvi munkaközösségi ülés - idegen nyelvi hétNégyesiné Fenyvesi Magdolna
2020-11-23 00:00:00hétfőTermészettudományos munkaközösségi megbeszélés, általános iskoláknak szervezett verseny megbeszélése, előkészítése.Fakla Ida
2020-11-23 00:00:00hétfőInformatika munkaközösségi megbeszélés - informatika verseny előkészítéseErdős Zoltán
2020-11-24 00:00:00keddŐszi érettségi középszintű szóbeli vizsga iskolánkbanMolnárné Tóth Erika
November 26-27.csütörtök - péntekNe vásárolj semmit egy napig! kampányTóth Attila, Fakla Ida, Barnáné Papp Éva
2020-11-27 00:00:00péntekKutatók Éjszakája - DEKamenyiczki Gábor
2020-11-30 00:00:00hétfőMunkaértekezletMolnárné Tóth Erika
NovemberArany Dániel Matematikai Tanulóverseny jelentkezési határidőOlasz-Szabó Zsuzsanna, munkaközösség tagjai
NovemberArany Dániel Matematikai Tanulóverseny 1. fordulóKunné Hubai Gyöngyi+ munkaközösség tagjai
NovemberTanulmányi út – Baja - MohácsFakla Ida, Pataki Zsolt, Liszkai Judit,
NovemberBoldogságórák 9. -10.-11.- 12. évf. -5/13. P, Kapcsolatok ápolásaDobrosi Ágnes, Kosárkó Györgyi, Gintner Tamásné Hornyák Ágnes, Takács Ágnes, Majoros Cecília, Liszkai Judit
NovemberBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (CSEÖH), Soziopoly 11. évfolyamKosárkó Györgyi, Maczkó Hajnalka
November Európai Szakképzési HétMunkaközösség tagjai
November – december Kémiai bemutató általános iskolások számára (kísérletek), az iskolák bejelentkezése alapján.Szénási Tibor, Erdeiné Lukács Zita
2020-12-03 00:00:00csütörtökMikulás teremlabdarúgó tornaGyüre Levente, Csordás Balázs
2020-12-04 00:00:00péntekVárosi Mikulás futóversenyFeketéné Csoma Gabriella, Molnár Béla, Psenák Eszter
December 4-5.péntek-szombatECL nyelvvizsgaNégyesiné Fenyvesi Magdolna, Esze Krisztina
2020-12-04 00:00:00péntekÁltalános iskolai jelentkezési határidő központi írásbeli vizsgára
2020-12-04 00:00:00péntekIskolai Mikulás, szaloncukorosztásDÖK, Liszkai Judit
December 7-11.hétfő-péntekIdegen nyelvi hétNégyesiné Fenyvesi Magdolna
2020-12-07 00:00:00hétfőZrínyi Ilona Matematikaverseny 1. (iskolai) fordulóKunné Hubai Gyöngyi + matematika-fizika munkaközösség
2020-12-07 00:00:00hétfőInformatika verseny az általános iskolák 7-8. évfolyama számáraErdős Zoltán
2020-12-07 00:00:00hétfőOsztályfőnöki munkaközösségi megbeszélés a 9-es osztályfőnökökkel a bemutatkozórólMolnárné Tóth Erika, Dévaldné Orosz Beatrix, 9-es osztályfőnökök, , Májer Jánosné Arday Otília
2020-12-07 00:00:00hétfőTermészetismereti Verseny Általános Iskolák számáramunkaközösség tagjai
2020-12-09 00:00:00péntekKözponti írásbelire feladatlap igény jelentése a KormányhivatalnakMolnárné Tóth Erika
2020-12-10 00:00:00csütörtökKazinczy-verseny házi fordulójaMaczkó Hajnalka
2020-12-10 00:00:00csütörtökWaldorf Iskolai Módszerek Bemutató , Dávid Zoltán vendégelőadó 11. 12. évfolyamDobrosi Ágnes, Kosárkó Györgyi, Takács Ágnes, Maczkó Hajnalka
2020-12-11 00:00:00péntekKitekintés Debreceni EgyetemNégyesiné Fenyvesi Magdolna
2020-12-12 00:00:00szombatDiákönkormányzat napjaLiszkai Judit
2020-12-14 00:00:00hétfőHelyi érték modul az oktatói testület számáraMolnárné Tóth Erika
2020-12-17 00:00:00csütörtökKézműves foglalkozások a Tokaji Óvodában 10. évf. Majoros Cecília, Takács Ágnes
2020-12-17 00:00:00csütörtökMaratoni sportdélután, tollaslabdaBalogh Gáborné, munkaközösség
2020-12-18 00:00:00péntekIskolai karácsony, kilencedikes bemutatkozásDÖK, Liszkai Judit, Májer Jánosné Arday Otilia
2020-12-18 00:00:00péntekA téli szünet előtti utolsó tanítási nap
December 19. – január 3.szombat-vasárnapTéli szünet
DecemberBoldogságórák 9. -10.-11.- 12. évf. -5/13P, Boldogító jócselekedetekDobrosi Ágnes, Kosárkó Györgyi, Gintner Tamásné Hornyák Ágnes, Takács Ágnes, Majoros Cecília, Liszkai Judit
DecemberDiákolimpia futsall területi döntő, az időpontkésőbb kerül meghatározásraGyüre Levente, Csordás Balázs
DecemberImplom József Helyesírási verseny iskolai fordulójaBogdánné Regős Márta
DecemberA Víz világnapja – plakátkészítő verseny meghirdetéseLiszkai Judit
DecemberTermészetvédelmi hét fotópályázatának meghirdetéseNagyné Dóka Nóra
DecemberAdventi műsor: főtérGintner Tamásné Hornyák Ágnes, Győri Márta , Máté Krisztina
DecemberfolyamatosSzertárak rendezéseszertárfelelősök, munkaközösség vezető
2021-01-01 00:00:00péntekMunkaszüneti nap – az újév első napja
2021-01-04 00:00:00hétfőSzünet utáni első tanítási nap
2021-01-04 00:00:00hétfőNyílt nap III.Horváthné Bócsi Ildikó
2021-01-04 00:00:00hétfőMunkaértekezlet, félévi munka értékelésének, a pályaorientációs nap előkészítéseMolnárné Tóth Erika
Január 6-9.csütörtök-, vasárnapSí tábor SzlovákiábanCsordás Balázs, Molnár Béla, Juhász Zsolt
2021-01-08 00:00:00péntekBólyai Matematika Csapatverseny körzeti forduló (iskolánkban)Kunné Hubai Gyöngyi + matematika-fizika munkaközösség tagjai
2021-01-11 00:00:00hétfőTermészettudományi munkaközösségi megbeszélés: félévi értékeléseFakla Ida+ munkaközösség tagjai
2021-01-11 00:00:00hétfőPályaorientációs napMolnárné Tóth Erika, Dévaldné Orosz Beatrix, Tizenkettedikes osztályfőnökök, , Májer Jánosné Arday Otília
2021-01-11 00:00:00hétfőInformatika munkaközösségi értekezlet- ágazati alapvizsga (1/13- félévi)Erdős Zoltán
2021-01-13 00:00:00szerdaNyelvvizsga jelentkezésNégyesiné Fenyvesi Magdolna, Esze Krisztina
Január 15. és 22.péntekFelvételi előkészítők magyar nyelvből és matematikából a 8. osztályosok számáraA munkaközösségek tagjai
2021-01-18 00:00:00hétfőTestnevelés munkaközösségi ülésFeketéné Csoma Gabriella
2021-01-18 00:00:00hétfőÁltalános felvételi eljárás kezdete
2021-01-21 00:00:00csütörtök1/13 Ágazati alapvizsgaErdős Zoltán, Bendik-Asztalos Ildikó, Agócs Miklós, Barnáné Papp Éva, Határik Dávid, Szabó Tamás, Tóbiás Gábor
2021-01-22 00:00:00péntekA Magyar Kultúra Napja – rádiós megemlékezésGulyás Zoltán
Január 22. 12.00péntekOsztályzatok lezárásaszaktanárok, osztályfőnökök
Január 22. 16.00péntek12. évf. szülői értekezletMolnárné Tóth Erika osztályfőnökök
2021-01-22 00:00:00péntekAz első félév utolsó tanítási napja, félévi osztályozó értekezletMolnárné Tóth Erika
2021-01-23 00:00:00szombatEgységes központi írásbeli felvételi vizsgaHorváthné Bócsi Ildikó
2021-01-25 00:00:00hétfőMatematika OKTV I.-II. második fordulómunkaközösség-vezető
2021-01-25 00:00:00hétfő3. Idegen nyelvi munkaközösségi ülés- próbaérettségiNégyesiné Fenyvesi Magdolna
2021-01-25 00:00:00hétfőMatematika-fizika munkaközösségi megbeszélés (központi dolgozatok javításának megbeszélése, a félév tapasztalatai, a próba érettségi előkészítése)Kunné Hubai Gyöngyi
2021-01-25 00:00:00hétfőMatematika OKTV második fordulómunkaközösség tagjai, mk.vez.
2021-01-27 00:00:00szerdaKijavított központi írásbeli dolgozatok leadásamunkaközösség tagjai, mk.vez
2021-01-27 00:00:00szerdaÓvodai dajka szakmai bemutató 11. évf. (Tokaj)Kosárkó Györgyi, Maczkó Hajnalka
Január 28. 14.00csütörtökKözponti pótló írásbeli vizsgaMolnárné Tóth Erika
2021-01-29 00:00:00péntekKözponti írásbeli dolgozatok megtekintése, értékelőlapjainak átadásaigazgatóhelyettesek
2021-01-29 00:00:00hétfőKözponti írásbeli dolgozatok eredményeinek honlapon történő közzétételeigazgatóhelyettesek
Január 29-igpéntekEllenőrző könyvek kiosztásaosztályfőnökök
JanuárpéntekMikola Sándor Fizikaverseny nevezési határidőOlasz-Szabó Zsuzsanna,, munkaközösség tagjai, mk.vez.
JanuárTudományról – Diákoknak-Kíváncsiságból Verseny, Eszterházy Károly Egyetem EgerDobrosi Ágnes, Takács Ágnes, Kosárkó Györgyi, Gintner Tamásné Hornyák Ágnes
JanuárBoldogságórák 9. -10.-11.- 12. évf. -5/13. P, CélokDobrosi Ágnes, Kosárkó Györgyi, Gintner Tamásné Hornyák Ágnes, Takács Ágnes, Majoros Cecília, Liszkai Judit
Január Az országos felvételi vizsga írásbeli dolgozatainak javítása magyarból és matematikábólminden magyar és matematika szakos kolléga
JanuárMagyar-történelem munkaközösségi foglalkozás, Téma: a 8. osztályos tanulók feladatlapjainak javításával kapcsolatos teendők megbeszéléseminden magyar szakos kolléga
JanuárSavaria történelem versenyre való felkészítéstörténelem szakos kollégák
JanuárRákóczi-versenyre történő felkészítéstörténelem szakos kollégák
Január„Lapzárta”Horváthné Bócsi Ildikó
2021-02-01 00:00:00hétfőTermészetvédelmi hét előkészítéseFakla Ida, Munkaközösség tagjai
2021-02-01 00:00:00hétfőMagyar-történelem munkaközösségi foglalkozás, Téma: a 2. félév munkatervének egyeztetéseGintner Tamásné Hornyák Ágnes
2021-02-02 00:00:00keddTeöreök Aladár országos tanulói gyorsíró-, gépíró- és szövegszerkesztő-verseny házi bajnokságGyőri Márta, Majoros Cecília
2021-02-04 00:00:00csütörtökA központi írásbeli dolgozat eredményeinek végleges közzététele
Február 5-6.péntek-szombatECL nyelvvizsgaNégyesiné Fenyvesi Magdolna, Esze Krisztina
2021-02-05 00:00:00péntek9-11. évfolyam szülői értekezletosztályfőnökök
Február 5 és 12.péntekNyelvi előkészítőkIdegen nyelvi munkaközösség
2021-02-08 00:00:00hétfőNyelvi próbaérettségiNégyesiné Fenyvesi Magdolna
2021-02-08 00:00:00hétfőNevelési értekezlet, félévi munka értékelése: a pedagógiai munka elemzése, hatékonyságának vizsgálataMolnárné Tóth Erika
2021-02-10 00:00:00szerdaTisztújító DÖK gyűlésDÖK, Liszkai Judit
2021-02-10 00:00:00szerdaAz alternatív sportágak és a digitális oktatás iskolai testnevelésbe való beépítésének lehetőségeiFeketéné Csoma Gabriella Juhász Zsolt
Február 12. és 18.hétfő-péntekHolland akadálypályaMolnár Béla + munkaközösség
Február 12. és 19.péntekFelvételi felkészítő foglalkozás a nyolcadikosok számáraMunkaközösség-vezetők
2021-02-12 00:00:00péntekIskolai Valentin-napDÖK, Liszkai Judit
2021-02-15 00:00:00hétfőMunkaértekezlet – a felvételi előkészítéseMolnárné Tóth Erika
2021-02-15 00:00:00hétfőSzakmai vizsgára jelentkezésPataki Zsolt
2021-02-15 00:00:00hétfőÉrettségi vizsgára jelentkezés – ill. felsőfokú továbbtanulásra jelentkezésMolnárné Tóth Erika Dévaldné Orosz Beatrix
2021-02-16 00:00:00keddPróbaérettségi magyar nyelv és irodalombólGintner Tamásné Hornyák Ágnes
2021-02-17 00:00:00szerdaMatematika próbaérettségiKunné Hubai Gyöngyi + matematika-fizizika munkaközösség tagjai
2021-02-18 00:00:00csütörtökBúzavirág Alapítvány Vámosújfalu, 12. évf. és 5/13. PKosárkó Györgyi, Dobrosi Ágnes
2021-02-19 00:00:00péntekA magyar parasport napjaBalogh Gáborné
2021-02-19 00:00:00hétfőKözépfokú iskolába jelentkezés határnapja
2021-02-22 00:00:00hétfőInformatika munkaközösségi megbeszélés- projektek, alapvizsga tapasztalatok, próbaérettségi előkészítésErdős Zoltán
2021-02-23 00:00:00keddIskolai felvételi vizsgaMolnárné Tóth Erika
2021-02-24 00:00:00szerdaPróbaérettségi biológia, kémia, földrajzTóth Attila, Szénási Tibor
Február 24-25. 14.00csütörtök-péntekPótfelvételiMolnárné Tóth Erika
2021-02-25 00:00:00csütörtökMaratoni sportdélután, kézilabdaFeketéné Csoma Gabriella, Csordás Balázs, munkaközösség
2021-02-25 00:00:00csütörtökA kommunista diktatúra áldozataira emlékezés - rádióműsorBogdán József
2021-02-26 00:00:00péntekA középszintű érettségi tételeinek kijelölése, a témakörök kihirdetésemunkaközösségek, szaktanárok
2021-02-26 00:00:00péntekInformatika ismeretek próbaérettségiErdős Zoltán, Szabó Tamás
2021-02-27 00:00:00szombatBólyai Matematika Csapatverseny országos döntőKunné Hubai Gyöngyi+ munkaközösség tagjai
FebruárMikola Sándor Fizikaverseny 1. fordulómunkaközösség tagjai, Olasz-Szabó Zsuzsanna.
FebruárXXII. Junior ÖKO-Expert project előkészítéseFakla Ida, munkaközösség
FebruárBoldogságórák 9. -10.-11.- 12.évf -5/13P, Megküzdési stratégiákDobrosi Ágnes, Kosárkó Györgyi, Gintner Tamásné Hornyák Ágnes, Takács Ágnes, Majoros Cecília, Liszkai Judit
FebruárPályaorientációs Szakma Választó NapPataki Zsolt
FebruárArany Dániel Matematika Tanulóverseny 2. fordulóKunné Hubai Gyöngyi+ matematika-fizika munkaközösség tagjai
Február„Lapzárta”Horváthné Bócsi Ildikó
FebruárfolyamatosFelkészülés a kompetenciamérésretizedik évfolyamon tanítók, munkaközösség vezető
2021-03-01 00:00:00hétfőMunkaértekezlet Molnárné Tóth Erika
Március 1-5.hétfő-péntek„Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahétTóbiás Gábor, Liszkai Judit
2021-03-03 00:00:00szerdaPróbaérettségi – pedagógia próbaérettségi emelt és középszintenDobrosi Ágnes
2021-03-04 00:00:00csütörtökOKJ próbavizsga 5/13Tóbiás Gábor, Erdős Zoltán, Agócs Miklós, Szabó Tamás
2021-03-04 00:00:00csütörtökTörténelem próbaérettségiAgócs-Jáger Erika, Tóth Attila
2021-03-05 00:00:00péntekIdeiglenes felvételi jegyzék közzétételeMolnárné Tóth Erika
2021-03-05 00:00:00péntekZrínyi Ilona Matematikaverseny 2.(megyei) forduló Kunné Hubai Gyöngyi + matematika-fizika munkaközösség tagjai
2021-03-09 00:00:00keddÜgyvitel próbaérettségiGyőri Márta, Majoros Cecília
2021-03-11 00:00:00csütörtökECL jelentkezésNégyesiné Fenyvesi Magdolna, Esze Krisztina
2021-03-11 00:00:00csütörtökIskolai futóverseny 2. forduló Feketéné Csoma Gabriella, Juhász Zsolt, Balogh Gáborné
2021-03-12 00:00:00péntekIskolai ünnepség az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékéreHogya Orsolya, Hornyák Adrienn
2021-03-12 00:00:00péntekMatematika OKTV harmadik forduló (döntő)Kunné Hubai Gyöngyi + matematika-fizika munkaközösség tagjai
2021-03-15 00:00:00hétfőNemzeti ünnep, városi ünnepség, koszorúzásDÖK, Liszkai Judit, Molnárné Tóth Erika
Március 16-20.kedd-szombatNézőpontváltó programPedagógia munkaközösség tagjai
2021-03-17 00:00:00szerdaBAZ Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tokaji Tagintézménye bemutatása 10. évf.Majoros Cecília, Takács Ágnes
2021-03-18 00:00:00csütörtökSzakmai tanulmányút 9. évf. és Pedagógiai és családsegítő képzés 5/13. P Mesemúzeum, Természettudományi MúzeumKosárkó Györgyi
2021-03-18 00:00:00csütörtökIskolai szavalóversenyBogdánné Regős Márta
2021-03-22 00:00:00hétfőMatematika-fizika munkaközösségi foglalkozás, (aktualitások)Kunné Hubai Gyöngyi
2021-03-22 00:00:00hétfőTestnevelés munkaközösségi ülésFeketéné Csoma Gabriella
Március 22-23.csütörtök-péntekTanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában
Március 22-26.hétfő-péntekPróbaérettségi vizsgák lebonyolítása- testnevelésJuhász Zsolt, Molnár Béla, Csordás Balázs, Psenák Eszter
Március 22-26.hétfő-péntekA Víz világnapja – plakátkészítő verseny kiállítása, Természetvédelmi hétTermészettudományos munkaközösség
Március 22-26.hétfő-péntekFenntarthatósági témahétFakla Ida, Nagyné Dóka Nóra, Tóth Attila, Barnáné Papp Éva,
Március 22-26.hétfő-péntekDigitális témahétErdős Zoltán, Agócs Miklós, Tóbiás Gábor, Szabó Tamás
2021-03-25 00:00:00csütörtökTehetséggondozó műhelyek működtetéseHorváthné Bócsi Ildikó Dévaldné Orosz Beatrix
2021-03-29 00:00:00hétfőBallagással kapcsolatos osztályfőnöki munkaközösségi megbeszélésMolnárné Tóth Erika, Dévaldné Orosz Beatrix, osztályfőnökök, , Májer Jánosné Arday Otília
MárciusRendhagyó irodalom óraszaktanárok
MárciusMikola Sándor Fizikaverseny 2. fordulóKunné Hubai Gyöngyi+ munkaközösség tagjai
MárciusRendészeti csapatverseny elődöntőSzabó Tamás
MárciusÁSzÉV iskolai fordulóDobrosi Ágnes, Kosárkó Györgyi
MárciusBoldogságórák 9. -10.-11.- 12.évf -5/13P, Apró örömökDobrosi Ágnes, Kosárkó Györgyi, Gintner Tamásné Hornyák Ágnes, Takács Ágnes, Majoros Cecília, Liszkai Judit
MárciusMezei futóverseny megyei forduló, az időpont később kerül kijelölésreMolnár Béla
MárciusOrszágos Rendész verseny területi döntőJuhász Zsolt, Balogh Gáborné
Március-áprilisFizika próbaérettségi Olasz-Szabó Zsuzsanna
2021-04-07 00:00:00szerdaHúsvétváró látogatás a Tokaji Óvodában 9. évf., Óvodások megajándékozásaKosárkó Györgyi
2021-04-08 00:00:00csütörtökIdeiglenes felvételi rangsor megküldése az OH-nakMolnárné Tóth Erika
Április 9-10.péntek-szombatECL nyelvvizsgaNégyesiné Fenyvesi Magdolna, Esze Krisztina
2021-04-12 00:00:00hétfőMunkaközösségi értekezlet, szóbeli érettségi tételek összeállítása, Biológia, kémia, földrajz, érettségi írásbeli részeFakla Ida, munkaközösség tagjai
2021-04-12 00:00:00hétfőMunkaértekezlet – ballagás, írásbeli érettségi előkészítéseMolnárné Tóth Erika
2021-04-12 00:00:00hétfőSlido alkalmazás használata történelem óránTóth Attila
2021-04-16 00:00:00péntekA holokauszt áldozatainak emléknapja - megemlékezésAgócs-Jáger Erika
2021-04-16 00:00:00péntekSzakmai tanulmányút a Goethe IntézetbePatakiné Litva Boglárka, Levik Regina
2021-04-16 00:00:00péntek9-11. évfolyam szülői értekezletosztályfőnökök
Április 16-18.péntek-vasárnapZrínyi Ilona Matematikaverseny döntőKunné Hubai Gyöngyi + matematika-fizizika munkaközösség tagjai
2021-04-17 00:00:00szombatFizika OKTV harmadik forduló (döntő)Kunné Hubai Gyöngyi + matematika-fizizika munkaközösség tagjai
2021-04-19 00:00:00hétfő4. Idegen nyelvi munkaközösségi ülés- érettségiNégyesiné Fenyvesi Magdolna
2021-04-22 00:00:00csütörtökA Föld Napja megemlékezésNagyné Dóka Nóra, Liszkai Judit
Április 20-21.kedd-szerda35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia NyíregyházaDobrosi Ágnes, Takács Ágnes, Gintner Tamásné Hornyák Ágnes
Április 22-25.csütörtök-vasárnap2. Tisza Nemzetközi Környezet- és Természetvédelmi Ifjúsági Turisztikai TalálkozóHorváthné Bócsi Ildikó
2021-04-23 00:00:00péntekA felvételi központ kialakítja a végeredményt
2021-04-24 00:00:00szombatBallagásMolnárné Tóth Erika, Dévaldné Orosz Beatrix, osztályfőnökök, , Májer Jánosné Arday Otilia
2021-04-26 00:00:00hétfőTestnevelés munkaközösségi ülésFeketéné Csoma Gabriella
2021-04-26 00:00:00hétfőInformatika munkaközösségi értekezletErdős Zoltán
2021-04-29 00:00:00csütörtökUtolsó tanítási nap a 12., 13. évfolyamon
2021-04-29 00:00:00csütörtökOsztályzatok lezárása és a 12., 13. évfolyam osztályozó értekezleteMolnárné Tóth Erika, osztályfőnökök oktatók
2021-04-30 00:00:00péntekA 8. osztályosok értesítése a felvételről, elutasításrólMolnárné Tóth Erika
ÁprilisBoldogságórák 9. -10.-11.- 12.évf. -5/13. P, MegbocsájtásDobrosi Ágnes, Kosárkó Györgyi, Gintner Tamásné Hornyák Ágnes, Takács Ágnes, Majoros Cecília, Liszkai Judit
ÁprilisBázisiskolai program – bemutató óra, szakmai beszélgetésTóth Attila
ÁprilisArany Dániel Matematika Tanulóverseny 3. fordulóKunné Hubai Gyöngyi, munkaközösség
Április Mezei futóverseny országos döntő, az időpont később kerül kijelölésreMolnár Béla
ÁprilisFair-play labdarúgó kupa., az időpont később kerül kijelölésreGyüre Levente, Juhász Zsolt
ÁprilisTeöreök Aladár országos tanulói gyorsíró-, gépíró- és szövegszerkesztő-versenyGyőri Márta, Majoros Cecília
ÁprilisSzakmák éjszakájamunkaközösségek
ÁprilisRendészeti csapatverseny döntőSzabó Tamás
ÁprilisTESZEDD!Liszkai Judit, Tóth Attila
ÁprilisEurópa-napTóth Attila. Liszkai Judit
2021-05-03 00:00:00keddÍrásbeli érettségi magyar nyelv és irodalomDévaldné Orosz Beatrix
2021-05-03 00:00:00hétfőMunkaértekezlet – a kompetenciamérés eredményeiMolnárné Tóth Erika, Kónya-Botrágyi Mária
2021-05-04 00:00:00keddÍrásbeli érettségi matematikaDévaldné Orosz Beatrix
2021-05-05 00:00:00szerdaÍrásbeli érettségi történelemDévaldné Orosz Beatrix
2021-05-06 00:00:00csütörtökÍrásbeli érettségi angolDévaldné Orosz Beatrix
2021-05-07 00:00:00péntekÍrásbeli érettségi németDévaldné Orosz Beatrix
Május 10. 10.00hétfőPedagógiai és családsegítő képzés OKJ vizsga írásbeliKosárkó Györgyi
Május 11. 8.00keddÍrásbeli érettségi kémiaDévaldné Orosz Beatrix
Május 11. 14.00keddÍrásbeli érettségi földrajzDévaldné Orosz Beatrix
Május 12. 8.00szerdaÍrásbeli érettségi ágazati szakmai vizsgatárgyakDévaldné Orosz Beatrix
Május 13. 8.00csütörtökÍrásbeli érettségi biológiaDévaldné Orosz Beatrix
2021-05-13 00:00:00csütörtökECL nyelvvizsgára jelentkezésNégyesiné Fenyvesi Magdolna, Esze Krisztina
Május 14. 14.00péntekÍrásbeli érettségi vizsga – belügyi – és rendészeti ismeretek, énekDévaldné Orosz Beatrix
Május 14. 8.00péntekÍrásbeli érettségi vizsga informatikaDévaldné Orosz Beatrix
2021-05-17 00:00:00hétfőMatematika-fizika munkaközösségi foglalkozás, (matematika írásbeli érettségi dolgozatok javításában felmerülő problémák megbeszélése, szóbeli vizsga előkészítése)Kunné Hubai Gyöngyi
Május 18. 8.00keddÍrásbeli érettségi vizsga fizikaDévaldné Orosz Beatrix
Május 18. 14.00keddÍrásbeli érettségi vizsga –vizuális kultúraDévaldné Orosz Beatrix
Május 19. 8.00szerdaÍrásbeli érettségi vizsga francia nyelvDévaldné Orosz Beatrix
2021-05-31 00:00:00keddMunkaértekezlet: szóbeli érettségi, OKJ vizsga, tanévzárás előkészítéseMolnárné Tóth Erika
2021-05-26 00:00:00szerdaOrszágos kompetenciamérésmunkaközösség tagjai, munkaközösség vezető
2021-05-27 00:00:00csütörtökMaratoni sportdélután floorball, asztaliteniszCsordás Balázs, Feketéné Csoma Gabriella, munkaközösség
2021-05-28 00:00:00péntekPedagógiai és családsegítő munkatárs OKJ szóbeliMolnárné Tóth Erika
2021-05-28 00:00:00péntekGyermeknap az iskolábanMolnárné Tóth Erika
Május Evezőtúra a BodrogonMolnár Béla, Csordás Balázs
MájusMikola Sándor Fizikaverseny döntőOlasz-Szabó Zsuzsanna
MájusMagyar-történelem mk. foglalkozás, Téma: Az érettségi dolgozatok javítása során felmerült kérdések megbeszélésea 12. évfolyamon tanító szaktanárok
MájusBoldogságórák 9. -10.-11.- 12.évf -5/13P, TestmozgásDobrosi Ágnes, Kosárkó Györgyi, Takács Ágnes, Liszkai Judit
MájusTokaji Bölcsőde szakmai bemutató, 9. évfolyam, 11. évfolyamKosárkó Györgyi, Majoros Cecília, Takács Ágnes
MájusTarget Sprint diákolimpiaSzabó Tamás
MájusInformatika OKJ 5/13. írásbeli, interaktív, gyakorlati vizsgákTóbiás Gábor + informatika munkaközösség tagjai
MájusKözépszintű szóbeli érettségi tételek leadásaszaktanárok
2021-06-01 00:00:00keddEmelt szintű érettségi dolgozatok megtekintéseDévaldné Orosz Beatrix
2021-06-02 00:00:00szerdaKözépszintű írásbeli érettségi dolgozatok megtekintéseDévaldné Orosz Beatrix
2021-06-04 00:00:00péntekNemzeti Összetartozás Napja – rádióműsorCsordás Balázs
Június 3-10.csütörtök-csütörtökEmelt szintű érettségi szóbeli vizsgák
2021-06-07 00:00:00hétfőTestnevelés munkaközösségi ülésFeketéné Csoma Gabriella
2021-06-07 00:00:00hétfőPedagógus napDÖK, Liszkai Judit
Június 9-10.szerda- csütörtök24 órás maratoni sportnapTestnevelés munkaközösség
Június 11-12.péntek-szombatECL nyelvvizsgaNégyesiné Fenyvesi Magdolna, Esze Krisztina
Június 11. 12.00péntekOsztályzatok lezárásaosztályfőnökök, szaktanárok
2021-06-11 00:00:00péntek9-11. évfolyam osztályozó értekezletMolnárné Tóth Erika
Június 14-25., hétfő-péntekTestnevelés érettségi vizsgák lebonyolításaJuhász Zsolt, Csordás Balázs, Molnár Béla, Psenák Eszter
2021-06-15 00:00:00keddUtolsó tanítási nap, hazaköltözés a kollégiumbólLadinszki Tünde csoportvezető tanárok
2021-06-22 00:00:00keddBeiratkozás a 9. évfolyamraMolnárné Tóth Erika
2021-06-29 00:00:00keddTanévzáró Molnárné Tóth Erika
2021-06-30 00:00:00szerdaTanévzáró értekezletMolnárné Tóth Erika
JúniusBoldogságórák 9. -10.-11.- 12. évf.-5/13. P, Fenntartható BoldogságDobrosi Ágnes, Kosárkó Györgyi, Gintner Tamásné Hornyák Ágnes, Takács Ágnes, Majoros Cecília, Liszkai Judit
Június kedd-szombatXXII. Nemzetközi Öko-projekt-VeseliBarnáné Papp Éva
JúniusMenettúratestnevelő tanárok, Szabó Tamás
Június12.A – szóbeli érettségi vizsgaMolnárné Tóth Erika
Június12.B – szóbeli érettségi vizsgaMolnárné Tóth Erika
Június12.D – szóbeli érettségi vizsgaMolnárné Tóth Erika
Június12.E – szóbeli érettségi vizsgaMolnárné Tóth Erika
Június12.F – szóbeli érettségi vizsgaMolnárné Tóth Erika
Június12. évfolyam szülői értekezletosztályfőnökök
Nyári szünetKerékpártúra a Balaton körülBalogh Gáborné, Gyüre Levente
Augusztus 25-27.szerda-csütörtök-péntekGólyatáborDÖK, Liszkai Judit, Molnárné Tóth Erika, osztályfőnökök
Augusztus 25-27.szerda-csütörtök-péntekGólyatáborDÖK, Liszkai Judit, Molnárné Tóth Erika, osztályfőnökök
Betű méretezése
Kontraszt