FELNŐTTOKTATÁS – 2 ÉVES – ESTI

Kisgyermekgondozó, -nevelő (5-0922-22-02)          (2 éves) Szociális ágazat érettségi Esti felnőttoktatás  TÁMOGATOTT
Környezetvédelmi technikus (5-0712-14-02) (2 éves) Környezetvédelem és vízügy érettségi Esti felnőttoktatás  TÁMOGATOTT
Fitness-wellness instruktor

(5-1014-20-01)(2 éves)

Sport ágazat érettségi Esti felnőttoktatás TÁMOGATOTT
Pénzügy-számviteli ügyintéző (54-0411-09-01) (2 éves) Gazdálkodás és menedzsment ágazat érettségi Esti felnőttoktatás TÁMOGATOTT
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (5-0411-09-02) (2 éves) Gazdálkodás és menedzsment ágazat érettségi Esti Felnőttoktatás TÁMOGATOTT

Középfokú végzettséget adó szakmai képzéseinkre azon fiatalok jelentkezését várjuk, akik esélyt szeretnének kapni jövőbeli elképzeléseik megvalósításához.

A felnőttoktatási képzéseken lehetőség van előzetes tanulmányok beszámítására a jelentkező kérelme alapján. A kérelemhez csatolni kell az előzetes tanulmányokat, munkatapasztalatot igazoló dokumentum (pl. igazolás, bizonyítvány, diploma, munkaszerződés, munkaköri leírás, ajánlás stb.) másolatát is.

A szakmai vizsgán a beszámított ismeretekből is számot kell adni.

A kérelemhez használható nyomtatvány itt tölthető le:

Jelentkezés: 2021. augusztus 31-ig folyamatosan

Jelentkezési módja: elektronikusan a szakmáknál jelölve.

A képzések indítása a jelentkezők számától függ.

A beiratkozás időpontjáról értesítést küldünk!

Elérhetőségek: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20.

Telefon: 47/352-026

E-mail: tfg@szerencsiszc.hu, honlap: www.tfg.hu

Az új szakképzési rendszerben felnőttként is van lehetőség két szakma és egy rövidebb szakmai képzés keretében szakképesítés ingyenes megszerzésére. A szakmai oktatásba és képzésbe való belépésre bármely életkorban van lehetőség.

A rendszer rugalmassága lehetővé teszi, hogy a képzésben részt vevők egyéni munkarendben, esti képzés formájában, felnőttoktatási jogviszonyban, beszámítás esetén csökkentett időtartamban szerezzenek ingyenesen újabb szakmát az előzetesen szerzett szakmai tudás, munkatapasztalat figyelembevételével. A képzésben részt vevőt foglalkoztató vállalat duális partnerként történő bevonásával, valamint távoktatási tananyagok segítségével a képzésre fordított idő tovább csökkenthető, akár negyedére.

25 életév felett kizárólag felnőttoktatási jogviszony létesíthető, aki azonban a 25. életévét még nem töltötte be (16-25 év közötti), akár nappali munkarendben, tanulói jogviszonyban is megszerezheti a második szakmáját is ingyenesen.

Kedvezmények:

Tanulói jogviszony keretében a tanulónak társadalombiztosítási jogviszonya van, 20. életévének betöltéséig családi pótlék jár, a tanulmányok ideje alatt diákigazolvány igényelhető. Felnőttoktatási jogviszony keretein belül a képzésben részt vevő személy a 20. életévének betöltéséig családi pótlékra jogosult.


Kisgyermekgondozó, -nevelő

 • Iskolarendszerű képzési idő: 2 év, ingyenes (beszámítással a képzési idő csökkenthető)

Adatok

 • Képzés: Kisgyermekgondozó, -nevelő
 • Szakmai azonosító száma: 5 0922 22 02
 • Ágazati besorolás: Szociális
 • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Képzés munkarendje: Esti
 • Képzési forma: Ingyenes szakmai oktatás felnőttképzésben

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Felelősségtudat, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, türelem, tolerancia, határozottság, motiváló készség, rugalmasság, döntésképesség, kreativitás, ötletgazdagság.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

A 0-3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, harmonikus fejlődésük támogatását; mintaszerű viselkedéssel és beszédmóddal szocializációjuk segítését végzi; ismernie kell a kisgyermekek testi-lelki fejlődésének folyamatát, nevelésük módszereit, eljárásait. Ezen ismeretek birtokában képes ellátásukat biztosítani és tevékenységeiket megszervezni, fizikai, érzelmi biztonságot nyújtani számukra; megteremti a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, ösztönzi a szokások kialakulását; kiegészíti és segíti a családi nevelést, a családokkal nevelőpartneri kapcsolatot alakít ki. Észleli az eltérő fejlődést, jelzéssel él a gyermeki jogok érvényesítése érdekében. Bátorító, bizalomteli, elfogadó légkört alakít ki; segít a konfliktushelyzetek megoldásában, megteremti a szabad játék és mozgás feltételeit, részt vesz benne úgy, hogy a gyermekek kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon; segíti a gyermekeket a világ megismerésében, a korosztálynak megfelelő anyanyelvi, irodalmi, zenei, vizuális, élményeket közvetít.

Ajánlott minden fiatal számára, aki türelemmel és szeretettel fordul a gyermekek felé, ért a gyermekek nyelvén és elhivatottságot érez magában a kisgyermekekkel való foglalkozás iránt.

Jelentkezési lap 

 Csatolandó dokumentumok:

 • érettségi bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány másolata
 • lakcímkártya másolata
 • TAJ kártya másolata
 • adóazonosító kártya másolata
 • kérelem beszámításhoz
 • beszámítás igazolására szolgáló dokumentum (pl. igazolás, bizonyítvány, diploma, munkaszerződés, munkaköri leírás, ajánlás stb.) másolata
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata fénykép, videó, hanganyag készítéséhez
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata személyes adatok kezeléséhez

 Letölthető dokumentumok:

 A Szociális ágazathoz tartozó 5 0922 22 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma tanulási területeihez rendelt tantárgyak közül az alábbiak beszámítását kérem:

Témakör/tantárgy

 • Munkavállalói ismeretek (Munkavállalói ismeretek)
 • Munkavállalói idegen nyelv (Munkavállalói idegen nyelv)
 • Szociális ágazati alapképzés (Szakmai személyiségfejlesztés, Pszichológia, Egészségügyi ismeretek, Elsősegélynyújtás alapismeretei, Társadalomismeret, Szociális ismeretek)
 • Gyermekjóléti és gyermekvédelmi ismeretek (A gyermekek védelmének rendszere, A bölcsődei ellátás szervezési feladatai, Otthont nyújtó ellátások)
 • Szakmai készségfejlesztés és a kommunikáció gyakorlati megközelítése (Tanulástechnikai módszerek, tanulás-technikai gyakorlatok, A segítő hivatás, segítő kapcsolatok a nevelőmunkában)
 • A csecsemő és kisgyermekellátás ismerete és gyakorlata (Az egészséges csecsemő és kisgyermek fejlődése, A játéktevékenység fejlődése, A kisgyermek gondozása, A kisgyermek táplálása, Beteg gyermek ápolása a bölcsődében)
 • Differenciált szakmai ismeretek (Gyógypedagógiai ismeretek, Kisgyermeknevelő dokumentációs feladatai, Kutatási módszerek a kisgyermeknevelés gyakorlatában)
 • Családpedagógiai ismeretek (Pszichológiai és pedagógiai ismeretek, Családi mentálhigiéné, Családközpontú nevelés a bölcsődében)
 • Szakmai gyakorlat

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

 • Iskolarendszerű képzési idő: 2 év, ingyenes (beszámítással a képzési idő csökkenthető)

Adatok

 • Képzés: Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • Szakmai azonosító száma: 5 0411 09 01
 • Ágazati besorolás: Gazdálkodás és menedzsment
 • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Képzés munkarendje: Esti
 • Képzési forma: Ingyenes szakmai oktatás felnőttképzésben

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, rugalmasság, szabálykövetési hajlandóság, jó kommunikációs készség, problémamegoldó készség, csapatmunka, szervezőkészség, felelősségtudat, folyamatos önfejlesztési igény.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

Érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését; képes a számítógépes ügyviteli programok használatára; ismeri és használja a kommunikációs csatornákat; képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátására; elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat; ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat; közreműködik a vám-, jövedéki adó és termékdíj megfizetéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásában; részt vesz a befektetési döntésekhez szükséges információgyűjtésében; közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében; ellátja a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat; számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el; munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és rendszerez.

Ajánlott minden fiatal számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy továbbtanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint pl. mérlegképes könyvelő, vámszakember, adótanácsadó, banki szakember.

Jelentkezési lap

 Csatolandó dokumentumok:

 • érettségi bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány másolata
 • lakcímkártya másolata
 • TAJ kártya másolata
 • adóazonosító kártya másolata
 • kérelem beszámításhoz
 • beszámítás igazolására szolgáló dokumentum (pl. igazolás, bizonyítvány, diploma, munkaszerződés, munkaköri leírás, ajánlás stb.) másolata
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata fénykép, videó, hanganyag készítéséhez
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata személyes adatok kezeléséhez

 Letölthető dokumentumok:

 A GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazathoz tartozó 5 0411 09 01 PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ     szakma tanulási területeihez rendelt tantárgyak közül az alábbiak beszámítását kérem:

 Témakör/tantárgy

 • Munkavállalói ismeretek (Munkavállalói ismeretek)
 • Munkavállalói idegen nyelv (Munkavállalói idegen nyelv)
 • Gazdálkodási alaptevékenység ellátása (Gazdasági és jogi alapismeretek, Vállalkozások működtetésének alapismeretei)
 • Üzleti kultúra és információkezelés (Kommunikáció, Digitális alkalmazások)
 • Vállalkozások gazdálkodási feladatai (Gazdálkodási ismeretek, gazdasági számítások)
 • Pénzügyi ügyintézői feladatok (Pénzügy, Irodai szoftverek alkalmazása, Adózás, Elektronikus bevallás)
 • Könyvvezetés és beszámolókészítés feladatai (Számvitel, Számviteli esettanulmányok, Számítógépes könyvelés)
 • Szakmai gyakorlat

Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző

 • Iskola rendszerű képzési idő: 2 év, ingyenes (beszámítással a képzési idő csökkenthető)

Adatok

 • Képzés: Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző
 • A szakma azonosító száma: 5 0411 09 02
 • Ágazati besorolás: Gazdálkodás és menedzsment
 • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Képzés munkarendje: Esti
 • Képzési forma: Ingyenes Szakmai oktatás felnőttképzésben

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Agilis, jó kommunikációs képesség, problémamegoldó- és szervezőképesség, csapatmunka, felelősségtudat, nyitottság az informatikai eszközök használatára.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

Képes ellátni a vállalkozások működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatok terén a rábízott adminisztratív feladatokat; irodai, illetve vezetői asszisztensi feladatokat lát el; kapcsolattartáshoz szükséges iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel; vezeti a vállalkozások nyilvántartásait; közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében; részt vesz egyes finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladataiban; feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket; közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében;előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások iratait, azokat kezeli és rendszerezi; kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel; szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervez.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamata, azokhoz kötődően szívesen lát el ügyviteli feladatokat A szakképzettséggel rendelkező elhelyezkedhet a gazdasági szférában ügyintézőként, de akár továbbtanulhat a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű képesítést szerezhet, mint pl. mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, banki szakember, vámszakember.

Jelentkezési lap

 Csatolandó dokumentumok:

 • érettségi bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány másolata
 • lakcímkártya másolata
 • TAJ kártya másolata
 • adóazonosító kártya másolata
 • kérelem beszámításhoz
 • beszámítás igazolására szolgáló dokumentum (pl. igazolás, bizonyítvány, diploma, munkaszerződés, munkaköri leírás, ajánlás stb.) másolata
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata fénykép, videó, hanganyag készítéséhez
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata személyes adatok kezeléséhez

 Letölthető dokumentumok:

 A GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazathoz tartozó 5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakma tanulási területeihez rendelt tantárgyak közül az alábbiak beszámítását kérem:

 Témakör/tantárgy

 • Munkavállalói ismeretek (Munkavállalói ismeretek)
 • Munkavállalói idegen nyelv (Munkavállalói idegen nyelv)
 • Gazdálkodási alaptevékenység ellátása (Gazdasági és jogi alapismertek, Vállalkozások működtetésének alapismeretei)
 • Üzleti kultúra és információkezelés (Kommunikáció, Digitális alkalmazások)
 • Vállalkozások üzletvitele (Üzleti adminisztráció, Pénzforgalmi nyilvántartások, Kis és középvállalkozások gazdálkodása, Munkaerő-gazdálkodás, Adózási ismeretek, Könyvvezetési alapismeretek)
 • A titkári ügyintézés feladatai (Szövegbevitel számítógépen, Dokumentumszerkesztés, Titkári ügyintézés)
 • Üzleti kommunikáció (Ügyfélszolgálati kommunikáció, Kommunikáció a titkári munkában)
 • Szakmai gyakorlat

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

 • Iskola rendszerű képzési idő: 2 év, ingyenes (beszámítással a képzési idő csökkenthető)

Adatok

 • Képzés: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
 • A szakmai azonosító száma: 5 0612 12 02
 • Ágazati besorolás: Informatika és távközlés
 • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Képzés munkarendje: Esti
 • Képzési forma: Ingyenes Szakmai oktatás felnőttképzésben

Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Rendszerszintű gondolkodás, alapszintű informatikai és hálózati ismeretek, ügyfélközpontú hozzáállás, problémamegoldó készség és együttműködési készség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;
 • elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit;
 • ellátja munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karban- tartását;
 • képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;
 • ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat;
 • képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti feladatait elvégezni;
 • elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigurálását;
 • felhőszolgáltatásokat kezel.

Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai eszközök működtetése, karbantartása érdekel, aki tud és szeret más csapatokkal együttműködni, és támogatóként kész részt venni egy informatikai rendszer üzemeltetésében.

Jelentkezési lap

 Csatolandó dokumentumok:

 • érettségi bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány másolata
 • lakcímkártya másolata
 • TAJ kártya másolata
 • adóazonosító kártya másolata
 • kérelem beszámításhoz
 • beszámítás igazolására szolgáló dokumentum (pl. igazolás, bizonyítvány, diploma, munkaszerződés, munkaköri leírás, ajánlás stb.) másolata
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata fénykép, videó, hanganyag készítéséhez
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata személyes adatok kezeléséhez

 Letölthető dokumentumok:

 Az INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ágazathoz tartozó 5 0612 12 02 INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁSÜZEMELTETŐ TECHNIKUS szakma tanulási területeihez rendelt tantárgyak közül az alábbiak beszámítását kérem:

 Témakör/tantárgy

 • Munkavállalói ismeretek (Munkavállalói ismeretek)
 • Munkavállalói idegen nyelv (Munkavállalói idegen nyelv)
 • A jelen és a jövő infokommunikációja (Informatikai és távközlési alapok I., Informatikai és távközlési alapok II.)
 • Programozási alapok (Programozási alapok)
 • Hatékony tanulás, önfejlesztés és csoportmunka I. (IKT projektmunka I.)
 • Hatékony tanulás, önfejlesztés és csoportmunka II. (IKT projektmunka II.)
 • Hálózatok (Hálózatok I. Hálózatok II., Hálózat programozása és IoT,)
 • Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások (Szerverek és felhőszolgáltatások)
 • Adatbázis-kezelés alapjai (Adatbáziskezelés I.)
 • Szakmai angol (Szakmai angol)
 • Szakmai gyakorlat

Környezetvédelmi technikus

 • Iskola rendszerű képzési idő: 2 év, ingyenes (beszámítással a képzési idő csökkenthető)

Adatok

 • Képzés: Környezetvédelmi technikus
 • A szakma azonosító száma: 5 0712 14 02
 • Ágazati besorolás: Környezetvédelem és vízügy
 • Megszerezhető képesítés: Szakképesítés
 • Iskolai vagy szakmai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges
 • Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
 • Képzés munkarendje: Nappali
 • Képzési forma: Ingyenes Szakmai oktatás felnőttképzésben

KOMPETENCIAELVÁRÁS

 Társas, kultúraközi érzékenység, kritikai gondolkodás, kreatív gondolkodás, csapatmunka, a környezeti problémák gazdasági, ökológiai és társadalmi következmények iránti érdeklődés.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

Alkalmazza a szakmai előírásokat, – a környezeti adatokat, nyilvántartja a kibocsátásokat; nyilvántartja a védett természeti értékeket, a szennyezett területeket; részt vesz környezetvédelmi tervek készítésében; kapcsolatot tart a környezet- és természetvédelmi és vízügyi hatóságokkal, önkormányzati területen a lakossággal; részt vesz pályázatírási munkákban; közreműködik levegő-, víz- és talajvédelmi feladatokban;  részt vesz természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, szennyvízkezelési feladatokban; részt vesz zaj- és rezgésmérési feladatokban; részt vesz környezetvédelmi ellenőrzésben, szabálysértési ügyek intézésében; közreműködik a környezet- és természetvédelmi jogszabályok, biztonságtechnikai előírások betartatásában.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a környezetet, szeretne tenni azért, hogy fenntartható, tiszta, egészséges környezetben éljünk.

Jelentkezési lap

 Csatolandó dokumentumok:

 • érettségi bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány másolata
 • lakcímkártya másolata
 • TAJ kártya másolata
 • adóazonosító kártya másolata
 • kérelem beszámításhoz
 • beszámítás igazolására szolgáló dokumentum (pl. igazolás, bizonyítvány, diploma, munkaszerződés, munkaköri leírás, ajánlás stb.) másolata
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata fénykép, videó, hanganyag készítéséhez
 • a tanuló hozzájáruló nyilatkozata személyes adatok kezeléséhez

 Letölthető dokumentumok:

 A környezetvédelem és vízügy ágazathoz tartozó 5 0712 14 02 KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS szakma tanulási területeihez rendelt tantárgyak közül az alábbiak beszámítását kérem:

 Témakör/tantárgy

 • Munkavállalói ismeretek (Munkavállalói ismeretek)
 • Munkavállalói idegen nyelv (Munkavállalói idegen nyelv)
 • Természettudományos és műszaki alapok (Természettudományos vizsgálatok, Műszaki alapismeretek)
 • Környezetvédelmi és vízgazdálkodási alapok I. (Környezetvédelmi alapismeretek I., Környezettechnika alapjai I., Hidrológia alapjai, Földméréstani alapismeretek I.)
 • Környezetvédelmi alapok (Környezetvédelmi alapismeretek II., Környezettechnika alapjai II., Hidraulika alapjai, Földméréstani alapismeretek II.)
 • Környezetvédelmi ismeretek (Anyagismeret, Környezetvédelmi technológiák, Jogi- és szakigazgatási ismeretek, Analitika)
 • Környezetvédelmi vizsgálatok (Környezetvédelmi mérések, Biológiai vizsgálatok, Környezeti analitika, Műszeres analitika)
 • Szakmai gyakorlat
Betű méretezése
Kontraszt