Név: (kötelező)

  Születési név: (kötelező)

  Születési helye: (kötelező)

  Születési ideje: (kötelező)

  Anyja születési neve: (kötelező)

  Oktatási azonosító száma: (kötelező)

  TAJ száma: (kötelező)

  Adóazonosító száma: (kötelező)

  Személyi igazolvány száma: (kötelező)

  Levelezési címe: (kötelező)

  Elérhetőség telefon: /+36-XX-XXX-XXXX formátumban/ (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Legmagasabb iskolai végzettsége:
  Általános iskolaÉrettségiEgyéb

  Érettségi bizonyítvány kiállító iskola megnevezése:

  Érettségi bizonyítvány kelte:

  Szakmai érettségi megnevezése:

  Szakképzettség megnevezése:

  Szakképzettség OKJ száma:

  Tanult idegen nyelv:

  Kollégiumi elhelyezést igényel-e?
  IgenNem

  Diákigazolványt igényel-e?
  IgenNem

  A Szociális ágazathoz tartozó 5 0922 22 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma tanulási területeihez rendelt tantárgyak közül az alábbiak beszámítását kérem:
  Munkavállalói ismeretekMunkavállalói idegen nyelvSzakmai személyiségfejlesztésPszichológiaEgészségügyi ismeretekElsősegélynyújtás alapismereteiTársadalomismeretSzociális ismeretekA gyermekek védelmének rendszereA bölcsődei ellátás szervezési feladataiOtthont nyújtó ellátásokTanulástechnikai módszerekTanulás-technikai gyakorlatokA segítő hivatásSegítő kapcsolatok a nevelőmunkábanAz egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődéseA játéktevékenység fejlődéseA kisgyermek gondozásaA kisgyermek táplálásaBeteg gyermek ápolása a bölcsődébenGyógypedagógiai ismeretekKisgyermeknevelő dokumentációs feladataiKutatási módszerek a kisgyermeknevelés gyakorlatábanPszichológiai és pedagógiai ismeretekCsaládi mentálhigiénéCsaládközpontú nevelés a bölcsődébenSzakmai gyakorlat

  Csatolandó dokumentumok:
  - érettségi bizonyítvány
  - kérelem beszámításhoz
  - személyi igazolvány
  - lakcímkártya
  - TAJ kártya
  - Adóazonosító kártya
  - Tanuló hozzájáruló nyilatkozata fénykép, videó, hanganyag
  - Tanuló hozzájáruló nyilatkozata személyes adatok kezeléséhez

  Betű méretezése
  Kontraszt