Képzési kínálatunk

Pedagógia ágazat

Ajánlott azok számára, akik szívesen részt vesznek gyermekek, fiatalok nevelésében, segítésében és fejlesztésében.

Informatika és távközlés ágazat

Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket érdekel az internet, a számítógép működése és rejtelmei vagy a programozás és a telekommunikáció.

Környezetvédelem és vízügy ágazat

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a környezetet, szeretne tenni azért, hogy fenntartható, tiszta, egészséges környezetben éljünk.

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamata, azokhoz kötődően szívesen lát el ügyviteli feladatokat. A képzés az irodai munkavégzéshez nélkülözhetetlen adminisztrációs, informatikai és gazdasági szakmai ismereteket nyújt a tanulók számára.

Rendészet és közszolgálat ágazat

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot a közrend, közbiztonság területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartásához.

Sport ágazat

Ajánlott azon ügyes mozgású, jó fizikumú fiatalok számára, akik elkötelezettek a sportolás és a legváltozatosabb mozgásprogramok oktatása mellett.

Turizmus-vendéglátás ágazat

Ajánlott azok számára, akik életpályájukat a turizmus, vendéglátás területén képzelik el, szívesen mutatják be Magyarországot és a nagyvilágot az érdeklődőknek magyar és idegen nyelven.

Biológia – természettudományos tagozat

Emelt óraszámú oktatás biológia, kémia tantárgyból

Nyelvi tagozat

Emelt óraszámú oktatás az első és második idegen nyelvből

Belügyi rendészeti gimnáziumi osztály

Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!

Fogadjátok szeretettel rendhagyó ballagási videónkat!

Az iskola dolgozói

 

Tisztelt Szülők!

Kedves Diákok!

A koronavírus járvány terjedése miatt 2020. március 16-tól a kormány határozata értelmében tantermen kívüli digitális munkarend alapján dolgozunk.

A tanulókkal való kapcsolattartás a Kréta felületén zajlik. A kollégák jelentős része kiegészítésként az osztályokkal, csoportokkal a már korábban is működő facebook csoportban is tartja a kapcsolatot.

A mindenkit érintő általános információkat a Kréta felületére feltöltjük, ezen túl az osztályfőnökök a már megszokott úton is tájékoztatják a tanulókat a teendőkről. Hangsúlyozottan kérünk mindenkit, hogy napi rendszerességgel kísérje figyelemmel az iskola honlapját www.tfg.hu és a KRÉTA e-Ügyintézés felületét.

Munkánkat az alábbi alapelvek mentén szervezzük:

A minden évfolyamra, osztályra, tantárgyra kiterjedő körültekintő digitális oktatás mellett prioritást élveznek az érettségi, szakmai vizsga előtt álló osztályok, emelt szintű érettségire készülő csoportok.

A heti 4 vagy több órában tartott tantárgyak esetében heti 2, az 1-3 órás tantárgyak esetében heti 1 alkalommal történik meghatározott napokon 9 óráig digitális tananyagfeltöltés a Krétába, és ezzel párhuzamosan a már bejáratott fórumokon (pl. facebook).

A részt vett bejegyzéssel értékelt tantárgyak esetében tananyagküldésre nem kerül sor.

Heti tantárgyi órarend:

 

Magyar nyelv és irodalom:                hétfő, csütörtök (irodalomból 2, nyelvtanból 1 alkalom)

Történelem, etika:                               kedd, péntek (9-11. évf. heti 1, 12. évf. heti 2 alkalom)

Idegen nyelv:                                        kedd, csütörtök

Matematika:                                         hétfő, csütörtök

Szakmai tantárgyak:                           szerda, péntek

Természettudományos tárgyak:       szerda

Társadalomismeret:                            kedd, péntek

Testnevelés:                                          hétfő

 

Természetesen más napokon és valamennyi eddig bejáratott fórumon konzultálhatnak a tanulók tanáraikkal.

A szülőket, tanulókat a Krétában is tájékoztatjuk a feladatok kijelöléséről. Folyamatosan ellenőrizzük, hogy a diákok együttműködnek-e. A kapcsolatfelvétel után minden konzultáció alkalmával visszajelzést várunk arról, hogy a küldött tananyagot a tanuló megkapta, letölteni, használni tudta. A kitűzött feladatokat megoldva, kérésünkre határidőig vissza kell küldenie mindenkinek. Az együttműködés megtagadásáról, hiányáról az első két hét elteltével értesítjük a szülőt, gyermekvédelmi hatóságot.

 

Több tantárgy esetében rengeteg digitális anyag érhető el, amelyben a szaktanárok segítik az eligazodást. Felhívjuk a tanulók figyelmét arra, hogy az ismeretek megértését, elsajátítását a média is igyekszik segíteni, az M5 műsorában mindig van pl. érettségi előkészítő különböző tantárgyakból. Kérjük, ezeket a segítségeket lehetőség szerint igyekezzetek kihasználni.

 

9-11. évfolyamig a legfontosabb célunk, hogy az érettségi vizsgakövetelményeknek megfelelően témákban gondolkodva átadjuk a tananyagot.

A digitális tananyag típusai:

 • témavázlat
 • ppt
 • tankönyvben, szöveggyűjteményben, munkafüzetben található feladatok kijelölése
 • youtube csatornán elérhető órák, digitális tananyagtartalmak linkjeinek elküldése
 • gyakorló feladatok, teszt és esszé
 • filmek linkjeinek elküldése
 • szólista küldése, szótároldalak, weboldalak ajánlása
 • irodalmi alkotások digitális forrásainak elküldése
 • projekt munka

Számonkérés:

Ideje: kéthetente, a számonkérés típusától függően megfelelő időtartamot biztosítva az elkészítéshez

Írásbeli számonkérés típusai:

 • esszé íratása (előre megadott szempontok szerint, forrásokkal)
 • tesztfeladatok
 • online-tesztek
 • ppt készítése
 • rajzok
 • egy kijelölt témakör vázlatos feldolgozása
 • házi dolgozat
 • mintafeladatok alapján megoldható önálló feladat
 • tankönyvben, munkafüzetben megtalálható feladatok megoldatása
 • vázalt/kivonat készítése
 • beadandó feladat – a tantárgy specifikációinak megfelelően
 • saját kézírással írt kifejtős feladat fényképének visszaküldése, képernyőfotó küldése

Értékelés:

 • a számonkérés típusától függően esszé írásnál, teszteknél, ppt-nél érdemjeggyel történő osztályozás
 • önállóan megoldott feladatsor esetén százalékos, esetleg érdemjeggyel történő értékelés
 • tankönyvi feladatok megoldásánál plusz pontokkal

A 12. évfolyamon szükséges a folyamatos ismétlés. Elsődleges célunk az elsajátított ismeretek gyakoroltatása, a szükséges kompetenciák fejlesztése.

Típusai:

 • témavázlatok az érettségi témakörök kapcsán
 • gyakorló feladatok, teszt és esszé folyamatos küldése

Hírek, információk

Álláshirdetés matematika – informatika oktató

A SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM pályázatot hirdet a SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUMA ÉS SZAKGIMNÁZIUMában MATEMATIKA – INFORMATIKA vagy MATEMATIKA – FIZIKA OKTATÓ munkakör betöltésére.   A jogviszony időtartama: Határozott idejű, 2020.08.21- 2021.08.21-ig tartó munkaviszony. Bővebben...…

Álláshirdetés testnevelő – angol nyelv oktató

A SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM pályázatot hirdet a SZERENCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUMA ÉS SZAKGIMNÁZIUMában TESTNEVELŐ – ANGOL NYELV OKTATÓ munkakör betöltésére.   A jogviszony időtartama: Határozott idejű, 2020.08.21- 2021.08.21-ig tartó munkaviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes Bővebben...…

Szakmai vizsga időpontok

2019.2020 TANÉV SZAKMAI VIZSGA IDŐPONTJAI  Szakképesítés megnevezése OKJ száma Szakképesítés /mellék-szakképesítés  Vizsgaidőpontok Vizsga helyszíne írásbeli/interaktív gyakorlat zárás/bizonyítványosztás Informatikai rendszergazda  54-481-04 Szakképesítés 2020.05.26.  10:00 óra 2020.05.20  8:00 óra  2020.06.02 05.20: INFO I-II. 05.26: Info-II-III. Irodai asszisztens Bővebben...…

Beiratkozás a 2020/2021 tanévre

BEIRATKOZÁS  a  9. évfolyamra a SzSzC Tokaji Ferenc Gimnáziuma és Szakgimnáziumában a 2020/2021-es tanévre elektronikus formában a KRÉTA e-Ügyintézés felületén keresztül történik. A KRÉTA e-Ügyintézés felületén 2020. június 15-től megnyílik a lehetőség a szülők részére, Bővebben...…

Ballagás 2020

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok! Fogadjátok szeretettel rendhagyó ballagási videónkat! Az iskola dolgozói Tartalom: 00:37 Igazgatói beszéd 06:47 Búcsúzó vers 07:39 Végzős búcsúbeszéd 11:00 12.A osztály 16:53 12.B osztály 20:07 12.C osztály 23:47 12.D osztály 26:36 Bővebben...…

Ügyeleti rend a kijárási korlátozás ideje alatt

Ügyeleti rend  a kijárási korlátozás ideje alatt Az intézmény felelős vezetője: Molnárné Tóth Erika igazgató, akit ügyeleti időben a 47/352-026, ügyeleti időn kívül a 70/935-4835 telefonszámon, illetve a tfg@szerencsiszc.hu e-mail címen lehet elérni. Intézményünkben a kijárási Bővebben...…

Kapcsolatfelvétel

Iskola címe

3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20

Elérhetőség

Telefon
Titkárság 06-47/352-026
Igazgató: 06/47-352-236
Tanári: 06/47-352-070
Email: tfg@tfg.hu, tfg@szerencsiszc.hu
Rendezvények, sportesemények igénybejelentése: tfg.rendezveny@gmail.com

Szerencsi Szakképzési Centrum címe

3900 Szerencs, Rákóczi Ferenc út 125.
Weblap: https://www.szerencsiszc.hu/

Elérhetősége

Telefon: +36 (47) 200 123 Email: centrum@szerencsiszc.hu

Lépjen kapcsolatba velünk