SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum

OM kód: 203055/002 | 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20

Intézmény logo

Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium

HírekKözérdekű adatokRégi honlapKRÉTA
Széchenyi 2020

Közérdekű adatok

Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

(18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet)

 

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Hivatalos név (teljes név)

Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium

 2. Székhely

 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20.

 3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

 ---

 4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

 +3647352026, +3647352236

 5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

 nem releváns

 6. Központi elektronikus levélcím

tfg@szerencsiszc.hu

 7. A honlap URL-je

 https://tfg.hu

 8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)

Telefonszám: +3647352-026
Telefax: nem releváns
Ügyfélfogadás helye: 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. E. út 18-20.

 9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Subert Tiborné, iskolatitkár

 10. Az ügyfélfogadás rendje

Munkanapokon 09:00-15:00

 

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)

Szervezeti struktúra ábra

 

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Molnárné Tóth Erika
+3647352026, +3647352236, tfg@szerencsiszc.hu

 2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

 Molnárné Tóth Erika igazgató
+3647352026, tfg@szerencsiszc.hu; molnarne.toth.erika@szerencsiszc.hu

Dévaldné Orosz Beatrix igazgatóhelyettes

+3647-352-026, tfg@szerencsiszc.hu; devaldne.orosz.beatrix@szerencsiszc.hu

 

Horváthné Bócsi Ildikó igazgatóhelyettes

+3647352026, tfg@szerencsiszc.hu; horvathne.bocsi.ildiko@szerencsiszc.hu

 

Pataki Zsolt szakmai irányításért felelős igazgatóhelyettes

+3647352026, tfg@szerencsiszc.hu; pataki.zsolt@szerencsiszc.hu

 

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)

Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola Korszerű Felszereléséért Alapítvány

http://tfg.szerencsiszc.hu/intezmenyunk/iskolank/szervezetei/tokaji-ferenc-gimnazium-es-szakkozepiskola-korszeru-felszereleseert-alapitvany

Tokaji Gimnázium és Szakközépiskola Tehetséges Gyermekeiért Egyesület

http://tfg.szerencsiszc.hu/intezmenyunk/iskolank/szervezetei/tokaji-gimnazium-es-szakkozepiskola-tehetseges-gyermekeiert/

Tokaji Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesület

http://tfg.szerencsiszc.hu/intezmenyunk/iskolank/szervezetei/tokaji-ferenc-gimnazium-diaksport-egyesulet/

 2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je

nem releváns

 3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

nem releváns

 

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik

 nem releváns

 2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása

 nem releváns

 3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve

 nem releváns

 4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 nem releváns

 

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

 

Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola Korszerű Felszereléséért Alapítvány

http://tfg.szerencsiszc.hu/intezmenyunk/iskolank/szervezetei/tokaji-ferenc-gimnazium-es-szakkozepiskola-korszeru-felszereleseert-alapitvany

Tokaji Gimnázium és Szakközépiskola Tehetséges Gyermekeiért Egyesület

http://tfg.szerencsiszc.hu/intezmenyunk/iskolank/szervezetei/tokaji-gimnazium-es-szakkozepiskola-tehetseges-gyermekeiert/

Tokaji Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesület

http://tfg.szerencsiszc.hu/intezmenyunk/iskolank/szervezetei/tokaji-ferenc-gimnazium-diaksport-egyesulet/

 2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

 3910 Tokaj, Bajcsy-Zs. Endre út 18-20.

 3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

 

Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola Korszerű Felszereléséért Alapítvány

http://tfg.szerencsiszc.hu/intezmenyunk/iskolank/szervezetei/tokaji-ferenc-gimnazium-es-szakkozepiskola-korszeru-felszereleseert-alapitvany

Tokaji Gimnázium és Szakközépiskola Tehetséges Gyermekeiért Egyesület

 

http://tfg.szerencsiszc.hu/intezmenyunk/iskolank/szervezetei/tokaji-gimnazium-es-szakkozepiskola-tehetseges-gyermekeiert/

Tokaji Ferenc Gimnázium Diáksport Egyesület

http://tfg.szerencsiszc.hu/intezmenyunk/iskolank/szervezetei/tokaji-ferenc-gimnazium-diaksport-egyesulet/

 

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

 nem releváns

 2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

nem releváns

 3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

 nem releváns

 

1.6.[1] Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I.[2] Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

Fenntartó, irányító szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06 (1) 896 2203
Sajtókapcsolat: sajto@kim.gov.hu
Web: https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Középirányító:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: (06-1) 477-5600, (06-1) 303-9300
E-mail: szakkepzes@nive.hu
Web: www.nive.hu

Középirányító:
Szerencsi Szakképzési Centrum
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 125.
Postafiók: 3900 Szerencs, Pf. 152.
Telefon: +3647200123
Email: centrum@szerencsiszc.hu
Web: szerencsiszc.hu

 2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Fenntartó, irányító szerv:
Kulturális és Innovációs Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
Postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
Ügyfélszolgálat e-mail cím: ugyfelszolgalat@kim.gov.hu
Ügyfélszolgálat telefonszám: 06 (1) 896 2203

Középirányító:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Cím: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.
Postafiók: 1437 Budapest, Pf: 760.
Telefon: (06-1) 477-5942
E-mail: ugyfelszolgalat@nive.hu

Középirányító:
Szerencsi Szakképzési Centrum
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 125.
Postafiók: 3900 Szerencs, Pf. 152.
Telefon: +3647200123
Email: centrum@szerencsiszc.hu
Web: szerencsiszc.hu

 

1.7. Költségvetési szervek

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

nem releváns

 2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége

nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok[3]

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

Szervezeti és Működési Szabályzat

https://szerencsi-tokaji.cms.intezmeny.edir.hu/uploads/Sz_Sz_CTFG_SZMSZ_2023_568a62ccdc.pdf

Alapító okirat (hatályos)

https://szerencsi.cms.szc.edir.hu/uploads/s01_832177_220831_72e574a0d7.PDF

Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzat

https://szerencsi.cms.szc.edir.hu/uploads/adatvedelmi_szabalyzat_2021_49753f8701.pdf

Akadálymentességi nyilatkozat

https://szerencsi.cms.szc.edir.hu/uploads/ak_2cb5876662.pdf

 

 2.[4] Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

nem releváns

 3.[5] A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása

nem releváns

 

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

nem releváns

 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe

nem releváns

 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása

nem releváns

 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege

nem releváns

 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

nem releváns

 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

nem releváns

 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő

nem releváns

 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája

nem releváns

 9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás

nem releváns

 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem releváns

 

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

 853200 Szakmai középfokú oktatás

 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

 Szakképző intézmény képzései

https://www.tfg.hu/p/felveteli-1

 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

https://tfg.hu

 4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

 Térítési szabályzat (feltöltés folyamatban)

 

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

 nem releváns

 2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 Tanulói személyes és tanulmányi adatok, munkavállalói személyes, munkaügyi és pénzügyi adatok

 3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

 elektronikus hozzáférés

 4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

 nem releváns

 

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei

 nem releváns

 2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása

nem releváns

 3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja

nem releváns

 4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

nem releváns

 

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

nem releváns

 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

nem releváns

 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

nem releváns

 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)

nem releváns

 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

nem releváns

 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

nem releváns

 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

nem releváns

 8. A testületi szerv üléseinek napirendje

nem releváns

 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

 

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

nem releváns

 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza

nem releváns

 4.[6] A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

nem releváns

 5.[7] A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

nem releváns

 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

nem releváns

 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

nem releváns

 

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

nem releváns

 

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Hirdetmények, közlemények

Karrier

 

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat

 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Szerencsi Szakképzési Centrum
Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium

 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20.
+3647352-026
tfg@szerencsiszc.hu

 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Horváthné Bócsi Ildikó igazgatóhelyettes

 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

https://kozadat.hu/kereso/kozfeladatot-ellato-szervek/adatlap/6890

Közérdekű adatigénylési statisztika:

  1. közérdekű adatigénylés

2021. év: nem történt közérdekű adatigénylés

 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 nem releváns

 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

nem releváns

 

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista

http://tfg.szerencsiszc.hu/iskolai-dokumentumok

 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista

 nem releváns

 

 

Gazdálkodási adatok

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

 nem releváns

 

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

 nem releváns

 

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 nem releváns

 

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 https://dari.oktatas.hu/kirpub/index

Az országos mérések eredményei (2008-tól kezdődően)

 

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 KIR STAT

Az országos mérések eredményei (2008-tól kezdődően)

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2015. évi költségvetés

2016. évi költségvetés

2017. évi költségvetés

2018. évi költségvetés

2019. évi költségvetés

2020. évi költségvetés

2021. évi költségvetés

2022. évi költségvetés

 

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

 2015. évi költségvetési beszámoló

2016. évi költségvetési beszámoló

2017. évi költségvetési beszámoló

2018. évi költségvetési beszámoló

2019. évi költségvetési beszámoló

2020. évi költségvetési beszámoló

2021. évi költségvetési beszámoló

 

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

2015. évi költségvetési beszámoló

2016. évi költségvetési beszámoló

2017. évi költségvetési beszámoló

2018. évi költségvetési beszámoló

2019. évi költségvetési beszámoló

2020. évi költségvetési beszámoló

2021. évi költségvetési beszámoló

 

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

II. Közzétételi egység: Támogatások

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

Ösztöndíj tájékoztató (2020-tól)

 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

 nem releváns

 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

 nem releváns

 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

 nem releváns

 

III. Közzétételi egység: Szerződések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

KH CoRe Szerződés Nyilvántartás

Nettó 5MFt feletti szerződések kimutatása:
2018
2019
2020 (feltöltés folyamatban)
2021 (feltöltés folyamatban)

 

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 nem releváns

 

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

 nem releváns

 

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Projektek

EKR hirdetmények

EKR eljárások

EKR indított beszerzések

EKR szerződések

EPTK Támogatott Projekt Kereső

KH CoRe Szerződés Nyilvántartás

 

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

 1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

EKR közbeszerzési tervek

Közbeszerzési terv 2016

Közbeszerzési terv 2017

Közbeszerzési terv 2018

Közbeszerzési terv 2019

Közbeszerzési terv 2020

Közbeszerzési terv 2021

Közbeszerzési terv 2022

Közbeszerzési terv 2023

 

Archívum

Feltöltés alatt

 A) Adat megnevezése

 B) Megjegyzés

  C) Adatváltozás időpontja

 

 

 

 


Partnereink

SZC logo

Szerencsi Szakképzési Centrum


Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium

3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20

Telefon: +3647352026

E-mail: tfg@szerencsiszc.hu

OM azonosító: 203055/002


2024Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium